• Giải pháp phân phối khóa lượng tử không dây lai ghép FSO và MMW

  Giải pháp phân phối khóa lượng tử không dây lai ghép FSO và MMW

  Bài viết nghiên cứu nhằm đề xuất một giải pháp phân phối khóa lượng tử không dây lai ghép FSO và MMW. Các kết quả tính toán số đã khẳng định tính khả thi trong việc triển khai hệ thống QKD đã đề xuất.

   8 p lhu 28/10/2021 2 0

 • Nghiên cứu thuật toán ứng dụng cho la bàn vệ tinh

  Nghiên cứu thuật toán ứng dụng cho la bàn vệ tinh

  Bài viết tiến hành khảo sát các thuật toán được ứng dụng trong la bàn hệ thống định vị sử dụng vệ tinh toàn cầu như thuật toán LAMBDA và LAMBDA cải tiến. Trước tiên, cấu trúc giải thuật và triển khai giải thuật của thuật toán được giới thiệu. Trên cơ sở của mô phỏng số, hiệu quả hoạt động của các thuật toán sẽ được đánh giá và...

   7 p lhu 28/10/2021 2 0

 • Một thuật toán định tuyến xuyên lớp đảm bảo QOT trong mạng manet

  Một thuật toán định tuyến xuyên lớp đảm bảo QOT trong mạng manet

  Bài báo tập trung nghiên cứu các thuật toán định tuyến dưới điều kiện ràng buộc ảnh hưởng của các hiệu ứng vật lý xảy ra trên đường truyền. Từ đó, chúng tôi cải tiến thuật toán DSR sử dụng kỹ thuật định tuyến xuyên lớp kết hợp với agent tĩnh nhằm giảm xác suất nghẽn mạng, giảm thiểu số gói tin điều khiển. Các hiệu ứng vật lý...

   8 p lhu 28/10/2021 2 0

 • Một phương pháp cải thiện chất lượng trải nghiệm trong truyền video trên mạng IP

  Một phương pháp cải thiện chất lượng trải nghiệm trong truyền video trên mạng IP

  Bài viết đề xuất một phương pháp cải tiến quản lý hàng đợi tích cực Blue để cải thiện chất lượng truyền video trên môi trường mạng IP. Thông qua sử dụng phương pháp điều chỉnh xác xuất đánh dấu (loại bỏ) gói tin trong giải thuật quản lý hàng đợi tích cực Blue để làm giảm xác suất mất gói tin đang video trong các ứng dụng truyền video...

   10 p lhu 28/10/2021 2 0

 • Kỹ thuật phân đoạn chùm trong mạng chuyển mạch chùm quang

  Kỹ thuật phân đoạn chùm trong mạng chuyển mạch chùm quang

  Bài viết này nhằm phân tích một số kỹ thuật phân đoạn chùm kết hợp với lập lịch và đường trễ quang FDL; đánh giá thông qua gói mô phỏng OBS0.9a trên phần mềm mô phỏng NS2-OBS.

   8 p lhu 28/10/2021 2 0

 • Mô hình hàng đợi retrial trong mạng WLAN với cơ chế kênh bảo vệ phân đoạn FGC

  Mô hình hàng đợi retrial trong mạng WLAN với cơ chế kênh bảo vệ phân đoạn FGC

  Trong mạng di động không dây nói chung, mạng 3G-WLAN nói riêng, việc bảo vệ các cuộc gọi chuyển vùng đối với các yêu cầu phục vụ là luôn được xem xét đến. Theo đó, bài báo của chúng tôi đã đề xuất một mô hình hàng đợi retrial có xét đến tính kiên nhẫn của khách hàng để giải quyết bài toán chuyển vùng trong mạng 3G-WLAN sử dụng kênh bảo...

   15 p lhu 28/10/2021 2 0

 • Điều khiển và giám sát hệ thống tưới nước tự động sử dụng mạng không dây trong thời đại công nghệ IoT

  Điều khiển và giám sát hệ thống tưới nước tự động sử dụng mạng không dây trong thời đại công nghệ IoT

  Cung cấp đủ nước theo nhu cầu sinh trưởng của cây trồng là yếu tố quyết định đến năng suất. Do đó, bài viết đề xuất cấu trúc điều khiển hệ thống tưới nước tự động theo kiểu IoT đáp ứng được yêu cầu về độ ẩm theo đặc tính sinh trưởng của cây trồng.

   11 p lhu 28/10/2021 2 0

 • Nghiên cứu, phân tích đánh giá chất lượng dịch vụ của một số nhà cung cấp dịch vụ mạng di động tại Việt Nam

  Nghiên cứu, phân tích đánh giá chất lượng dịch vụ của một số nhà cung cấp dịch vụ mạng di động tại Việt Nam

  Mục tiêu của bài viết nhằm phân tích đánh giá làm rõ các thông số có ảnh hưởng tới QoS ở ba trường hợp khi người dùng sử dụng mạng di động: đi bộ, cố định và di chuyển bằng xe máy.

   11 p lhu 28/10/2021 2 0

 • Nâng cao dung lượng kênh ở hệ thống vô tuyến nhận thức dựa trên OFDM

  Nâng cao dung lượng kênh ở hệ thống vô tuyến nhận thức dựa trên OFDM

  Ở bài viết này, một kịch bản phân bổ công suất theo mô hình lớp phủ được đề xuất dựa trên thuật toán IPW (Iterative Partitioned Water-filling) truyền thống. Kịch bản này áp dụng với điều kiện băng tần được bảo vệ và đặt hợp lý giữa các sub-channel nơi mà người dùng chính PU (Primary User) và người dùng thứ cấp SU (Secondary User) được đặt...

   6 p lhu 28/10/2021 2 0

 • Ước lượng kênh và tối ưu chuỗi huấn luyện trong kênh truyền mimo

  Ước lượng kênh và tối ưu chuỗi huấn luyện trong kênh truyền mimo

  Bài viết này tối ưu chuỗi huấn luyện bằng kỹ thuật ước lượng MMSE (Minimum Mean Square Error) cho mô hình kênh MIMO tổng quát gồm nhiễu nền và can nhiễu dựa trên tiêu chuẩn tối thiểu sai số ước lượng trung bình MSE (Mean Square Error). Bên cạnh đó, chiều dài trung bình chuỗi huấn luyện được tối ưu tùy theo đặc điểm thống kê kênh truyền, tính tương...

   12 p lhu 28/10/2021 2 0

 • Phương thức lựa chọn relay trong truyền thông D2D với đa truy nhập phi trực giao

  Phương thức lựa chọn relay trong truyền thông D2D với đa truy nhập phi trực giao

  Bài viết phân tích đánh giá hiệu suất của sơ đồ NOMA với các thông số của kênh truyền gần như hoàn hảo, phân tích xác suất dừng và các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất của hệ thống để xây dựng các mô hình toán học dựa trên mô hình hệ thống theo phương pháp xác suất, sau đó thực hiện so sánh mô phỏng Monte-Carlo để cho ra kết quả phù hợp.

   9 p lhu 28/10/2021 2 0

 • Blockchain - ứng dụng trong việc khai thác dịch vụ chuyển vùng viễn thông

  Blockchain - ứng dụng trong việc khai thác dịch vụ chuyển vùng viễn thông

  Bài viết này đề xuất phương pháp giải quyết vấn nạn gian lận chuyển vùng quốc tế trong lĩnh vực thông tin truyền thông bằng công nghệ blockchain nhằm tăng cường hiệu quả trong việc quản lý, khai thác dịch vụ chuyển vùng viễn thông

   14 p lhu 28/10/2021 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số