• Ebook Tài chính quốc tế: Phần 1

  Ebook Tài chính quốc tế: Phần 1

  Ebook "Tài chính quốc tế" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Những vấn đề chung về tài chính quốc tế; Xác định tỷ giá hối đoái và xác lập công cụ tài chính quốc tế; Các nghiệp vụ của thị trường tài chính quốc tế;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   101 p lhu 25/11/2022 1 0

 • Ebook Tài chính quốc tế: Phần 2

  Ebook Tài chính quốc tế: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Tài chính quốc tế" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Đầu tư quốc tế của các tổ chức kinh tế và tài chính công ty xuyên quốc gia; Tài trợ quốc tế của chính phủ; Thuê quan và liên minh thuế quan; Các nghiệp vụ chủ yếu của một số tổ chức tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   181 p lhu 25/11/2022 0 0

 • Giáo trình Quản trị tác nghiệp ngân hàng thương mại: Phần 1

  Giáo trình Quản trị tác nghiệp ngân hàng thương mại: Phần 1

  Giáo trình "Quản trị tác nghiệp ngân hàng thương mại" được biên soạn nhằm cung cấp tài liệu phục vụ cho giảng dạy và học tập của sinh viên ngành Tài chính - Ngân hàng của nhà trường, đồng thời là tài liệu tham khảo hữu ích cho các độc giả quan tâm đến lĩnh vực này. Giáo trình kết cấu thành 9 chương và chia là 2 phần, phần 1 trình bày những...

   215 p lhu 23/07/2022 44 0

 • Giáo trình Quản trị tác nghiệp ngân hàng thương mại: Phần 2

  Giáo trình Quản trị tác nghiệp ngân hàng thương mại: Phần 2

  Giáo trình "Quản trị tác nghiệp ngân hàng thương mại" được biên soạn nhằm cung cấp tài liệu phục vụ cho giảng dạy và học tập của sinh viên ngành Tài chính - Ngân hàng của nhà trường, đồng thời là tài liệu tham khảo hữu ích cho các độc giả quan tâm đến lĩnh vực này. Giáo trình kết cấu thành 9 chương và chia là 2 phần, phần 2 trình bày những...

   232 p lhu 23/07/2022 43 0

 • Bài giảng Tổ chức công tác kế toán - Chương 1: Tổng quan về tổ chức công tác kế toán

  Bài giảng Tổ chức công tác kế toán - Chương 1: Tổng quan về tổ chức công tác kế toán

  Bài giảng Tổ chức công tác kế toán - Chương 1: Tổng quan về tổ chức công tác kế toán. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm và ý nghĩa của tổ chức công tác kế toán; căn cứ và nhiệm vụ của tổ chức công tác kế toán; nguyên tắc và nội dung tổ chức công tác kế toán;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   62 p lhu 23/07/2022 41 0

 • Bài giảng Tổ chức công tác kế toán - Chương 2: Tổ chức bộ máy kế toán, chính sách kế toán và kiểm tra kế toán

  Bài giảng Tổ chức công tác kế toán - Chương 2: Tổ chức bộ máy kế toán, chính sách kế toán và kiểm tra kế toán

  Bài giảng Tổ chức công tác kế toán - Chương 2: Tổ chức bộ máy kế toán, chính sách kế toán và kiểm tra kế toán. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: tổ chức bộ máy kế toán; người làm kế toán; tổ chức lựa chọn chính sách kế toán; tổ chức kiểm tra kế toán;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   36 p lhu 23/07/2022 41 0

 • Bài giảng Tổ chức công tác kế toán - Chương 3: Tổ chức thu nhận thông tin kế toán trong đơn vị kế toán

  Bài giảng Tổ chức công tác kế toán - Chương 3: Tổ chức thu nhận thông tin kế toán trong đơn vị kế toán

  Bài giảng Tổ chức công tác kế toán - Chương 3: Tổ chức thu nhận thông tin kế toán trong đơn vị kế toán. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: thông tin kế toán và yêu cầu của tổ chức thông tin kế toán; tổ chức thu nhận thông tin phục vụ kế toán tài chính; tổ chức thu nhận thông tin phục vụ kế toán quản trị;... Mời các...

   21 p lhu 23/07/2022 37 0

 • Bài giảng Tổ chức công tác kế toán - Chương 4: Tổ chức xử lý, hệ thống hóa thông tin kế toán trong đơn vị kế toán

  Bài giảng Tổ chức công tác kế toán - Chương 4: Tổ chức xử lý, hệ thống hóa thông tin kế toán trong đơn vị kế toán

  Bài giảng Tổ chức công tác kế toán - Chương 4: Tổ chức xử lý, hệ thống hóa thông tin kế toán trong đơn vị kế toán. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: nguyên tắc và yêu cầu tổ chức xử lý, hệ thống hóa thông tin kế toán; tổ chức xử lý, hệ thống hóa thông tin kế toán tài chính; tổ chức xử lý, hệ thống...

   23 p lhu 23/07/2022 36 0

 • Bài giảng Tổ chức công tác kế toán - Chương 5: Tổ chức cung cấp và phân tích thông tin kế toán trong đơn vị kế toán

  Bài giảng Tổ chức công tác kế toán - Chương 5: Tổ chức cung cấp và phân tích thông tin kế toán trong đơn vị kế toán

  Bài giảng Tổ chức công tác kế toán - Chương 5: Tổ chức cung cấp và phân tích thông tin kế toán trong đơn vị kế toán. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: đối tượng và mục đích của tổ chức cung cấp thông tin kế toán; tổ chức cung cấp thông tin kế toán; tổ chức phân tích thông tin kế toán;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   15 p lhu 23/07/2022 34 0

 • Bài giảng Tổ chức công tác kế toán - Chương 6: Tổ chức công tác kế toán trong điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin

  Bài giảng Tổ chức công tác kế toán - Chương 6: Tổ chức công tác kế toán trong điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin

  Bài giảng Tổ chức công tác kế toán - Chương 6: Tổ chức công tác kế toán trong điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: yêu cầu và nguyên tắc tổ chức công tác kế toán trong điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin; các yếu tố tác động đến tổ chức công tác kế toán trong điều...

   22 p lhu 23/07/2022 39 0

 • Bài giảng Kế toán quản trị doanh nghiệp - Chương 7: Thông tin kế toán quản trị cho việc ra quyết định

  Bài giảng Kế toán quản trị doanh nghiệp - Chương 7: Thông tin kế toán quản trị cho việc ra quyết định

  Bài giảng Kế toán quản trị doanh nghiệp - Chương 7: Thông tin kế toán quản trị cho việc ra quyết định. Chương này có nội dung trình bày: khái quát về quá trình ra quyết định của các nhà quản trị; thông tin kế toán quản trị cho quyết định ngắn hạn; thông tin kế toán quản trị cho quyết định về giá bán sản phẩm; thông tin kế toán quản trị cho...

   28 p lhu 26/06/2022 48 0

 • Bài giảng Kế toán quản trị doanh nghiệp - Chương 6: Kế toán trách nhiệm trong doanh nghiệp

  Bài giảng Kế toán quản trị doanh nghiệp - Chương 6: Kế toán trách nhiệm trong doanh nghiệp

  Bài giảng Kế toán quản trị doanh nghiệp - Chương 6: Kế toán trách nhiệm trong doanh nghiệp. Chương này có nội dung trình bày về: hệ thống kế toán trách nhiệm trong doanh nghiệp; đánh giá thành quả các trung tâm trách nhiệm;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   15 p lhu 26/06/2022 50 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số