• Ebook Các phương pháp phổ trong hóa học hữu cơ: Phần 2

  Ebook Các phương pháp phổ trong hóa học hữu cơ: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Các phương pháp phổ trong hóa học hữu cơ" cung cấp cho người học các kiến thức: Phổ học cộng hưởng từ hạt nhân, các chiều trong cộng hưởng từ hạt nhân, chiến lược chung cho việc xác định cấu trúc của saponin dựa trên cơ sở các kỹ thuật cộng hưởng từ hạt nhân,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   165 p lhu 26/03/2017 0 0

 • Ebook Công nghệ sản xuất sơn - vecni: Phần 1

  Ebook Công nghệ sản xuất sơn - vecni: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Công nghệ sản xuất sơn - vecni" do PGS.TS. Nguyễn Quang Huỳnh biên soạn cung cấp cho người đọc các kiến thức: Mở đầu - Các định nghĩa - Phân loại sơn, các thành phần của sơn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   251 p lhu 26/03/2017 0 0

 • Ebook Bài tập Hóa lượng tử cơ sở: Phần 2

  Ebook Bài tập Hóa lượng tử cơ sở: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách trình bày các bài tập về: Một số lượng hệ lượng tử hóa học điển hình, phương pháp lượng tử và cấu tạo phân tử, đối xứng và cấu tạo phân tử, phổ phân tử. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   55 p lhu 26/03/2017 0 0

 • Ebook Bài tập Hóa lượng tử cơ sở: Phần 1

  Ebook Bài tập Hóa lượng tử cơ sở: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Bài tập Hóa lượng tử cơ sở" do lâm Ngọc Thiềm biên soạn đã giới thiệu tới người đọc một số khái niệm cơ sở của cơ học lượng tử. Cuốn sách là một tài liệu tham khảo hữu ích trong quá trình học và tiếp thu kiến thức về Hóa học lượng tử dành cho các bạn sinh viên ngành Hóa học.

   54 p lhu 26/03/2017 0 0

 • Ebook Các phương pháp phổ trong hóa học hữu cơ: Phần 1

  Ebook Các phương pháp phổ trong hóa học hữu cơ: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Các phương pháp phổ trong hóa học hữu cơ" do TS. Nguyễn Thanh Hồng biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Phổ học hồng ngoại, phổ học tán xạ tổ hợp, phổ học khối lượng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   300 p lhu 26/03/2017 0 0

 • Ebook Công nghệ sản xuất sơn - vecni: Phần 2

  Ebook Công nghệ sản xuất sơn - vecni: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Công nghệ sản xuất sơn - vecni" cung cấp cho người đọc các kiến thức về quá trình sản xuất sơn, kiểm tra sản xuất, an toàn lao động trong quá trình sản xuất, kỹ thuật sơn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   122 p lhu 26/03/2017 1 0

 • Ebook Biến đổi khí hậu và REDD - Vũ Thị Hiền, Lương Thị Trường (đồng chủ biên)

  Ebook Biến đổi khí hậu và REDD - Vũ Thị Hiền, Lương Thị Trường (đồng chủ biên)

  "Biến đổi khí hậu và REDD" là cuốn sổ tay nhỏ nhằm giúp cộng đồng hiểu được những vấn đề của biến đổi khí hậu, tác hại của ô nhiễm môi trường,... từ đó chung tay bảo vệ môi trường, giảm phát thải khí nhà kính.

   25 p lhu 26/03/2017 1 0

 • Ebook Nghị định thư Kyoto cơ chế phát triển sạch và vận hội mới

  Ebook Nghị định thư Kyoto cơ chế phát triển sạch và vận hội mới

  Ebook "Nghị định thư Kyoto cơ chế phát triển sạch và vận hội mới" trình bày nội dung về: biến đổi khí hậu toàn cầu, công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu, nghị định thư Kyoto, các nguồn khí nhà kính, cơ chế phát triển sạch (CDM), nội dung cơ bản của CDM,...

   36 p lhu 26/03/2017 0 0

 • Ebook Gốm sành nâu ở Phù Lãng: Phần 1 - Trương Minh Hằng

  Ebook Gốm sành nâu ở Phù Lãng: Phần 1 - Trương Minh Hằng

  Phần 1 cuốn sách "Gốm sành nâu ở Phù Lãng" giới thiệu tới người đọc những kiến thức chung về gốm sành nâu (lịch sử nghiên cứu, gốm - Vấn đề tên gọi và sự phân loại, gốm sành nâu ở Việt Nam), nghề gốm sành nâu ở Phù Lãng (lịch sử làng Phù Lãng, lịch sử phát triển nghề gốm Phù Lãng, hoạt động của nghề gốm Phù Lãng xưa và nay). Mời...

   214 p lhu 26/03/2017 0 0

 • Ebook Gốm sành nâu ở Phù Lãng: Phần 2 - Trương Minh Hằng

  Ebook Gốm sành nâu ở Phù Lãng: Phần 2 - Trương Minh Hằng

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Gốm sành nâu ở Phù Lãng", phần 2 giới thiệu tới bạn đọc các nội dung của "chương 3 - Gốm sành nâu Phù Lãng: Nghệ thuật, tiềm năng và thực trạng" bao gồm các đặc trung nghệ thuật gốm sành nâu Phù Lãng; tiềm năng, thực trạng và những vấn đề đặt ra hôm nay.

   167 p lhu 26/03/2017 1 0

 • Ebook Lịch sử Phật giáo Việt Nam thời Trịnh - Nguyễn phân tranh (Tập 1: Lịch sử Phật giáo Đàng Ngoài): Phần 2 - Nguyễn Hiền Đức

  Ebook Lịch sử Phật giáo Việt Nam thời Trịnh - Nguyễn phân tranh (Tập 1: Lịch sử Phật giáo Đàng Ngoài): Phần 2 - Nguyễn Hiền Đức

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Lịch sử Phật giáo Việt Nam thời Trịnh - Nguyễn phân tranh - Tập 1: Lịch sử Phật giáo Đàng Ngoài", phần 2 trình bày các nội dung: Thiền sư Lân Giác với phái Liên Tông, các Tỳ Kheo Ni ở Đàng Ngoài, các chúa Trịnh và vua Lê với Phật giáo Đàng Ngoài, các công trình trùng tu chùa cổ ở Đàng Ngoài,... Mời các bạn...

   490 p lhu 26/03/2017 0 0

 • Ebook Lịch sử Phật giáo Việt Nam thời Trịnh - Nguyễn phân tranh (Tập 1: Lịch sử Phật giáo Đàng Ngoài): Phần 1 - Nguyễn Hiền Đức

  Ebook Lịch sử Phật giáo Việt Nam thời Trịnh - Nguyễn phân tranh (Tập 1: Lịch sử Phật giáo Đàng Ngoài): Phần 1 - Nguyễn Hiền Đức

  Phần 1 cuốn sách "Lịch sử Phật giáo Việt Nam thời Trịnh - Nguyễn phân tranh - Tập 1: Lịch sử Phật giáo Đàng Ngoài" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Truyền thống Trúc Lâm - Yên Tử; Hòa thượng Chuyến Công với phái Thiền Lâm Tế ở Đàng Ngoài, Tổ sư Hương hải với phái Tiền Trúc Lâm ở Đàng Ngoài,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi...

   513 p lhu 26/03/2017 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số