• Curriculum English business writing (writing 4)

  Curriculum English business writing (writing 4)

  There is some deviation from regular syntax since students’ writing needs to use special structure forms in order to create its special effects, for example the one- sentence paragraph and the one-word sentence. The aims of this course are to make writing in English easier and convenient, to introduce and practice some useful kinds of writing, to help students improve their writing skills.

   84 p lhu 23/07/2022 18 0

 • Basic legal English: Part 1

  Basic legal English: Part 1

  The book "Basic legal English" has been written to assist law students in learning and becoming more familiar with the English language in a legal context. The book consists of nine units that cover different topics related to various legal disciplines. Part 1 on this book include 4 units: Unit 1 - Constitutional Law, unit 2 - Administrative Law, unit 3 - Civil Law - Marriage and Family Law, unit 4 - Criminal Law.

   58 p lhu 23/07/2022 21 0

 • Basic legal English: Part 2

  Basic legal English: Part 2

  The book Basic legal English - Part 2 include 4 units: Unit 5 Law on Criminal Procedure, unit 6 Commercial Law - Competition Law, unit 7 Land Law - Environmental Law, unit 8 Intellectual Property, unit 9 International Law.

   56 p lhu 23/07/2022 13 0

 • Ebook A student’s writing guide

  Ebook A student’s writing guide

  Ebook A student’s writing guide covers everything a student needs to know about writing essays and papers in the humanities and social sciences. Starting from the common difficulties students face, it gives practical examples of all the stages necessary to produce a good piece of academic work.

   284 p lhu 26/04/2022 70 2

 • Industrial Communication Solutions Guide

  Industrial Communication Solutions Guide

  To help you Specialized Electronics - Electronics - Telecommunications document further serve the needs of learning and research, invite you to consult the document content "Industrial Communication Solutions Guide". Hope content useful document serves the academic needs and research.

   16 p lhu 26/04/2022 37 1

 • 120 câu hỏi vấn đáp Tiếng Anh chủ đề kinh tế

  120 câu hỏi vấn đáp Tiếng Anh chủ đề kinh tế

  Xin giới thiệu đến các bạn tài liệu "120 câu hỏi vấn đáp Tiếng Anh chủ đề kinh tế" có hướng dẫn trả lời, hi vọng sẽ giúp các bạn làm quen với các cấu trúc câu hỏi và trả lời, dễ dàng ôn tập chuẩn bị cho những kì thi sắp diễn ra. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu!

   14 p lhu 26/04/2022 56 1

 • Năng lực tự chủ trong học tập ngoại ngữ thứ hai – tiếng Trung Quốc: Trường hợp sinh viên ngành ngôn ngữ Anh, trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh

  Năng lực tự chủ trong học tập ngoại ngữ thứ hai – tiếng Trung Quốc: Trường hợp sinh viên ngành ngôn ngữ Anh, trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh

  Bài viết này dựa trên năng lực tự chủ trong học tập ngoại ngữ thứ hai – tiếng Trung Quốc của sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, Trường Đại học Ngân hàng TPHCM qua khảo sát bằng bảng hỏi với 190 sinh viên. Kết quả cho thấy năng lực tự chủ trong học tập của sinh viên ở mức độ tương đối cao; sinh viên có năng lực tự chủ cao nhất ở phương diện...

   13 p lhu 24/02/2022 81 0

 • Thích ứng miền trong dịch máy nơ ron cho cặp ngôn ngữ Anh-Việt

  Thích ứng miền trong dịch máy nơ ron cho cặp ngôn ngữ Anh-Việt

  Bài viết đề xuất một phương pháp thích ứng miền mới cho dịch máy nơ ron, áp dụng cho cặp ngôn ngữ Anh - Việt. Ý tưởng chính của bài báo là kết hợp dữ liệu đơn ngữ ngoài miền ở ngôn ngữ nguồn (tiếng Anh) với bản dịch của nó ở ngôn ngữ đích (tiếng Việt) để làm dữ liệu huấn luyện hệ dịch.

   7 p lhu 24/02/2022 54 0

 • Hoàn thiện chương trình ngôn ngữ Anh góp phần nâng cao chất lượng đào tạo phù hợp với nhu cầu xã hội

  Hoàn thiện chương trình ngôn ngữ Anh góp phần nâng cao chất lượng đào tạo phù hợp với nhu cầu xã hội

  Bài viết này đề cập đến những vấn đề chính của quá trình hoàn thiện chương trình ngành Ngôn ngữ Anh: tầm quan trọng của chương trình, cơ sở lý thuyết và thực tiễn để hoàn thiện, quan điểm về hoàn thiện chương trình, quá trình thực hiện hoàn thiện chương trình và nội dung chương trình hoàn thiện.

   6 p lhu 24/02/2022 53 0

 • Ứng dụng WhatsApp hỗ trợ phát triển kỹ năng giao tiếp tiếng Anh đối với sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh tại trường Đại học Phú Yên

  Ứng dụng WhatsApp hỗ trợ phát triển kỹ năng giao tiếp tiếng Anh đối với sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh tại trường Đại học Phú Yên

  Nghiên cứu này nhằm đánh giá ý kiến phản hồi của sinh viên đối với ứng dụng WhatsApp như một nền tảng công nghệ hỗ trợ và phát triển các kỹ năng giao tiếp tiếng Anh như một ngoại ngữ (EFL). Kết quả nghiên cứu cho thấy sinh viên rất quan tâm và ủng hộ ứng dụng phần mềm WhatsApp trong các hoạt động học tập và rèn luyện kỹ năng giao tiếp...

   12 p lhu 24/02/2022 75 0

 • Nhận thức của sinh viên năm nhất chuyên ngành ngôn ngữ Anh về tầm quan trọng của việc tự học: Nghiên cứu tại Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

  Nhận thức của sinh viên năm nhất chuyên ngành ngôn ngữ Anh về tầm quan trọng của việc tự học: Nghiên cứu tại Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

  Mục tiêu của nghiên cứu này là nhằm tìm hiểu nhận thức của sinh viên năm nhất chuyên ngành Ngôn Ngữ Anh, trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh về tầm quan trọng của việc tự học đối với việc học của họ.

   14 p lhu 24/02/2022 56 0

 • Quan niệm học tập ngoại ngữ thứ hai – tiếng Trung Quốc của sinh viên ngành ngôn ngữ Anh, trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh

  Quan niệm học tập ngoại ngữ thứ hai – tiếng Trung Quốc của sinh viên ngành ngôn ngữ Anh, trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh

  Bài viết khảo sát quan niệm học tập ngoại ngữ thứ hai – tiếng Trung Quốc của sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh. Trên cơ sở lí thuyết về quan niệm học tập của Horwitz (1985), chúng tôi tiến hành khảo sát bằng bảng hỏi với 177 sinh viên.

   14 p lhu 24/02/2022 50 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số