• Ebook Tài chính quốc tế: Phần 1

  Ebook Tài chính quốc tế: Phần 1

  Ebook "Tài chính quốc tế" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Những vấn đề chung về tài chính quốc tế; Xác định tỷ giá hối đoái và xác lập công cụ tài chính quốc tế; Các nghiệp vụ của thị trường tài chính quốc tế;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   101 p lhu 25/11/2022 1 0

 • Ebook Tài chính quốc tế: Phần 2

  Ebook Tài chính quốc tế: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Tài chính quốc tế" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Đầu tư quốc tế của các tổ chức kinh tế và tài chính công ty xuyên quốc gia; Tài trợ quốc tế của chính phủ; Thuê quan và liên minh thuế quan; Các nghiệp vụ chủ yếu của một số tổ chức tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   181 p lhu 25/11/2022 0 0

 • Giáo trình Quản trị tác nghiệp ngân hàng thương mại: Phần 1

  Giáo trình Quản trị tác nghiệp ngân hàng thương mại: Phần 1

  Giáo trình "Quản trị tác nghiệp ngân hàng thương mại" được biên soạn nhằm cung cấp tài liệu phục vụ cho giảng dạy và học tập của sinh viên ngành Tài chính - Ngân hàng của nhà trường, đồng thời là tài liệu tham khảo hữu ích cho các độc giả quan tâm đến lĩnh vực này. Giáo trình kết cấu thành 9 chương và chia là 2 phần, phần 1 trình bày những...

   215 p lhu 23/07/2022 44 0

 • Giáo trình Quản trị tác nghiệp ngân hàng thương mại: Phần 2

  Giáo trình Quản trị tác nghiệp ngân hàng thương mại: Phần 2

  Giáo trình "Quản trị tác nghiệp ngân hàng thương mại" được biên soạn nhằm cung cấp tài liệu phục vụ cho giảng dạy và học tập của sinh viên ngành Tài chính - Ngân hàng của nhà trường, đồng thời là tài liệu tham khảo hữu ích cho các độc giả quan tâm đến lĩnh vực này. Giáo trình kết cấu thành 9 chương và chia là 2 phần, phần 2 trình bày những...

   232 p lhu 23/07/2022 43 0

 • Bài giảng Lý thuyết Tài chính tiền tệ - Chương 10: Tài chính và tiền tệ quốc tế

  Bài giảng Lý thuyết Tài chính tiền tệ - Chương 10: Tài chính và tiền tệ quốc tế

  Bài giảng Lý thuyết Tài chính tiền tệ - Chương 10: Tài chính và tiền tệ quốc tế gồm có những nội dung sau: Khái quát về tài chính và tiền tệ quốc tế, các công cụ tài chính quốc tế, cán cân thanh toán quốc tế (balance of payment), thanh toán quốc tế, tín dụng quốc tế, thị trường tài chính quốc tế.

   60 p lhu 24/05/2022 50 0

 • Bài giảng Lý thuyết Tài chính tiền tệ - Chương 9: Hệ thống các định chế trung gian tài chính

  Bài giảng Lý thuyết Tài chính tiền tệ - Chương 9: Hệ thống các định chế trung gian tài chính

  Bài giảng Lý thuyết Tài chính tiền tệ - Chương 9: Hệ thống các định chế trung gian tài chính gồm có những nội dung sau: Khái quát về các định chế trung gian tài chính, ngân hàng thương mại, bảo hiểm thương mại, các tổ chức tín dụng khác trong nền kinh tế.

   52 p lhu 24/05/2022 49 0

 • Bài giảng Lý thuyết Tài chính tiền tệ - Chương 8: Tín dụng và lãi suất tín dụng

  Bài giảng Lý thuyết Tài chính tiền tệ - Chương 8: Tín dụng và lãi suất tín dụng

  Bài giảng Lý thuyết Tài chính tiền tệ - Chương 8: Tín dụng và lãi suất tín dụng gồm có những nội dung sau: Những vấn đề chung về tín dụng, chính sách tín dụng, lãi suất tín dụng.

   32 p lhu 24/05/2022 43 0

 • Bài giảng Lý thuyết Tài chính tiền tệ - Chương 7: Lạm phát tiền tệ

  Bài giảng Lý thuyết Tài chính tiền tệ - Chương 7: Lạm phát tiền tệ

  Bài giảng Lý thuyết Tài chính tiền tệ - Chương 7: Lạm phát tiền tệ gồm có những nội dung sau: Khái quát về lạm phát, cách tính lạm phát, nguyên nhân và tác động của lạm phát, lạm phát tiền tệ, những biện pháp kiềm chế lạm phát.

   24 p lhu 24/05/2022 44 0

 • Bài giảng Lý thuyết Tài chính tiền tệ - Chương 6: Cung cầu tiền tệ và các chính sách của ngân hàng trung ương

  Bài giảng Lý thuyết Tài chính tiền tệ - Chương 6: Cung cầu tiền tệ và các chính sách của ngân hàng trung ương

  Bài giảng Lý thuyết Tài chính tiền tệ - Chương 6: Cung cầu tiền tệ và các chính sách của ngân hàng trung ương gồm có những nội dung sau: Mức cầu tiền tệ (monetary demand); mức cung tiền tệ (monetary supply) cung cầu tiền tệ và các chính sách của ngân hàng trung ương; ngân hàng trung ương; các chính sách của ngân hàng trung ương.

   42 p lhu 24/05/2022 45 0

 • Bài giảng Lý thuyết Tài chính tiền tệ - Chương 5: Đại cương về tiền tệ

  Bài giảng Lý thuyết Tài chính tiền tệ - Chương 5: Đại cương về tiền tệ

  Bài giảng Lý thuyết Tài chính tiền tệ - Chương 5: Đại cương về tiền tệ gồm có những nội dung sau: Nguồn gốc và sự phát triển của tiền tệ; bản chất và chức năng của tiền tệ; các chế độ tiền tệ; các học thuyết tiền tệ.

   70 p lhu 24/05/2022 43 0

 • Bài giảng Lý thuyết Tài chính tiền tệ - Chương 4: Thị trường tài chính (Financial market)

  Bài giảng Lý thuyết Tài chính tiền tệ - Chương 4: Thị trường tài chính (Financial market)

  Bài giảng Lý thuyết Tài chính tiền tệ - Chương 4: Thị trường tài chính (Financial market) gồm có những nội dung sau: Thị trường tài chính là gì? thị trường tiền tệ, thị trường vốn, thị trường tài chính (financial market) chương, thị trường chứng khoán (security market), chính sách phát triển thị trường tài chính.

   30 p lhu 24/05/2022 42 0

 • Bài giảng Lý thuyết Tài chính tiền tệ - Chương 3: Tài chính doanh nghiệp

  Bài giảng Lý thuyết Tài chính tiền tệ - Chương 3: Tài chính doanh nghiệp

  Bài giảng Lý thuyết Tài chính tiền tệ - Chương 3: Tài chính doanh nghiệp gồm có những nội dung sau: Những vấn đề cơ bản của tài chính doanh nghiệp; quản lý nguồn vốn và sử dụng vốn; tài chính doanh nghiệp; quản lý chi phí, doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp; chính sách phát triển tài chính doanh nghiệp đến năm 2010.

   23 p lhu 24/05/2022 45 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số