• Bài giảng An toàn trong sử dụng thuốc

  Bài giảng An toàn trong sử dụng thuốc

  Bài giảng "An toàn trong sử dụng thuốc" giúp các bạn sinh viên ngành điều dưỡng nắm được khái niệm tương kỵ thuốc tiêm và các tương kỵ nguy hiểm của các thuốc tiêm thường dùng trong tai mũi họng. Cung cấp những kiến thức cơ bản về thuốc và cách sử dụng thuốc thường dùng trong bệnh lý tai mũi họng. giới thiệu nguyên tắc và biện pháp phòng...

   44 p lhu 21/04/2018 53 2

 • Bài giảng Văn học Nhật Bản: Bài 1 - Tổng quan văn hóa Nhật Bản

  Bài giảng Văn học Nhật Bản: Bài 1 - Tổng quan văn hóa Nhật Bản

  Bài giảng "Văn học Nhật Bản: Bài 1 - Tổng quan văn hóa Nhật Bản" cung cấp cho các bạn những kiến thức về tổng quan xứ sở Nhật Bản; bối cảnh văn hóa của Nhật Bản; vị trí địa lý; quan niệm về thiên nhiên của người Nhật; đặc điểm cư dân và tôn giáo của Nhật Bản.

   12 p lhu 24/10/2017 70 1

 • Bài giảng Văn học Nhật Bản: Bài 2 - Thơ ca Nhật Bản

  Bài giảng Văn học Nhật Bản: Bài 2 - Thơ ca Nhật Bản

  Bài giảng Văn học Nhật Bản: Bài 2 - Thơ ca Nhật Bản giúp các bạn biết dược nguồn gốc, đặc điểm, hình thức, đề tài của những thể thơ của Nhật Bản như Tanka (đoản ca, hòa ca); Haiku. Bài giảng phục vụ cho các bạn yêu thích và muốn tìm hiểu về nền Văn học Nhật Bản.

   28 p lhu 24/10/2017 73 1

 • Bài giảng Kỹ thuật điện: Chương 2 - ThS. Hà Duy Hưng

  Bài giảng Kỹ thuật điện: Chương 2 - ThS. Hà Duy Hưng

  Bài giảng Kỹ thuật điện: Chương 2 Mạch điện xoay chiều hình sin do ThS. Hà Duy Hưng biên soạn gồm các nội dung chính sau: Khái niệm chung, biểu diễn đại lượng hình sin, dòng điện hình sin trong các đoạn mạch,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   45 p lhu 29/08/2017 89 1

 • Bài giảng Toán ứng dụng - Phan Phương Dung

  Bài giảng Toán ứng dụng - Phan Phương Dung

  Bài giảng Toán ứng dụng do Phan Phương Dung biên soạn gồm có 2 phần chính, mỗi phần trình bày những nội dung như: Sai số, giải gần đúng phương trình, giải gần đúng hệ phương trình, đa thức nội suy,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   12 p lhu 29/08/2017 66 1

 • Bài giảng Kinh tế môi trường: Chương 2 - TS. Hoàng Văn Long

  Bài giảng Kinh tế môi trường: Chương 2 - TS. Hoàng Văn Long

  Thất bại thị trường, và đó là kết quả mà không hiệu quả dưới quan điểm kinh tế. Ở đây tính không hiệu quả được gây ra do bởi một hoạt động gây quá nhiều ô nhiễm được thực hiện, khi mà người gây ô nhiễm không quan tâm đến lợi ích của những người bị ảnh hưởng tiêu cực từ ô nhiễm.

   70 p lhu 28/06/2017 95 1

 • Bài giảng Kinh tế môi trường: Chương 4 - TS. Hoàng Văn Long

  Bài giảng Kinh tế môi trường: Chương 4 - TS. Hoàng Văn Long

  Bài giảng Kinh tế môi trường Chương 4: Công cụ quản lý nhà nước về môi trường gồm: Các công cụ quản lý môi trường, áp dụng Công cụ Kinh tế môi trường vào thực tiễn ở Việt Nam, phân tích chính sách môi trường, quản lý nhà nước về môi trường ở Việt Nam. Mời các bạn tham khảo!

   55 p lhu 28/06/2017 69 1

 • Bài giảng Kinh tế môi trường: Chương 1 - TS. Hoàng Văn Long

  Bài giảng Kinh tế môi trường: Chương 1 - TS. Hoàng Văn Long

  Bài giảng Kinh tế môi trường - Chương 1: Nền tảng của kinh tế môi trường do TS. Hoàng Văn Long biện soạn gồm các nội dung chính: Khái niệm cơ bản liên quan trong kinh tế và môi trường, Kinh tế môi trường là gì?, Tại sao cần học kinh tế môi trường? Vì sao lại xảy ra ô nhiễm và suy thoái tài nguyên?,.. Mời các bạn cùng tham khảo.

   36 p lhu 28/06/2017 74 1

 • Bài giảng Kinh tế môi trường: Chương 5 - TS. Hoàng Văn Long

  Bài giảng Kinh tế môi trường: Chương 5 - TS. Hoàng Văn Long

  Bài giảng Kinh tế môi trường Chương 5: Định giá tài nguyên và môi trường với các nội dung chính của chương: Định giá tài nguyên môi trường, Các phương pháp định giá, Định giá hệ sinh thái và đa dạng sinh học, Chi trả dịch vụ môi trường ở Việt Nam. Mời các bạn tham khảo!

   72 p lhu 28/06/2017 77 1

 • Bài giảng Kinh tế môi trường: Chương 6 - TS. Hoàng Văn Long

  Bài giảng Kinh tế môi trường: Chương 6 - TS. Hoàng Văn Long

  Bài giảng Kinh tế môi trường Chương 6: Biến đổi khí hậu, kinh tế xanh và tăng trưởng xanh gồm các nội dung chính sau: Tổng quan biến đổi khí hậu, Biến đổi khí hậu ở Việt Nam, Kinh tế xanh và tăng trưởng xanh ở Việt Nam, Phát triển đô thị sinh thái, các bon thấp và thành phố thông minh, Chính sách môi trường ở Việt Nam. Mời các bạn tham khảo!

   34 p lhu 28/06/2017 69 1

 • Bài giảng Cơ sở khoa học môi trường: Hệ sinh thái môi trường - Nguyễn Thanh Bình (P11)

  Bài giảng Cơ sở khoa học môi trường: Hệ sinh thái môi trường - Nguyễn Thanh Bình (P11)

  Bài giảng "Cơ sở khoa học môi trường: Hệ sinh thái môi trường (P11)" cung cấp cho người học các kiến thức về các yếu tố vô sinh ảnh hưởng hệ sinh thái môi trường bao gồm: Nhiệt độ, nước và ẩm độ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   7 p lhu 24/04/2017 25 1

 • Bài giảng Cơ sở khoa học môi trường: Hệ sinh thái môi trường - Nguyễn Thanh Bình (P2)

  Bài giảng Cơ sở khoa học môi trường: Hệ sinh thái môi trường - Nguyễn Thanh Bình (P2)

  Bài giảng "Cơ sở khoa học môi trường: Hệ sinh thái môi trường (P2)" cung cấp cho người học các kiến thức về đa dạng sinh học bao gồm: Khái niệm, đa dạng gen, đa dạng loài, đa dạng hệ sinh thái. Mời các bạn cùng tham khảo.

   5 p lhu 24/04/2017 18 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số