• Ebook Các văn bản pháp luật về lệ phí trước bạ: Phần 1

  Ebook Các văn bản pháp luật về lệ phí trước bạ: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Các văn bản pháp luật về lệ phí trước bạ" giới thiệu tới người đọc các nghị định của các cơ quan nhà nước quy định về lệ phí trước bạ bao gồm: Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21-12-1999, nghị định số 47/2003/NĐ-CP, quyết định số 245/2003/QĐ-TTg. Mời các bạn cùng tham khảo.

   25 p lhu 21/05/2017 2 0

 • Ebook Luật Quản lý thuế: Phần 1 - NXB Tư Pháp

  Ebook Luật Quản lý thuế: Phần 1 - NXB Tư Pháp

  Phần 1 cuốn sách "Luật Quản lý thuế" Trình bày các nội dung từ chương 1 đến chương 7 của Luật quản lý thuế bao gồm: Những quy định chung, đăng ký thuế, khai thuế, tính thuế, ấn định thuế, nộp thuế, trách nhiệm hoàn thành và nghĩa vụ nộp thuế, thủ tục hoàn thuế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   59 p lhu 21/05/2017 0 0

 • Ebook Các văn bản pháp luật về lệ phí trước bạ: Phần 2

  Ebook Các văn bản pháp luật về lệ phí trước bạ: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Các văn bản pháp luật về lệ phí trước bạ", phần 2 giới thiệu nội dung của thông tư số 55/2003/TT-BTC, thông tư số 28/2000/TT-BTC, công văn số 3446/CV-TCT, công văn số 6267/TC-TCT, công văn số 2801/TCT-DNK. Mời các bạn cùng tham khảo.

   69 p lhu 21/05/2017 0 0

 • Ebook Luật Quản lý thuế: Phần 2 - NXB Tư Pháp

  Ebook Luật Quản lý thuế: Phần 2 - NXB Tư Pháp

  Luật Quản lý thuế quy định việc quản lý các loại thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan quản lý thuế quản lý thu theo quy định của pháp luật. Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách, phần 2 trình bày các nội dung từ chương 8 đến chương 14 của Luật Quản lý thuế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   54 p lhu 21/05/2017 1 0

 • Ebook Luật chứng khoán 2006 (có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2007): Phần 1

  Ebook Luật chứng khoán 2006 (có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2007): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Luật chứng khoán 2006 (có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2007)" cung cấp cho người đọc các quy định chung của Luật chứng khoán; chào bán chứng khoán ra công chúng; công ty đại chúng; thị trường giao dịch chứng khoán; đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán; công ty chứng khoán, công ty quỹ đầu tư chứng khoán. Mời các bạn...

   86 p lhu 21/05/2017 0 0

 • Ebook Luật chứng khoán 2006 (có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2007): Phần 2

  Ebook Luật chứng khoán 2006 (có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2007): Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Luật chứng khoán 2006 (có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2007)", phần 2 trình bày các nội dung: Quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán và ngân hàng giám sát; công bố thông tin; thanh tra và xử lý vi phạm;.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dug chi tiết.

   56 p lhu 21/05/2017 1 0

 • Ebook Ngàn năm mũ áo: Phần 1 - Trần Quang Đức

  Ebook Ngàn năm mũ áo: Phần 1 - Trần Quang Đức

  (BQ) Ebook Ngàn năm mũ áo: Lịch sử trang phục Việt Nam giai đoạn 1009 - 1945 (Phần 1) - Trần Quang Đức trình bày về tổng quan trang phục cung đình Việt Nam, những tư tưởng ảnh hưởng đến văn hóa trang phục cung đình Việt Nam, tổng quan trang phục dân gian Việt Nam, trang phục thời lý, trang phục thời Trần. Mời các bạn cùng đón đọc để nắm nội dung chi...

   80 p lhu 21/05/2017 1 0

 • Ebook Ngàn năm mũ áo: Phần 2 - Trần Quang Đức

  Ebook Ngàn năm mũ áo: Phần 2 - Trần Quang Đức

  (BQ) Ebook Ngàn năm mũ áo: Lịch sử trang phục Việt Nam giai đoạn 1009 - 1945 (Phần 1) - Trần Quang Đức tiếp tục giới thiệu tới các bạn những nội dung về trang phục thời Lê, trang phục hoàng đế, trang phục quân đội, trang phục bá quan, trang phục thời Tây Sơn, trang phục thời Nguyễn, trang phục cung đình, trang phục của vua chúa, trang phục dân gian. Mời các...

   195 p lhu 21/05/2017 1 0

 • Ebook Các phương pháp thi công xây dựng (tái bản): Phần 1

  Ebook Các phương pháp thi công xây dựng (tái bản): Phần 1

  "Các phương pháp thi công xây dựng" là cuốn sách viết cho những người am hiểu về xây dựng, mang tính chất chuyên đề. Cuốn sách không giới thiệu về cách thi công từng bộ phận của một ngôi nhà hoặc các loại nhà riêng biệt, mà chỉ đề cập đến những bộ phận kết cấu của nhà có nhiều giải pháp thi công chính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung...

   176 p lhu 21/05/2017 1 0

 • Ebook Phân tích nội lực và thiết kế cốt thép bằng SAP 2000 version 10.0.1 (Tập 1 - Phần cơ bản): Phần 2

  Ebook Phân tích nội lực và thiết kế cốt thép bằng SAP 2000 version 10.0.1 (Tập 1 - Phần cơ bản): Phần 2

  Quyển sách "Phân tích nội lực và thiết kế cốt thép bằng SAP 2000 version 10.0.1 (Tập 1 - Phần cơ bản)" gồm những vấn đề cơ bản sau: Các loại bài toán dầm, bài toán dầm cầu bê tông cốt thép, bài toán móng băng có sườn trên nền đàn hồi, bài toán khung phẳng, bài toán khung không gian. Mời các bạn cùng tham khảo phần 2 cuốn sách.

   235 p lhu 21/05/2017 1 0

 • Ebook Nguyên lý thiết kế cấu tạo các công trình kiến trúc (Tái bản): Phần 1

  Ebook Nguyên lý thiết kế cấu tạo các công trình kiến trúc (Tái bản): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Nguyên lý thiết kế cấu tạo các công trình kiến trúc" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề cơ bản về cấu tạo công trình kiến trúc, nền và móng nhà dân dụng, cấu tạo tường, cấu tạo mái nhà, cấu tạo cửa. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   156 p lhu 21/05/2017 1 0

 • Ebook Nguyên lý thiết kế cấu tạo các công trình kiến trúc (Tái bản): Phần 2

  Ebook Nguyên lý thiết kế cấu tạo các công trình kiến trúc (Tái bản): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Nguyên lý thiết kế cấu tạo các công trình kiến trúc", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Cấu tạo sàn nhà, cấu tạo cầu thang, cấu tạo nền móng và tường nhà, cấu tạo cửa - Cầu thang, cấu tạo sân mái nhà. Mời các bạn cùng tham khảo.

   158 p lhu 21/05/2017 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số