• Ebook Cơ sở khoa học trong công nghệ bảo vệ môi trường - Tập 1: Sinh thái học và môi trường (Phần 1)

  Ebook Cơ sở khoa học trong công nghệ bảo vệ môi trường - Tập 1: Sinh thái học và môi trường (Phần 1)

  Cuốn sách "Cơ sở khoa học trong công nghệ bảo vệ môi trường - Tập 1: Sinh thái học và môi trường" được biên soạn nhằm phục vụ cho công tác đào tạo, phổ biến kiến thức và động viên các ngành các cấp bảo vệ các hệ sinh thái, tài nguyên sinh vật và môi trường. Sách gồm 14 chương và chia thành 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: cơ sở...

   291 p lhu 23/07/2022 24 0

 • Ebook Cơ sở khoa học trong công nghệ bảo vệ môi trường - Tập 1: Sinh thái học và môi trường (Phần 2)

  Ebook Cơ sở khoa học trong công nghệ bảo vệ môi trường - Tập 1: Sinh thái học và môi trường (Phần 2)

  Cuốn sách "Cơ sở khoa học trong công nghệ bảo vệ môi trường - Tập 1: Sinh thái học và môi trường" được biên soạn nhằm phục vụ cho công tác đào tạo, phổ biến kiến thức và động viên các ngành các cấp bảo vệ các hệ sinh thái, tài nguyên sinh vật và môi trường. Sách gồm 14 chương và chia thành 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: sinh thái...

   175 p lhu 23/07/2022 21 0

 • Ebook Cơ sở khoa học trong công nghệ bảo vệ môi trường - Tập 2: Cơ sở vi sinh trong công nghệ bảo vệ môi trường (Phần 1)

  Ebook Cơ sở khoa học trong công nghệ bảo vệ môi trường - Tập 2: Cơ sở vi sinh trong công nghệ bảo vệ môi trường (Phần 1)

  Cuốn sách "Cơ sở khoa học trong công nghệ bảo vệ môi trường - Tập 2: Cơ sở vi sinh trong công nghệ bảo vệ môi trường" nhằm cung cấp kiến thức cơ bản về các "chiến sĩ nhỏ bé tiên phong và dũng cảm - vi sinh vật" trên mặt trận đấu tranh làm sạch môi trường, trước hết là môi trường đất và nước. Sách gồm 12 chương và chia thành 2 phần, phần 1...

   226 p lhu 23/07/2022 21 0

 • Ebook Cơ sở khoa học trong công nghệ bảo vệ môi trường - Tập 2: Cơ sở vi sinh trong công nghệ bảo vệ môi trường (Phần 2)

  Ebook Cơ sở khoa học trong công nghệ bảo vệ môi trường - Tập 2: Cơ sở vi sinh trong công nghệ bảo vệ môi trường (Phần 2)

  (BQ) Cuốn sách "Cơ sở khoa học trong công nghệ bảo vệ môi trường - Tập 2: Cơ sở vi sinh trong công nghệ bảo vệ môi trường" nhằm cung cấp kiến thức cơ bản về các "chiến sĩ nhỏ bé tiên phong và dũng cảm - vi sinh vật" trên mặt trận đấu tranh làm sạch môi trường, trước hết là môi trường đất và nước. Sách gồm 12 chương và chia thành 2 phần,...

   348 p lhu 23/07/2022 21 0

 • Ebook Cơ sở khoa học trong công nghệ bảo vệ môi trường - Tập 3: Các quá trình hóa học trong công nghệ môi trường (Phần 1)

  Ebook Cơ sở khoa học trong công nghệ bảo vệ môi trường - Tập 3: Các quá trình hóa học trong công nghệ môi trường (Phần 1)

  Cuốn sách "Cơ sở khoa học trong công nghệ bảo vệ môi trường - Tập 3: Các quá trình hóa học trong công nghệ môi trường" kết cầu gồm 15 chương và chia thành 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: quan điểm chung đánh giá ô nhiễm môi trường; thuốc trừ sâu; các độc chất hữu cơ đáng quan tâm trong môi trường không thuộc loại thuốc trừ sâu; hấp...

