• Bài giảng Nguyên lý quản lý kinh tế - Chương 1: Bản chất và vai trò của quản lý kinh tế trong nền kinh tế thị trường

  Bài giảng Nguyên lý quản lý kinh tế - Chương 1: Bản chất và vai trò của quản lý kinh tế trong nền kinh tế thị trường

  Bài giảng Nguyên lý quản lý kinh tế - Chương 1: Bản chất và vai trò của quản lý kinh tế trong nền kinh tế thị trường. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: lược sử các tư tưởng quản lý; bản chất của quản lý kinh tế; vai trò của quản lý kinh tế;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   17 p lhu 23/07/2022 8 0

 • Bài giảng Nguyên lý quản lý kinh tế - Chương 2: Chức năng cơ bản của quản lý kinh tế

  Bài giảng Nguyên lý quản lý kinh tế - Chương 2: Chức năng cơ bản của quản lý kinh tế

  Bài giảng Nguyên lý quản lý kinh tế - Chương 2: Chức năng cơ bản của quản lý kinh tế. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm và phân loại chức năng của quản lý kinh tế; chức năng hoạch định; chức năng tổ chức; chức năng lãnh đạo; chức năng kiểm soát;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   21 p lhu 23/07/2022 12 0

 • Bài giảng Nguyên lý quản lý kinh tế - Chương 3: Nguyên tắc cơ bản của quản lý kinh tế

  Bài giảng Nguyên lý quản lý kinh tế - Chương 3: Nguyên tắc cơ bản của quản lý kinh tế

  Bài giảng Nguyên lý quản lý kinh tế - Chương 3: Nguyên tắc cơ bản của quản lý kinh tế. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: bản chất của nguyên tắc quản lý kinh tế; nguyên tắc thống nhất lãnh đạo chính trị và kinh tế; nguyên tắc tập trung và dân chủ; nguyên tắc kết hợp hài hòa các lợi ích kinh tế;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   24 p lhu 23/07/2022 11 0

 • Bài giảng Nguyên lý quản lý kinh tế - Chương 4: Phương pháp quản lý kinh tế

  Bài giảng Nguyên lý quản lý kinh tế - Chương 4: Phương pháp quản lý kinh tế

  Bài giảng Nguyên lý quản lý kinh tế - Chương 4: Phương pháp quản lý kinh tế. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: phương pháp hành chính; phương pháp kinh tế; phương pháp giáo dục;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   17 p lhu 23/07/2022 8 0

 • Bài giảng Nguyên lý quản lý kinh tế - Chương 5: Công cụ quản lý kinh tế

  Bài giảng Nguyên lý quản lý kinh tế - Chương 5: Công cụ quản lý kinh tế

  Bài giảng Nguyên lý quản lý kinh tế - Chương 5: Công cụ quản lý kinh tế. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: công cụ kế hoạch hóa; công cụ luật pháp; công cụ chính sách kinh tế; công cụ vật chất;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   19 p lhu 23/07/2022 9 0

 • Bài giảng Nguyên lý quản lý kinh tế - Chương 6: Cơ cấu tổ chức bộ máy và cán bộ quản lý kinh tế

  Bài giảng Nguyên lý quản lý kinh tế - Chương 6: Cơ cấu tổ chức bộ máy và cán bộ quản lý kinh tế

  Bài giảng Nguyên lý quản lý kinh tế - Chương 6: Cơ cấu tổ chức bộ máy và cán bộ quản lý kinh tế. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm và đặc điểm cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý kinh tế; yêu cầu đối với cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý kinh tế; các loại hình cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý kinh tế; cán bộ...

   18 p lhu 23/07/2022 12 0

 • Bài giảng Nguyên lý quản lý kinh tế - Chương 7: Thông tin và quyết định quản lý

  Bài giảng Nguyên lý quản lý kinh tế - Chương 7: Thông tin và quyết định quản lý

  Bài giảng Nguyên lý quản lý kinh tế - Chương 7: Thông tin và quyết định quản lý. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: thông tin quản lý kinh tế; quyết định quản lý kinh tế; vai trò của thông tin đối với quyết định quản lý kinh tế;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   20 p lhu 23/07/2022 11 0

 • Ebook Kỹ năng giao tiếp và thương lượng trong kinh doanh: Phần 1

  Ebook Kỹ năng giao tiếp và thương lượng trong kinh doanh: Phần 1

  Cuốn "Kỹ năng giao tiếp và thương lượng trong kinh doanh" được biên soạn nhằm đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng tăng của sinh viên và giúp nâng cao kỹ năng giao tiếp và thương lượng của những người đang làm việc. Phần 1 của tài liệu gồm 4 chương trình bày: khái quát chung về giao tiếp; cấu trúc của hoạt động giao tiếp; cơ sở tâm lý - xã hội...

   156 p lhu 26/06/2022 45 0

 • Ebook Kỹ năng giao tiếp và thương lượng trong kinh doanh: Phần 2

  Ebook Kỹ năng giao tiếp và thương lượng trong kinh doanh: Phần 2

  Cuốn "Kỹ năng giao tiếp và thương lượng trong kinh doanh" được biên soạn nhằm đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng tăng của sinh viên và giúp nâng cao kỹ năng giao tiếp và thương lượng của những người đang làm việc. Phần 2 của tài liệu tiếp tục trình bày về: giao tiếp trong môi trường công ty; khái quát chung về thương lượng; tiến trình thương...

   153 p lhu 26/06/2022 29 0

 • Ebook Công nghệ tế bào phôi động vật: Phần 1

  Ebook Công nghệ tế bào phôi động vật: Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Công nghệ tế bào phôi động vật" gồm 3 chương trình bày những nội dung về: trinh sản, hiện tượng trinh sản tự nhiên và trinh sản thực nghiệm; mẫu sinh và các ứng dụng của mẫu sinh thực nghiệm; biệt hóa giới tính động vật và cơ chế phân tử của biệt hóa giới tính;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   64 p lhu 26/06/2022 35 0

 • Ebook Công nghệ tế bào phôi động vật: Phần 2

  Ebook Công nghệ tế bào phôi động vật: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Công nghệ tế bào phôi động vật" tiếp tục trình bày những nội dung về: kỹ thuật cấy nhân để tạo dòng vô tính ở cá; cấy truyền phôi; vi thao tác phôi động vật có vú; vấn đề tạo dòng vô tính và bản sao (cloning) cơ thể động vật; công nghệ tế bào gốc;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   56 p lhu 26/06/2022 30 0

 • Ebook Giao điểm giữa hai nền văn hóa Việt Nam và Nhật Bản: Phần 1

  Ebook Giao điểm giữa hai nền văn hóa Việt Nam và Nhật Bản: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Giao điểm giữa hai nền văn hóa Việt Nam và Nhật Bản" để cập đến các tiểu luận về văn hóa, nghệ thuật, xã hội Nhật Bản như những mô hình ẩn giấu hay những nguyên hình của văn hóa Nhật Bản, ngày Tết ở Nhật, giao điểm văn hóa Việt Nam và Nhật Bản... Mời các bạn tham khảo.

   69 p lhu 26/06/2022 33 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số