• Giáo trình Hóa học và phụ gia thực phẩm

  Giáo trình Hóa học và phụ gia thực phẩm

  Nội dung giáo trình này bao gồm 6 chương, đề cập đến những nội dung khái quát chung về hóa học và phụ gia thực phẩm: Nước trong thực phẩm, tính chất chức năng của protein trong thực phẩm, tính chất chức năng của polysacchrid trong thực phẩm, tính chất chức năng của lipid trong thực phẩm, tính chất chức năng của hợp chất phenol trong thực phẩm, phụ...

   125 p lhu 28/12/2020 20 1

 • Ebook Quản lý và sử dụng đất dốc bền vững ở Việt Nam

  Ebook Quản lý và sử dụng đất dốc bền vững ở Việt Nam

  "Ebook Quản lý và sử dụng đất dốc bền vững ở Việt Nam" cung cấp đến các bạn 5 chương với các nội dung: vai trò của đất dốc trong sự phát triển kinh tế xã hội; điều kiện hình thành và những tính chất cơ bản của đất dốc Việt Nam; độ phì nhiêu đất và sự suy giảm độ phì nhiêu đất dốc; quản lý và bảo vệ đất dốc bền vững; sử...

   234 p lhu 28/12/2020 25 0

 • Giáo trình Quản lý và kiểm tra chất lượng thực phẩm: Phần 1

  Giáo trình Quản lý và kiểm tra chất lượng thực phẩm: Phần 1

  Vấn đề ăn uống hàng ngày là nhu cầu cấp bách và không thể thiếu được. Để chạy theo lợi nhuận các nhà sản xuất đã vô tình hay cố ý cho thêm các phụ gia ngoài luồng vào thực phẩm (như phẩm màu công nghiệp, đường hoá học,...) hoặc làm nhiễm độc cho thực phẩm do điều kiện vệ sinh kém. Và kèm theo đó vấn đề về việc quản lý và kiểm tra...

   47 p lhu 28/12/2020 25 0

 • Giáo trình Quản lý và kiểm tra chất lượng thực phẩm: Phần 2

  Giáo trình Quản lý và kiểm tra chất lượng thực phẩm: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 sách trình bày: Chương 4 - Một số phương pháp phân tích hóa học thành phần của thực phẩm, chương 5 - Phân tích cảm quan. Chương trình môn học này, giúp cho học sinh hiểu rõ và nắm được phương pháp đánh giá chất lượng thực phẩm: Về cảm quan, về phân tích hoá học và các giải pháp khác.

   99 p lhu 28/12/2020 24 0

 • Ebook Hóa sinh công nghiệp

  Ebook Hóa sinh công nghiệp

  Ebook Hóa sinh công nghiệp cung cấp về cấu trúc và các tính chất của enzim tan và không tan, phản ứng của enzym đến cấu trúc, trạng thái, màu sắc và chất lượng của các sản phẩm; cấu trúc, tính chất công nghệ cũng như khả năng chuyển hóa của các chất trong điều kiện tự nhiên cũng như quá trình công nghệ; cơ sử hóa sinh của một số quá trình công...

   389 p lhu 27/11/2020 33 0

 • Giáo trình Công nghệ chế biến sữa và các sản phẩm sữa: Phần 2

  Giáo trình Công nghệ chế biến sữa và các sản phẩm sữa: Phần 2

  Phần 2 giáo trình thể hiện nội dung chuyên sâu về kỹ thuật chế biến sữa. Mục tiêu chính của chương nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về kỹ thuật chế biến một số sản phẩm sữa thông dụng, từ đó giúp cho học sinh có thể hiểu được bản chất của các quá trình công nghệ áp dụng trong việc chế biến các sản phẩm từ sữa. Mời các bạn...

   77 p lhu 27/11/2020 32 1

 • Giáo trình Công nghệ chế biến sữa và các sản phẩm sữa: Phần 1

  Giáo trình Công nghệ chế biến sữa và các sản phẩm sữa: Phần 1

  Kết cấu nông dung giáo trình Công nghệ chế biến sữa và các sản phẩm sữa gồm 3 chương, phần 1 giáo tình gồm 2 chương đầu: Chương 1 - Sữa nguyên liệu; chương 2 - Kỹ thuật bảo quản và sơ chế sữa. Đây là một trong những giáo trình chuyên môn trọng tâm trong chương trình đào tạo Trung học chuyên nghiệp ngành chế biến và bảo quản thực phẩm và là...

   72 p lhu 27/11/2020 36 1

 • Giáo trình Graphen & graphen oxit

  Giáo trình Graphen & graphen oxit

  Giáo trình thông tin đến các bạn những kiến thức về khái niệm graphene, tính chất graphene, các phương pháp chế tạo graphene, ứng dụng của graphene, ưu điểm và nhược điểm của chất bán dẫn graphene; giới thiệu graphen oxit, tổng hợp graphen oxit, ứng dụng của graphen oxit.

   23 p lhu 27/11/2020 35 0

 • Bài giảng Thực phẩm muối chua

  Bài giảng Thực phẩm muối chua

  "Bài giảng Thực phẩm muối chua" trình bày đến các bạn những nội dung tổng quan về thực phẩm muối chua; phương pháp muối chua; nguyên liệu và dụng cụ; quy trình công nghệ, quá trình lên men lactic; các giai đoạn lên men; lợi ích và tác hại của thực phẩm muối chua.

   20 p lhu 27/11/2020 26 0

 • Bài giảng Việc sử dụng thế liệu trong nhà máy bia

  Bài giảng Việc sử dụng thế liệu trong nhà máy bia

  "Bài giảng Việc sử dụng thế liệu trong nhà máy bia" trình bày định nghĩa, một và ví dụ, thành phần hóa học, một vài ví dụ, sản xuất syrup glucose từ bắp, phân hủy tinh bột, nhiệt độ hồ hóa, nhiệt độ hồ hóa trong quá trình nấu, ảnh hưởng của glucoamylase lên phổ của đường, ảnh hưởng của glucoamylase tới khả năng lên men.

   32 p lhu 27/11/2020 27 0

 • Bài giảng Kinh nghiệm về các sửa đổi thiết kế hệ nhân men

  Bài giảng Kinh nghiệm về các sửa đổi thiết kế hệ nhân men

  "Bài giảng Kinh nghiệm về các sửa đổi thiết kế hệ nhân men" trình bày thiết kế hệ nhân men; các sửa đổi chính; hệ thống nhân men đã sửa đổi; hệ thống nhân men đã sửa đổi; hệ thống nhân men cũ; hệ thống nhân men đã sửa đổi, sản xuất sinh khối.

   36 p lhu 27/11/2020 27 0

 • Ebook Batch distillation design and operation

  Ebook Batch distillation design and operation

  Ebook "Batch distillation design and operation" present the content column configurations; operation; modelling and simulation; dynamic optimisation; multi period operation optimisation; design and operation optimisation; off-cut recycle; batch reactive distillation (bread; batch extractive distillation (bed); unconventional batch distillation; application of neural networks in batch distillation...

   417 p lhu 27/10/2020 45 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số