   265 p lhu 23/07/2022 13 0

 • Ebook Cơ sở khoa học trong công nghệ bảo vệ môi trường - Tập 3: Các quá trình hóa học trong công nghệ môi trường (Phần 2)

  Ebook Cơ sở khoa học trong công nghệ bảo vệ môi trường - Tập 3: Các quá trình hóa học trong công nghệ môi trường (Phần 2)

  Cuốn sách "Cơ sở khoa học trong công nghệ bảo vệ môi trường - Tập 3: Các quá trình hóa học trong công nghệ môi trường" kết cầu gồm 15 chương và chia thành 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: oxy hóa khử; quá trình đốt và ứng dụng trong công nghệ môi trường; quá trình keo tụ; quá trình màng; trung hòa và hiệu chỉnh pH; xúc tác dị thể;... Mời...

   249 p lhu 23/07/2022 13 0

 • Giáo trình Đa dạng sinh học: Phần 1

  Giáo trình Đa dạng sinh học: Phần 1

  Giáo trình Đa dạng sinh học trang bị cho sinh viên những kiến thức chính xác, khoa học, thông tin cập nhật về các khái niệm, định nghĩa của đa dạng sinh học. Giáo trình gồm có 5 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 sau đây gồm có 3 chương với những nội dung chính như sau: Chương 1 khái quát chung về đa dạng sinh học, chương 2 giá trị của đa dạng...

   59 p lhu 23/07/2022 16 0

 • Giáo trình Đa dạng sinh học: Phần 2

  Giáo trình Đa dạng sinh học: Phần 2

  Giáo trình Đa dạng sinh học: Phần 2 gồm có 2 chương, chương 4 cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về bảo tồn đa dạng sinh học, chương 5 trình bày về các vấn đề đa dạng sinh học và bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

   71 p lhu 23/07/2022 14 0

 • Ebook Công nghệ tế bào phôi động vật: Phần 1

  Ebook Công nghệ tế bào phôi động vật: Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Công nghệ tế bào phôi động vật" gồm 3 chương trình bày những nội dung về: trinh sản, hiện tượng trinh sản tự nhiên và trinh sản thực nghiệm; mẫu sinh và các ứng dụng của mẫu sinh thực nghiệm; biệt hóa giới tính động vật và cơ chế phân tử của biệt hóa giới tính;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   64 p lhu 26/06/2022 35 0

 • Ebook Công nghệ tế bào phôi động vật: Phần 2

  Ebook Công nghệ tế bào phôi động vật: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Công nghệ tế bào phôi động vật" tiếp tục trình bày những nội dung về: kỹ thuật cấy nhân để tạo dòng vô tính ở cá; cấy truyền phôi; vi thao tác phôi động vật có vú; vấn đề tạo dòng vô tính và bản sao (cloning) cơ thể động vật; công nghệ tế bào gốc;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   56 p lhu 26/06/2022 30 0

 • Ebook Inorganic chemistry (2nd edition): Part 2

   Ebook Inorganic chemistry (2nd edition): Part 2

  (bq) part 2 book "inorganic chemistry" has contents: the group 17 elements, the group 18 elements, organometallic compounds of s- and p-block elements, d-block chemistry - general considerations, d-block metal chemistry - the second and third row metals,...and other contents.

   483 p lhu 27/04/2022 36 0

 • Ebook Inorganic chemistry (2nd edition): Part 1

   Ebook Inorganic chemistry (2nd edition): Part 1

  (bq) part 1 book "inorganic chemistry" has contents: some basic concepts, nuclear properties, an introduction to molecular symmetry, bonding in polyatomic molecules, structures and energetics of metallic and ionic solids, acids, bases and ions in aqueous solution,....and other contents.

   504 p lhu 27/04/2022 36 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số