• Ebook Thuốc thử hữu cơ trong phân tích: 1

  Ebook Thuốc thử hữu cơ trong phân tích: 1

  Phần 1 cuốn sách "Thuốc thử hữu cơ trong phân tích" trình bày các nội dung: Phân loại thuốc thử hữu cơ, lý thuyết về liên kết phối trí, nhóm chức phân tích và nhóm hoạt tính phân tích, những luận điểm lý thuyết về cơ chế phản ứng giữa thuốc thử hữu cơ và ion vô cơ,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   143 p lhu 09/01/2017 2 0

 • Ebook Thuốc thử hữu cơ trong phân tích: 2

  Ebook Thuốc thử hữu cơ trong phân tích: 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 trình bày các nội dung: Thuốc thử O-N, thuốc thử N-N, thuốc thử với cấu trúc S, thuốc thử không vòng, thuốc thử không tạo liên kết phối trí, thuốc thử hữu cơ cho anion. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   147 p lhu 09/01/2017 1 0

 • Ebook Nano kim loại và oxit kim loại: Phần 1

  Ebook Nano kim loại và oxit kim loại: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Nano kim loại và oxit kim loại" so NXB Khoa học và Kỹ thuật ấn hành cung cấp cho người đọc các kiến thức: Nhập môn công nghệ nano, hạt kim loại cấu trúc nano, vật liệu oxit kim loại cấu trúc nano. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   101 p lhu 09/01/2017 2 1

 • Ebook Nano kim loại và oxit kim loại: Phần 2

  Ebook Nano kim loại và oxit kim loại: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Nano kim loại và oxit kim loại" cung cấp cho người học các kiến thức chương 4 - Thực nghiệm tổng hợp các hạt nano kim loại quý. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   92 p lhu 09/01/2017 1 0

 • Ebook Môi trường trong gia công chất dẻo và compozit: Phần 1

  Ebook Môi trường trong gia công chất dẻo và compozit: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Môi trường trong gia công chất dẻo và compozit" cung cấp cho người học các kiến thức khái quát về chất dẻo, hiểu biết chung về chất dẻo, hướng dẫn bảo vệ môi trường trong gia công chất dẻo, định hướng phương pháp tái sinh tối ưu cho các nguồn chất thải chất dẻo khác nhau,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   99 p lhu 09/01/2017 2 0

 • Ebook Môi trường trong gia công chất dẻo và compozit: Phần 2

  Ebook Môi trường trong gia công chất dẻo và compozit: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Môi trường trong gia công chất dẻo và compozit" giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Tái sinh một số chất dẻo, polyme phân hủy sinh học, khái niệm chung về vật liệu polyme compozit,.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   221 p lhu 09/01/2017 2 0

 • Ebook Công nghệ sinh học môi trường (Tập 1: Công nghệ xử lý nước thải): Phần 1

  Ebook Công nghệ sinh học môi trường (Tập 1: Công nghệ xử lý nước thải): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách Công nghệ sinh học môi trường (Tập 1: Công nghệ xử lý nước thải) trình bày các nội dung: Tài nguyên nước và sinh cảnh vi sinh vật nước, vi sinh vật học nước, chuyển hóa vật chất do vi sinh vật trong nước, ô nhiễm nước,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   219 p lhu 09/01/2017 2 0

 • Ebook Đánh giá rủi ro môi trường: Phần 1

  Ebook Đánh giá rủi ro môi trường: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Đánh giá rủi ro môi trường" trình bày các nội dung: Tổng quan về đánh giá rủi ro môi trường và những vấn đề liên quan, mô hình đánh giá rủi ro môi trường, quản lý rủi ro môi trường, đánh giá rủi ro môi trường và hệ thống quản lý môi trường ISO 14001,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   224 p lhu 09/01/2017 1 0

 • Ebook Công nghệ sinh học môi trường (Tập 1: Công nghệ xử lý nước thải): Phần 2

  Ebook Công nghệ sinh học môi trường (Tập 1: Công nghệ xử lý nước thải): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 trình bày các nội dung: Nước thải và các quá trình sinh học xảy ra trong nước thải, các phương pháp sơ bộ xử lý nước thải, công nghệ sinh học xử lý nước ô nhiễm và nước thải, xử lý nước thải của một số ngành công nghiệp,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   280 p lhu 09/01/2017 2 0

 • Ebook Đánh giá rủi ro môi trường: Phần 2

  Ebook Đánh giá rủi ro môi trường: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách trình bày các nội dung: Đánh giá rủi ro môi trường gây ra bởi các hóa chất độc hại, đánh giá rủi ro môi trường nước, đánh giá rủi ro môi trường đối với các loại dược phẩm,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   234 p lhu 09/01/2017 1 0

 • Ebook Kỹ thuật hóa dược (Tập 2): Phần 1

  Ebook Kỹ thuật hóa dược (Tập 2): Phần 1

  Cuốn sách "Kỹ thuật hóa dược (Tập 2)" do TS. Nguyễn Đình Luyện biên soạn trình bày về kỹ thuật sản xuất các hóa dược hữu cơ. Phần 1 cuốn sách là các nội dung: Thuốc ngủ và thuốc an thần, các thuốc chống động kinh, thuốc gây tê, thuốc hạ nhiệt, thuốc giảm đau, chống viêm,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   154 p lhu 09/01/2017 2 1

 • Ebook Kỹ thuật hóa dược (Tập 1): Phần 1

  Ebook Kỹ thuật hóa dược (Tập 1): Phần 1

  Cuốn "Kỹ thuật hóa dược (Tập 1)" do TS. Nguyễn Đình Luyện biên soạn trình bày chủ yếu về các quá trình hóa học cơ bản của kỹ thuật hóa dược và phương pháp sản xuất một số hóa dược vô cơ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách ngay sau đây.

   97 p lhu 09/01/2017 2 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số