• Giáo trình Phân tích, thiết kế hướng đối tượng với UML: Phần 2

  Giáo trình Phân tích, thiết kế hướng đối tượng với UML: Phần 2

  Phần 2 của giáo trình "Phân tích, thiết kế hướng đối tượng với UML" tiếp tục cung cấp cho học viên những nội dung về: mô hình động thái - các biểu đồ tương tác và hành động trong hệ thống; thiết kế các biểu đồ cộng tác và biểu đồ thành phần của hệ thống; kiến trúc hệ thống và phát sinh mã trình;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   110 p lhu 25/11/2022 2 0

 • Giáo trình Phân tích, thiết kế hướng đối tượng với UML: Phần 1

  Giáo trình Phân tích, thiết kế hướng đối tượng với UML: Phần 1

  Phần 1 của giáo trình "Phân tích, thiết kế hướng đối tượng với UML" cung cấp cho học viên những nội dung về: phương pháp hướng đối tượng và quá trình phát triển hệ thống phần mềm; UML và quá trình phát triển phần mềm; biểu đồ ca sử dụng phân tích các nhu cầu của hệ thống; phân tích hệ thống - mô hình khái niệm và biểu đồ lớp;... Mời...

   111 p lhu 25/11/2022 2 0

 • Giáo trình Thiết kế web: Phần 1

  Giáo trình Thiết kế web: Phần 1

  Phần 1 của giáo trình "Thiết kế web" cung cấp cho học viên những nội dung về: tổng quan về ASP.NET và C#; cài đặt Web Server IIS; cài đặt Visual Studio 2010 Ultimate; điều khiển Web Server Control; các điều khiển Standar Web Server; điều khiển kiểm tra dữ liệu Validation;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   60 p lhu 25/11/2022 4 0

 • Giáo trình Thiết kế web: Phần 2

  Giáo trình Thiết kế web: Phần 2

  Phần 2 của giáo trình "Thiết kế web" tiếp tục cung cấp cho học viên những nội dung về: tạo và sử dụng User Custom Control (UCC); thiết kế Website với MasterPage; ASP.NET và cơ sở dữ liệu; xây dựng ứng dụng Website bằng ASP.NET;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   72 p lhu 25/11/2022 3 0

 • Giáo trình Cơ sở dữ liệu (Tập 1): Phần 1 - TS. Nguyễn Thị Thu Thuỷ (2016)

  Giáo trình Cơ sở dữ liệu (Tập 1): Phần 1 - TS. Nguyễn Thị Thu Thuỷ (2016)

  Giáo trình Cơ sở dữ liệu Phần 1 được biên soạn làm giáo trình cho sinh viên đại học chuyên ngành quản trị hệ thống thông tin. Trình bày các kỹ thuật tổ chức dữ liệu ở dạng mô hình liên kết thực thể, hay mô hình quan hệ, chuẩn hóa mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ, cũng như sử dụng các phép toán đại số quan hệ hoặc SQL để truy vấn thông tin...

   123 p lhu 25/11/2022 3 0

 • Giáo trình Cơ sở dữ liệu (Tập 1): Phần 2 - TS. Nguyễn Thị Thu Thuỷ (2016)

  Giáo trình Cơ sở dữ liệu (Tập 1): Phần 2 - TS. Nguyễn Thị Thu Thuỷ (2016)

  Giáo trình Cơ sở dữ liệu Phần 1 gồm có 3 chương, với các nội dung chính như sau: tổng quan về cơ sở dữ liệu; cơ sở dữ liệu quan hệ; ngôn ngữ khai thác cơ sở dữ liệu quan hệ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 dưới đây.

   56 p lhu 25/11/2022 2 0

 • Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống: Chương 9 - Nguyễn Nhật Quang

  Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống: Chương 9 - Nguyễn Nhật Quang

  Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống: Chương 9, chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: thiết kế kiến trúc tổng thể của hệ thống; mục đích của thiết kế kiến trúc tổng thể; phân rã hệ thống thành các hệ thống con; mô tả các thành phần vật lý của hệ thống; bố trí các thành phần khả thi vào các nút phần cứng;... Mời các...

   44 p lhu 25/11/2022 3 0

 • Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống: Chương 6 - Nguyễn Nhật Quang

  Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống: Chương 6 - Nguyễn Nhật Quang

  Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống: Chương 6, chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: phân tích cấu trúc; mục đích của phân tích cấu trúc; đối tượng và lớp; phát hiện các lớp lĩnh vực; phát hiện các lớp tham gia các ca sử dụng; bài tập tổng hợp;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   66 p lhu 25/11/2022 2 0

 • Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống: Chương 7 - Nguyễn Nhật Quang

  Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống: Chương 7 - Nguyễn Nhật Quang

  Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống: Chương 7, chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: phân tích sự tương tác; mô hình hóa sự tương tác với biểu đồ trình tự; mô hình hóa sự tương tác với biểu đồ giao tiếp; đối chiếu, chỉnh sửa các mô hình cấu trúc và tương tác; bài tập tổng hợp;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết...

   71 p lhu 25/11/2022 1 0

 • Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống: Chương 5 - Nguyễn Nhật Quang

  Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống: Chương 5 - Nguyễn Nhật Quang

  Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống: Chương 5, chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: phân tích chức năng; mục đích của phân tích chức năng; mô hình hóa nghiệp vụ với biểu đồ hoạt động; mô hình hóa yêu cầu chức năng với biểu đồ ca sử dụng; bài tập tổng hợp;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   35 p lhu 25/11/2022 3 0

 • Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống: Chương 1 - Nguyễn Nhật Quang

  Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống: Chương 1 - Nguyễn Nhật Quang

  Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống: Chương 1, chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: giới thiệu môn học phân tích và thiết kế hệ thống thông tin hướng đối tượng; phân tích và thiết kế hệ thống thông tin; mô hình hóa hướng đối tượng;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   12 p lhu 25/11/2022 1 0

 • Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống: Chương 2 - Nguyễn Nhật Quang

  Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống: Chương 2 - Nguyễn Nhật Quang

  Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống: Chương 2, chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: giới thiệu ngôn ngữ mô hình hóa UML; lịch sử phát triển của ngôn ngữ mô hình hóa UML; các góc nhìn của UML; các biểu đồ được sử dụng trong UML; các công cụ mô hình hóa UML miễn phí;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   22 p lhu 25/11/2022 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số