• Ebook Hóa học thật diệu kỳ (Tập 1): Phần 1

  Ebook Hóa học thật diệu kỳ (Tập 1): Phần 1

  Cuốn sách "Hóa học thật diệu kỳ (Tập 1) phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Ngôn ngữ của hóa học; Phân tử - vật chất nhỏ nhất; Nguyên tử - hạt nhỏ nhất trong biến đổi hóa học; Hóa trị trong tổ hợp các nguyên tố; Làm quen với các nguyên tố hóa học;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   112 p lhu 25/11/2022 1 0

 • Ebook Hóa học thật diệu kỳ (Tập 1): Phần 2

  Ebook Hóa học thật diệu kỳ (Tập 1): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Hóa học thật diệu kỳ (Tập 1" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Những thành tựu diệu kỳ của hóa học; Thứ nước quý hơn vàng; Thép thủy tinh; Trứng hoa thông; Đá quý nhân tạo;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   157 p lhu 25/11/2022 1 0

 • Ebook Hóa học thật diệu kỳ (Tập 2): Phần 1

  Ebook Hóa học thật diệu kỳ (Tập 2): Phần 1

  Cuốn sách "Hóa học thật diệu kỳ (Tập 2)" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Những điều chưa biết trong hóa học; Công trình xây dựng "Tòa nhà nguyên tố" tới lúc nào hoàn thành; Xuất hiện đại phân tử "Quả cầu"; Những vấn đề mới nảy sinh từ lửa; Sự hấp dẫn kỳ lạ của hóa học vũ trụ;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi...

   114 p lhu 25/11/2022 0 0

 • Ebook Hóa học thật diệu kỳ (Tập 2): Phần 2

  Ebook Hóa học thật diệu kỳ (Tập 2): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Hóa học thật diệu kỳ (Tập 2)" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Một số nhà hóa học nổi tiếng; Khai sáng kỷ nguyên mới của hóa học; Phát hiện kim loại kiềm và kiềm thổ; Lập ký hiệu các nguyên tố hóa học; Tạo lập nền móng cho điện hóa học;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi...

   127 p lhu 25/11/2022 0 0

 • Ebook Ideas in chemistry and molecular sciences - Advances in synthetic chemistry: Part 1

  Ebook Ideas in chemistry and molecular sciences - Advances in synthetic chemistry: Part 1

  (BQ) Ebook Ideas in chemistry and molecular sciences advances in synthetic chemistry: Part 1 includes the following content: Part I: innovative processes in organic chemistry, part II: predictive tools in organic chemical reactions.

   181 p lhu 25/11/2022 0 0

 • Ebook Ideas in chemistry and molecular sciences - Advances in synthetic chemistry: Part 2

  Ebook Ideas in chemistry and molecular sciences - Advances in synthetic chemistry: Part 2

  (BQ) Ebook Ideas in chemistry and molecular sciences advances in synthetic chemistry: Part 2 includes the following content: Part III: chemical reactions, sustainable processes, and environment; part IV: organic synthesis and materials.

   144 p lhu 25/11/2022 0 0

 • Ebook Principles of biochemistry (4th edition): Part 2

  Ebook Principles of biochemistry (4th edition): Part 2

  Continued part 1, part 2 of ebook "Principles of biochemistry (4th edition)" provide readers with content about: glycolysis, gluconeogenesis, and the pentose phosphate pathway; the metabolism of glycogen in animals; the citric acid cycle; fatty acid catabolism; amino acid oxidation and the production of urea; oxidative phosphorylation and photophosphorylation; carbohydrate biosynthesis in plants and bacteria; lipid biosynthesis; biosynthesis...

   599 p lhu 25/11/2022 2 0

 • Ebook Principles of biochemistry (4th edition): Part 1

  Ebook Principles of biochemistry (4th edition): Part 1

  Part 1 of ebook "Principles of biochemistry (4th edition)" provide readers with content about: the foundations of biochemistry; structure and catalysis; water; amino acids, peptides, and proteins; the three-dimensional structure of proteins; protein function; enzymes; carbohydrates and glycobiology; nucleotides and nucleic acids; DNA-based information technologies; lipids; biological membranes and transport; biosignaling; bioenergetics and...

   526 p lhu 25/11/2022 1 0

 • Bài giảng Hoá học đại cương: Chương 2.1 - ThS. Trần Thị Minh Nguyệt

  Bài giảng Hoá học đại cương: Chương 2.1 - ThS. Trần Thị Minh Nguyệt

  Bài giảng Hoá học đại cương chương 2.1 Nhiệt động học hóa học, cung cấp cho người học những kiến thức như: Các khái niệm cơ bản; Áp dụng nguyên lý I của nhiệt động học vào hóa học. Mời các bạn cùng tham khảo!

   37 p lhu 24/10/2022 6 0

 • Bài giảng Hoá học đại cương: Chương 4 - ThS. Trần Thị Minh Nguyệt

  Bài giảng Hoá học đại cương: Chương 4 - ThS. Trần Thị Minh Nguyệt

  Bài giảng Hoá học đại cương chương 4 Động hóa học, cung cấp cho người học những kiến thức như: Các khái niệm cơ bản; Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   23 p lhu 24/10/2022 5 0

 • Bài giảng Hoá học đại cương: Chương 3 - ThS. Trần Thị Minh Nguyệt

  Bài giảng Hoá học đại cương: Chương 3 - ThS. Trần Thị Minh Nguyệt

  Bài giảng Hoá học đại cương chương 3 Cân bằng hóa học, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm cân bằng hóa học; Sự chuyển dịch cân bằng - các yếu tố ảnh hưởng; Cách tính hằng số cân bằng hóa học. Mời các bạn cùng tham khảo!

   31 p lhu 24/10/2022 4 0

 • Bài giảng Hoá học đại cương: Chương 2.2 - ThS. Trần Thị Minh Nguyệt

  Bài giảng Hoá học đại cương: Chương 2.2 - ThS. Trần Thị Minh Nguyệt

  Bài giảng Hoá học đại cương: Chương 2.2 Nhiệt động học hóa học, cung cấp cho người học những kiến thức như: Áp dụng nguyên lý II của nhiệt động học vào hóa học – chiều và giới hạn tự diễn biến của quá trình. Mời các bạn cùng tham khảo!

   31 p lhu 24/10/2022 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số