• Ebook Tai biến môi trường: Phần 1

  Ebook Tai biến môi trường: Phần 1

  Ebook Tai biến môi trường: Phần 1 Đại cương về tai biến môi trường gồm có 2 chương với nội dung chính như: Những vấn đề chung về các loại tai biến môi trường; Ứng xử tai biến môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo!

   69 p lhu 27/07/2021 46 0

 • Ebook Tai biến môi trường: Phần 2

  Ebook Tai biến môi trường: Phần 2

  Tai biến môi trường: Phần 2 Một số loại tai biến môi trường gồm có 4 chương với nội dung chính như: Tai biến lý sinh; Tai biến liên quang đến các quá trình địa động lực nội sinh; Tai biến do các quá trình địa động lực ngoại sinh; Các tai biến nhân sinh. Mời các bạn cùng tham khảo!

   166 p lhu 27/07/2021 29 0

 • Giáo trình Toán ứng dụng trong Khoa học môi trường: Phần 2

  Giáo trình Toán ứng dụng trong Khoa học môi trường: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Toán ứng dụng trong Khoa học môi trường: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Mô hình Streeter-Phelps, tính toán chất lượng nước trên kênh sông; Dự báo ngắn hạn bằng phương pháp làm trơn. Mời các bạn cùng tham khảo!

   46 p lhu 27/07/2021 52 0

 • Giáo trình Toán ứng dụng trong Khoa học môi trường: Phần 1

  Giáo trình Toán ứng dụng trong Khoa học môi trường: Phần 1

  Giáo trình Toán ứng dụng trong Khoa học môi trường: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Tính toán khuếch tán chất ô nhiễm từ các nguồn điểm cao; Mô hình berliand và chỉ dẫn kỹ thuật-tính nồng độ ô nhiễm do nhiều điểm cao và phương pháp trung bình tổng cộng nồng độ. Mời các bạn cùng tham khảo!

   100 p lhu 27/07/2021 33 1

 • Giáo trình Cơ sở Hóa học hữu cơ (Tập 2): Phần 2

  Giáo trình Cơ sở Hóa học hữu cơ (Tập 2): Phần 2

  Giáo trình Cơ sở Hóa học hữu cơ (Tập 2): Phần 2 sau đây sẽ trang bị cho các bạn những kiến thức về hợp chất dị vòng và ankaloit; gluxit; aminoaxit và protit; hợp chất cao phân tử. Mời các bạn tham khảo giáo trình để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

   121 p lhu 27/07/2021 35 0

 • Giáo trình Cơ sở Hóa học hữu cơ (Tập 2): Phần 1

  Giáo trình Cơ sở Hóa học hữu cơ (Tập 2): Phần 1

  Giáo trình Cơ sở Hóa học hữu cơ (Tập 2): Phần 2 bao gồm những nội dung về axit cacboxylic và dẫn xuất của axit cacboxylic; amin – muối diazoni. Với các bạn chuyên ngành Hóa học thì đây là tài liệu hữu ích. Mời các bạn tham khảo.

   96 p lhu 27/07/2021 32 0

 • Bài giảng An toàn hóa chất

  Bài giảng An toàn hóa chất

  Bài giảng An toàn hóa chất trình bày những nội dung cơ bản sau: Nghĩa vụ của nsdlđ về an toàn vệ sinh lao động, quyền của người sử dụng lao động về an toàn vệ sinh lao động, nhiệm vụ chính của an toàn vệ sinh lao động, hoá chất? hoá chất nguy hiểm, an toàn trong sản xuất và sử dụng, hoá chất độc hại,…

   152 p lhu 27/07/2021 27 0

 • Bài giảng Phản ứng dây chuyền

  Bài giảng Phản ứng dây chuyền

  "Bài giảng Phản ứng dây chuyền" tìm hiểu về gốc tự do, phản ứng dây chuyền, các giai đoạn trong phản ứng dân chuyền, quy luật phản ứng dây chuyền. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm chi tiết nội dung.

   7 p lhu 27/07/2021 21 0

 • Bài giảng Thí nghiệm hóa hữu cơ

  Bài giảng Thí nghiệm hóa hữu cơ

  "Bài giảng Thí nghiệm hóa hữu cơ" được biên soạn với các kiến thức kỹ thuật thực hành hóa hữu cơ; tổng hợp B-naphthol da cam; tổng hợp dibenzylideneacetone; tổng hợp aspirinl tổng hợp xà phòng; tổng hợp ethyl acetate...

   52 p lhu 27/07/2021 29 1

 • Ebook Công nghệ lọc sinh học phục vụ sản xuất giống và nuôi trổng hải sản ven bờ biển Việt Nam: Phần 2

  Ebook Công nghệ lọc sinh học phục vụ sản xuất giống và nuôi trổng hải sản ven bờ biển Việt Nam: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của ebook Công nghệ lọc sinh học phục vụ sản xuất giống và nuôi trổng hải sản ven bờ biên Việt Nam' trình bày các nội dung như: Kết quả thực nghiệm ương nuôi cá biển bằng hệ thống hoàn lưu lọc sinh học; quy trình công nghệ hệ thống hoàn lưu lọc sinh học phục vụ cho ương nuôi giống cá biển; kết quả nghiên...

   170 p lhu 29/06/2021 50 0

 • Ebook Công nghệ lọc sinh học phục vụ sản xuất giống và nuôi trổng hải sản ven bờ biển Việt Nam: Phần 1

  Ebook Công nghệ lọc sinh học phục vụ sản xuất giống và nuôi trổng hải sản ven bờ biển Việt Nam: Phần 1

  Cuốn sách “Công nghệ lọc sinh học phục vụ sản xuất giống và nuôi trổng hải sản ven bờ biên Việt Nam” được biên soạn dựa trên kết quả nghiên cứu các tài liệu về khoa học và công nghệ của hệ thống hoàn lưu lọc sinh học khép kín đã được nghiên cứu và áp dụng thành công trên thế giới và các kết quả nghiên cứu trong nước của Viện Tài...

   148 p lhu 29/06/2021 34 0

 • Ebook Khoa học và công nghệ nano: Phần 2

  Ebook Khoa học và công nghệ nano: Phần 2

  'Ebook Khoa học và công nghệ nano: Phần 2' được tiếp nối phần 1 cung cấp các kiến thức từ chương 5 đến 7 bao gồm vật liệu nano trong y học, mô phỏng sinh học biến phân tử thành động cơ; vật liệu thần kỳ, ống than nano.

   145 p lhu 30/05/2021 57 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số