• Bài thuyết trình Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc

  Bài thuyết trình Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc

  Dưới đây là bài thuyết trình Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, bao gồm những nội dung nhận thức chung về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; quan điểm về quần chúng nhân dân và vai trò của quần chúng nhân dân trong bảo vệ an ninh tổ quốc. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài thuyết trình.

   32 p lhu 20/08/2019 2 0

 • Bài thuyết trình môn Tâm lý học đại cương - Trí nhớ

  Bài thuyết trình môn Tâm lý học đại cương - Trí nhớ

  Bài thuyết trình "Tâm lý học đại cương" bao gồm các nôi dung: khái niệm, định nghĩa trí nhớ; phân biệt trí nhớ với cảm giác, tri giác, các loại trí nhớ, trí nhớ vận động, xúc cảm, hình ảnh và từ ngữ - logic; trí nhớ không chủ định và trí nhớ chủ định, trí nhớ ngắn hạn và trí nhớ dài hạn, các quá trình cơ bản của trí nhớ, làm thế nào...

   43 p lhu 20/08/2019 2 0

 • Bài thuyết trình Phân tích, đánh giá, định hướng phương án thiết kế cải tạo tuyến phố nhà thờ

  Bài thuyết trình Phân tích, đánh giá, định hướng phương án thiết kế cải tạo tuyến phố nhà thờ

  Bài thuyết trình "Phân tích, đánh giá, định hướng phương án thiết kế cải tạo tuyến phố nhà thờ" trình bày các nội dung chính như: phân tích hiện trạng, tính liên kết, khả năng kết nối với không gian công cộng khác, tính liên kết theo mô hình không gian... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết các nội dung của bài thuyết trình.

   17 p lhu 24/07/2019 4 0

 • Bài giảng An toàn trong sử dụng thuốc

  Bài giảng An toàn trong sử dụng thuốc

  Bài giảng "An toàn trong sử dụng thuốc" giúp các bạn sinh viên ngành điều dưỡng nắm được khái niệm tương kỵ thuốc tiêm và các tương kỵ nguy hiểm của các thuốc tiêm thường dùng trong tai mũi họng. Cung cấp những kiến thức cơ bản về thuốc và cách sử dụng thuốc thường dùng trong bệnh lý tai mũi họng. giới thiệu nguyên tắc và biện pháp phòng...

   44 p lhu 21/04/2018 76 2

 • Bài giảng Văn học Nhật Bản: Bài 1 - Tổng quan văn hóa Nhật Bản

  Bài giảng Văn học Nhật Bản: Bài 1 - Tổng quan văn hóa Nhật Bản

  Bài giảng "Văn học Nhật Bản: Bài 1 - Tổng quan văn hóa Nhật Bản" cung cấp cho các bạn những kiến thức về tổng quan xứ sở Nhật Bản; bối cảnh văn hóa của Nhật Bản; vị trí địa lý; quan niệm về thiên nhiên của người Nhật; đặc điểm cư dân và tôn giáo của Nhật Bản.

   12 p lhu 24/10/2017 90 1

 • Bài giảng Văn học Nhật Bản: Bài 2 - Thơ ca Nhật Bản

  Bài giảng Văn học Nhật Bản: Bài 2 - Thơ ca Nhật Bản

  Bài giảng Văn học Nhật Bản: Bài 2 - Thơ ca Nhật Bản giúp các bạn biết dược nguồn gốc, đặc điểm, hình thức, đề tài của những thể thơ của Nhật Bản như Tanka (đoản ca, hòa ca); Haiku. Bài giảng phục vụ cho các bạn yêu thích và muốn tìm hiểu về nền Văn học Nhật Bản.

   28 p lhu 24/10/2017 93 1

 • Bài giảng Kỹ thuật điện: Chương 2 - ThS. Hà Duy Hưng

  Bài giảng Kỹ thuật điện: Chương 2 - ThS. Hà Duy Hưng

  Bài giảng Kỹ thuật điện: Chương 2 Mạch điện xoay chiều hình sin do ThS. Hà Duy Hưng biên soạn gồm các nội dung chính sau: Khái niệm chung, biểu diễn đại lượng hình sin, dòng điện hình sin trong các đoạn mạch,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   45 p lhu 29/08/2017 110 1

 • Bài giảng Toán ứng dụng - Phan Phương Dung

  Bài giảng Toán ứng dụng - Phan Phương Dung

  Bài giảng Toán ứng dụng do Phan Phương Dung biên soạn gồm có 2 phần chính, mỗi phần trình bày những nội dung như: Sai số, giải gần đúng phương trình, giải gần đúng hệ phương trình, đa thức nội suy,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   12 p lhu 29/08/2017 84 1

 • Bài giảng Kinh tế môi trường: Chương 2 - TS. Hoàng Văn Long

  Bài giảng Kinh tế môi trường: Chương 2 - TS. Hoàng Văn Long

  Thất bại thị trường, và đó là kết quả mà không hiệu quả dưới quan điểm kinh tế. Ở đây tính không hiệu quả được gây ra do bởi một hoạt động gây quá nhiều ô nhiễm được thực hiện, khi mà người gây ô nhiễm không quan tâm đến lợi ích của những người bị ảnh hưởng tiêu cực từ ô nhiễm.

   70 p lhu 28/06/2017 119 1

 • Bài giảng Kinh tế môi trường: Chương 4 - TS. Hoàng Văn Long

  Bài giảng Kinh tế môi trường: Chương 4 - TS. Hoàng Văn Long

  Bài giảng Kinh tế môi trường Chương 4: Công cụ quản lý nhà nước về môi trường gồm: Các công cụ quản lý môi trường, áp dụng Công cụ Kinh tế môi trường vào thực tiễn ở Việt Nam, phân tích chính sách môi trường, quản lý nhà nước về môi trường ở Việt Nam. Mời các bạn tham khảo!

   55 p lhu 28/06/2017 88 1

 • Bài giảng Kinh tế môi trường: Chương 1 - TS. Hoàng Văn Long

  Bài giảng Kinh tế môi trường: Chương 1 - TS. Hoàng Văn Long

  Bài giảng Kinh tế môi trường - Chương 1: Nền tảng của kinh tế môi trường do TS. Hoàng Văn Long biện soạn gồm các nội dung chính: Khái niệm cơ bản liên quan trong kinh tế và môi trường, Kinh tế môi trường là gì?, Tại sao cần học kinh tế môi trường? Vì sao lại xảy ra ô nhiễm và suy thoái tài nguyên?,.. Mời các bạn cùng tham khảo.

   36 p lhu 28/06/2017 98 1

 • Bài giảng Kinh tế môi trường: Chương 5 - TS. Hoàng Văn Long

  Bài giảng Kinh tế môi trường: Chương 5 - TS. Hoàng Văn Long

  Bài giảng Kinh tế môi trường Chương 5: Định giá tài nguyên và môi trường với các nội dung chính của chương: Định giá tài nguyên môi trường, Các phương pháp định giá, Định giá hệ sinh thái và đa dạng sinh học, Chi trả dịch vụ môi trường ở Việt Nam. Mời các bạn tham khảo!

   72 p lhu 28/06/2017 97 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số