• Ebook Cây thuốc vị thuốc phòng và chữa bệnh tiêu hóa: Phần 1

  Ebook Cây thuốc vị thuốc phòng và chữa bệnh tiêu hóa: Phần 1

  "Ebook Cây thuốc vị thuốc phòng và chữa bệnh tiêu hóa: Phần 1" cung cấp kiến thức bộ máy tiêu hóa, thực quản và dạ dày, ruột non; quá trình tiêu hóa, tiêu hóa ở miệng và thực quản, tiêu hóa ở dạ dày, tiêu hóa ở ruột non; dinh dưỡng, các chất dinh dưỡng và thành phần lương thực – thực phẩm, nhu cầu các chất dinh dưỡng của con người.

   101 p lhu 28/01/2021 11 0

 • Ebook Cây thuốc vị thuốc phòng và chữa bệnh tiêu hóa: Phần 2

  Ebook Cây thuốc vị thuốc phòng và chữa bệnh tiêu hóa: Phần 2

  "Ebook Cây thuốc vị thuốc phòng và chữa bệnh tiêu hóa: Phần 2" được nối tiếp phần 1 với các kiến thức ăn uống, nguồn gốc của sức khỏe và bệnh tật; bệnh tiêu hóa; cây thuốc, vị thuốc chữa bệnh. Mời các bạn cùng tham khảo 2 phần của ebook để nắm đầy đủ kiến thức.

   179 p lhu 28/01/2021 11 0

 • Bài giảng Luật thương mại quốc tế

  Bài giảng Luật thương mại quốc tế

  Bài giảng Luật thương mại quốc tế gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Những vấn đề lý luận chung về Luật thương mại quốc tế, các thiết chế thương mại quốc tế cơ bản định thương mại đa phương trong khuôn. Mời các bạn cùng tham khảo!

   91 p lhu 26/01/2021 8 0

 • Bài giảng Kiểm toán: Bài 7 – PGS.TS. Phan Trung Kiên

  Bài giảng Kiểm toán: Bài 7 – PGS.TS. Phan Trung Kiên

  "Bài giảng Kiểm toán - Bài 7: Kết thúc kiểm toán báo cáo tài chính" trình bày thực hiện những hoạt động theo yêu cầu để kết thúc kiểm toán báo cáo tài chính; trao đổi với nhà quản lí và ủy ban kiểm toán; báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính.

   23 p lhu 26/01/2021 8 0

 • Bài giảng Kiểm toán: Bài 6 – PGS.TS. Phan Trung Kiên

  Bài giảng Kiểm toán: Bài 6 – PGS.TS. Phan Trung Kiên

  "Bài giảng Kiểm toán - Bài 6: Chiến lược và chương trình kiểm toán" giúp các bạn nắm được các loại thử nghiệm kiểm toán trong kiểm toán tài chính; lựa chọn loại thủ tục kiểm toán thực hiện; thiết kế chương trình kiểm toán trong kiểm toán tài chính.

   24 p lhu 26/01/2021 7 0

 • Bài giảng Kiểm toán: Bài 5 – PGS.TS. Phan Trung Kiên

  Bài giảng Kiểm toán: Bài 5 – PGS.TS. Phan Trung Kiên

  Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Kiểm toán - Bài 5: Đánh giá kiểm soát nội bộ với lập báo cáo tài chính" để nắm chi tiết ảnh hưởng của hoạt động kiểm soát nội bộ với lập báo cáo tài chính tới kiểm toán; những bộ phận cấu thành và nguyên tắc của kiểm soát nội bộ; kiểm soát nội bộ quá trình lập báo báo tài chính.

   24 p lhu 26/01/2021 8 0

 • Bài giảng Kiểm toán: Bài 4 – PGS.TS. Phan Trung Kiên

  Bài giảng Kiểm toán: Bài 4 – PGS.TS. Phan Trung Kiên

  "Bài giảng Kiểm toán - Bài 4: Lập kế hoạch kiểm toán" gồm các nội dung đánh giá trọng yếu; nhận diện và đánh giá rủi ro sai phạm trọng yếu trong kiểm toán; kế hoạch kiểm toán với rủi ro sai phạm trọng yếu đã nhận diện.

   36 p lhu 26/01/2021 9 0

 • Bài giảng Kiểm toán: Bài 3 – PGS.TS. Phan Trung Kiên

  Bài giảng Kiểm toán: Bài 3 – PGS.TS. Phan Trung Kiên

  "Bài giảng Kiểm toán - Bài 3: Bằng chứng kiểm toán" được biên soạn giúp người học nắm được các kiến thức về yêu cầu đối với bằng chứng kiểm toán; thu thập bằng chứng kiểm toán.

   30 p lhu 26/01/2021 7 0

 • Bài giảng Kiểm toán: Bài 2 – PGS.TS. Phan Trung Kiên

  Bài giảng Kiểm toán: Bài 2 – PGS.TS. Phan Trung Kiên

  "Bài giảng Kiểm toán - Bài 2: Quy trình hình thành ý kiến kiểm toán" trình bày khái quát về quy trình hình thành ý kiến kiểm toán báo cáo tài chính; nội dung các giai đoạn của quy trình hình thành ý kiến kiểm toán.

   27 p lhu 26/01/2021 8 0

 • Bài giảng Kiểm toán: Bài 1 – PGS.TS. Phan Trung Kiên

  Bài giảng Kiểm toán: Bài 1 – PGS.TS. Phan Trung Kiên

  "Bài giảng Kiểm toán - Bài 1: Kiểm toán tài chính trong nền kinh tế" trình bày bản chất của kiểm toán tài chính và vai trò của kiểm toán tài chính trong nền kinh tế; công ty kiểm toán độc lập; a kế toán với kiểm toán báo cáo tài chính ảnh hưởng tới thực hiện kiểm toán; cơ cấu tổ chức kiểm toán độc lập và trách nhiệm của các kiểm toán viên...

   24 p lhu 26/01/2021 6 0

 • Bài giảng Quản trị các tổ chức tài chính phi ngân hàng: Chương 7 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Quản trị các tổ chức tài chính phi ngân hàng: Chương 7 - ĐH Thương Mại

  Nội dung của Bài giảng Quản trị các tổ chức tài chính phi ngân hàng Chương 7 được trình bày như sau: Quản trị rủi ro lãi suất, đánh giá rủi ro lãi suất, kiểm soát và tài trợ tổn thất do rủi ro lãi suất, quản trị rủi ro tín dụng.

   10 p lhu 26/01/2021 9 0

 • Bài giảng Quản trị các tổ chức tài chính phi ngân hàng: Chương 6 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Quản trị các tổ chức tài chính phi ngân hàng: Chương 6 - ĐH Thương Mại

  Nội dung của Bài giảng Quản trị các tổ chức tài chính phi ngân hàng Chương 6 được trình bày như sau: Báo cáo tài chính, bảng Cân đối kế toán, báo cáo thu nhập, mối quan hệ, các chỉ tiêu phân tích, nhóm chỉ tiêu phân tích tổng quát, các yếu tố tác động đến kết quả tài chính.

   6 p lhu 26/01/2021 7 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số