• Giáo trình Vật liệu điện, điện tử: Phần 1

  Giáo trình Vật liệu điện, điện tử: Phần 1

  Phần 1 của giáo trình "Vật liệu điện, điện tử" cung cấp cho học viên những nội dung về: cấu tạo và phân loại vật chất, cấu tạo nguyên tử, phân tử, lý thuyết phân vùng năng lượng, phân loại vật chất; vật liệu dẫn điện; vật liệu cách điện;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   93 p lhu 25/11/2022 1 0

 • Giáo trình Vật liệu điện, điện tử: Phần 2

  Giáo trình Vật liệu điện, điện tử: Phần 2

  Phần 2 của giáo trình "Vật liệu điện, điện tử" tiếp tục cung cấp cho học viên những nội dung về: vật liệu bán dẫn và tính dẫn điện của vật liệu bán dẫn; vật liệu từ, vật liệu từ mềm, vật liệu từ cứng, vật liệu từ có công dụng đặc biệt;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   55 p lhu 25/11/2022 1 0

 • Bài giảng Điện tử công suất: Chương 6 - Lê Văn Doanh

  Bài giảng Điện tử công suất: Chương 6 - Lê Văn Doanh

  Bài giảng Điện tử công suất: Chương 6 Thiết bị biến tần cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm chung – Phân loại; Biến tần trực tiếp; Biến tần gián tiếp; Biến tần nguồn dòng;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   7 p lhu 23/09/2022 7 0

 • Bài giảng Điện tử công suất: Chương 3 - Lê Văn Doanh

  Bài giảng Điện tử công suất: Chương 3 - Lê Văn Doanh

  Bài giảng Điện tử công suất: Chương 3 Thiết bị chỉnh lưu cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm chung; Đặc điểm của điện áp và dòng điện chỉnh lưu; Chỉnh lưu hình tia m-pha – dòng liên tục; Chế độ làm việc chỉnh lưu và nghịch lưu phụ thuộc; Chỉnh lưu hình tia 3 pha có diode V0;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   33 p lhu 23/09/2022 11 0

 • Bài giảng Điện tử công suất: Chương 7 - Lê Văn Doanh

  Bài giảng Điện tử công suất: Chương 7 - Lê Văn Doanh

  Bài giảng Điện tử công suất: Chương 7 Bộ khóa xoay chiều và thiết bị biến đổi điện áp xoay chiều cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm chung – Phân loại; Bộ khóa xoay chiều; Bộ khóa xoay chiều một pha; Thiết bị biến đổi điện áp xoay chiều; Thiết bị biến đổi điện áp xoay chiều ba pha;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   9 p lhu 23/09/2022 12 0

 • Bài giảng Điện tử công suất: Chương 4 - Lê Văn Doanh

  Bài giảng Điện tử công suất: Chương 4 - Lê Văn Doanh

  Bài giảng Điện tử công suất: Chương 4 Bộ biến đổi và bộ khóa một chiều cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm chung – Phân loại; Bộ khóa một chiều; Phân loại thiết bị biến đổi một chiều; Nguyên lý làm việc của các bộ biến đổi xung;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   31 p lhu 23/09/2022 12 0

 • Bài giảng Điện tử công suất: Chương 5 - Lê Văn Doanh

  Bài giảng Điện tử công suất: Chương 5 - Lê Văn Doanh

  Bài giảng Điện tử công suất: Chương 5 Thiết bị nghịch lưu cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm chung – Phân loại; Sơ đồ nguyên lý; Nghịch lưu áp; Dòng công suất hữu công và phản kháng; Nghịch lưu áp cầu một pha; Nghịch lưu áp tia một pha; Nghịch lưu áp cầu ba pha;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   30 p lhu 23/09/2022 11 0

 • Bài giảng Điện tử công suất: Chương 1 - Lê Văn Doanh

  Bài giảng Điện tử công suất: Chương 1 - Lê Văn Doanh

  Bài giảng Điện tử công suất: Chương 1 Mở đầu – các linh kiện điện tử công suất cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm chung; Các linh kiện điện tử công suất; Transistor lưỡng cực (BT); Transistor thực tế - MJW3281A (NPN) – ON Semiconductor; Transistor lưỡng cực cổng cách ly - IGBT;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   43 p lhu 23/09/2022 11 1

 • Bài giảng Điện tử công suất: Chương 2 - Lê Văn Doanh

  Bài giảng Điện tử công suất: Chương 2 - Lê Văn Doanh

  Bài giảng Điện tử công suất: Chương 2 Một số khái niệm cơ bản trong điện tử công suất cung cấp cho người học những kiến thức như: Năng lượng tích lũy vào cuộn kháng và giải phóng từ cuộn kháng; Nhịp và sự chuyển mạch; Các đường đặc tính; Hệ số công suất của bộ biến đổi;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   7 p lhu 23/09/2022 8 0

 • Bài giảng Điện tử công suất: Chương 8 - Lê Văn Doanh

  Bài giảng Điện tử công suất: Chương 8 - Lê Văn Doanh

  Bài giảng Điện tử công suất: Chương 8 Bảo vệ và điều khiển các thiết bị biến đổi cung cấp cho người học những kiến thức như: Bảo vệ các phần tử điện tử công suất; Điều khiển các thiết bị biến đổi; Mạch tạo xung chuẩn sử dụng IC 555;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   9 p lhu 23/09/2022 11 0

 • Bài giảng Xử lý tín hiệu số: Chương 2 - ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

  Bài giảng Xử lý tín hiệu số: Chương 2 - ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

  Bài giảng Xử lý tín hiệu số: Chương 2 - ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo cung cấp cho học viên các kiến thức về hệ thống và tín hiệu rời rạc thời gian; tín hiệu rời rạc thời gian; hệ thống rời rạc thời gian; hệ thống tuyến tính bất biến; phương trình sai phân tuyến tính hệ số hằng;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   74 p lhu 23/09/2022 10 0

 • Bài giảng Xử lý tín hiệu số: Chương 1 - ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

  Bài giảng Xử lý tín hiệu số: Chương 1 - ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

  Bài giảng Xử lý tín hiệu số: Chương 1 - ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo cung cấp cho học viên các kiến thức về khái niệm tín hiệu; phân loại tín hiệu: tín hiệu liên tục, tín hiệu rời rạc, tín hiệu rời rạc biên độ, tín hiệu số; hệ thống xử lý tín hiệu; quá trình chuyển đổi tương tự - số;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài...

   22 p lhu 23/09/2022 8 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số