• Giáo trình Hóa bảo vệ thực vật: Phần 1 - TS. Hoàng Thị Hợi

  Giáo trình Hóa bảo vệ thực vật: Phần 1 - TS. Hoàng Thị Hợi

  Giáo trình Hóa bảo vệ thực vật: Phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: những hiểu biết cơ bản về các chất độc dùng trong công tác bảo vệ thực vật; một số vấn đề nảy nảy sinh khi dùng thuốc bảo vệ thực vật; nguyên lý và phương pháp nguyên cứu và sử dụng thuốc dịch hại;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   64 p lhu 25/11/2023 13 0

 • Giáo trình Hóa bảo vệ thực vật: Phần 2 - TS. Hoàng Thị Hợi

  Giáo trình Hóa bảo vệ thực vật: Phần 2 - TS. Hoàng Thị Hợi

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Hóa bảo vệ thực vật: Phần 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: thuốc trừ sâu; thuốc trừ nhện hại thực vật; thuốc trừ nấm và vi khuẩn; thuốc trừ chuột; thuốc trừ cỏ dại;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   128 p lhu 25/11/2023 6 0

 • Giáo trình Lý sinh học: Phần 1 - TS. Đoàn Suy Nghĩ

  Giáo trình Lý sinh học: Phần 1 - TS. Đoàn Suy Nghĩ

  Giáo trình Lý sinh học: Phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: nhiệt động học hệ sinh vật; động học của các phản ứng sinh vật; tính thấm của tế bào và mô; điện trở của tế bào và mô; điện sinh học. Mời các bạn cùng tham khảo!

   126 p lhu 25/11/2023 9 0

 • Giáo trình Lý sinh học: Phần 2 - TS. Đoàn Suy Nghĩ

  Giáo trình Lý sinh học: Phần 2 - TS. Đoàn Suy Nghĩ

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Lý sinh học: Phần 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: điện động học; cơ sở hoá lý của sự hưng phấn; quang sinh học; phóng xạ sinh học. Mời các bạn cùng tham khảo!

   78 p lhu 25/11/2023 9 0

 • Giáo trình Kỹ thuật thi công lắp ghép - ThS. Phạm Huy Thông

  Giáo trình Kỹ thuật thi công lắp ghép - ThS. Phạm Huy Thông

  Giáo trình "Kỹ thuật thi công lắp ghép" trình bày những nội dung về: khái niệm về công tác lắp ghép; các thiết bị dùng trong lắp ghép; cần trục dùng trong lắp ghép; công tác chuẩn bị phục vụ lắp ghép; lắp ghép kết cấu bê tông cốt thép; lắp ghép kết cấu thép; lắp ghép công trình công nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   79 p lhu 25/11/2023 15 0

 • Giáo trình Đại cương Khoa học vật liệu: Phần 1

  Giáo trình Đại cương Khoa học vật liệu: Phần 1

  Giáo trình Đại cương Khoa học vật liệu: Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: cấu trúc nguyên tử và liên kết; cấu trúc tinh thể; cấu trúc vùng năng lượng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   122 p lhu 25/11/2023 9 0

 • Giáo trình Đại cương Khoa học vật liệu: Phần 2

  Giáo trình Đại cương Khoa học vật liệu: Phần 2

  Giáo trình Đại cương Khoa học vật liệu: Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: vật liệu kim loại, bán dẫn và diện môi; vật liệu từ tính; công nghê chế tạo vật liệu. Mời các bạn cùng tham khảo!

   111 p lhu 25/11/2023 9 0

 • Ebook Bấm huyệt bàn chân (Tái bản lần thứ 4): Phần 1

  Ebook Bấm huyệt bàn chân (Tái bản lần thứ 4): Phần 1

  Cuốn sách "Bấm huyệt bàn chân" phần 1 cung cấp tới người học những nội dung kiến thức như: Sự liên quan giữa bàn chân và sức khỏe; Các tuyến nội tiết; Sự liên quan giữa các điểm phản ứng với một số điểm ở phần đầu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết!

   84 p lhu 25/11/2023 8 0

 • Ebook Bấm huyệt bàn chân (Tái bản lần thứ 4): Phần 2

  Ebook Bấm huyệt bàn chân (Tái bản lần thứ 4): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Bấm huyệt bàn chân" tiếp tục cung cấp tới người học những nội dung kiến thức như: Sự liên quan giữa bàn chân với một số bệnh ở thân trên; Sự liên quan giữa bàn chân với một số bệnh ở thân dưới; Một số bệnh khác liên quan tới tay chân. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết!

   120 p lhu 25/11/2023 8 0

 • Giáo trình giảng dạy Tiếp cận chẩn đoán bệnh nội khoa: Phần 1

  Giáo trình giảng dạy Tiếp cận chẩn đoán bệnh nội khoa: Phần 1

  Giáo trình giảng dạy Tiếp cận chẩn đoán bệnh nội khoa" đề cập đến 18 vấn đề cần tiếp cận thường gặp trong thực hành lâm sàng. Nội dung giúp học viên tiếp cận một cách khoa học các bệnh lý Nội khoa thường gặp trong thực hành lâm sàng: từ triệu chứng đến xét nghiệm và quy trình chẩn đoán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 giáo...

   147 p lhu 25/11/2023 9 0

 • Giáo trình giảng dạy Tiếp cận chẩn đoán bệnh nội khoa: Phần 2

  Giáo trình giảng dạy Tiếp cận chẩn đoán bệnh nội khoa: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giáo trình giảng dạy Tiếp cận chẩn đoán bệnh nội khoa tiếp tục cung cấp tới người học những nội dung kiến thức về tiếp cận chẩn đoán bệnh nội khoa. Các vấn đề được trình bày chi tiết, cô đọng, mang tính chất hướng dẫn sinh viên biết cách tiếp cận chẩn đoán các bệnh lý Nội khoa thường gặp trên lâm...

   193 p lhu 25/11/2023 5 0

 • Giáo trình Hệ thống mạng máy tính CCNA Semester 1 Version 4.0: Phần 1

  Giáo trình Hệ thống mạng máy tính CCNA Semester 1 Version 4.0: Phần 1

  Phần 1 của cuốn "Mạng căn bản 1 - Giáo trình Hệ thống mạng máy tính CCNA Semester 1 Version 4.0" trình bày những nội dung chính sau: Chương 1 - Cuộc sống trong thời đại mạng máy tính; Chương 2 - Sự truyền thông qua mạng; Chương 3 - Những giao thức và tính năng của lớp ứng dụng; Chương 4 - Lớp vận chuyển; Chương 5 - Lớp mạng; Chương 6 - Địa chỉ IPv4;......

   230 p lhu 25/11/2023 10 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=lhu