• Bài giảng Trí tuệ nhân tạo - Chương 3: Kỹ thuật giải quyết vấn đề

  Bài giảng Trí tuệ nhân tạo - Chương 3: Kỹ thuật giải quyết vấn đề

  Bài giảng "Trí tuệ nhân tạo - Chương 3: Kỹ thuật giải quyết vấn đề" cung cấp cho người học các kiến thức: Khoa học trí tuệ nhân tạo, phân loại vấn đề, các phương pháp biểu diễn vấn đề, giải quyết vấn đề,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   9 p lhu 23/11/2018 11 0

 • Bài giảng Trí tuệ nhân tạo - Chương 1: Tổng quan

  Bài giảng Trí tuệ nhân tạo - Chương 1: Tổng quan

  Bài giảng Trí tuệ nhân tạo - Chương 1: Tổng quan cung cấp cho người học các kiến thức về trí tuệ nhân tạo là gì, các nội dung cơ bản, các hướng nghiên cứu cơ bản, lịch sử hình thành,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   11 p lhu 23/11/2018 15 0

 • Bài giảng Trí tuệ nhân tạo - Chương 5: Ngôn ngữ lập trình Prolog

  Bài giảng Trí tuệ nhân tạo - Chương 5: Ngôn ngữ lập trình Prolog

  Bài giảng "Trí tuệ nhân tạo - Chương 5: Ngôn ngữ lập trình Prolog" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu, cú pháp, cơ chế tìm lời giải của Prolog, danh sách (list). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   5 p lhu 23/11/2018 3 0

 • Bài giảng Trí tuệ nhân tạo - Chương 2: Tác tử thông minh

  Bài giảng Trí tuệ nhân tạo - Chương 2: Tác tử thông minh

  Bài giảng "Trí tuệ nhân tạo - Chương 2: Tác tử thông minh" cung cấp cho người học các kiến thức: Tác tử và môi trường, một số đặc điểm của tác tử, PEAS – Những yếu tố cần xem xét khi thiết kế tác tử,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   5 p lhu 23/11/2018 9 0

 • Bài giảng Trí tuệ nhân tạo - Chương 4: Tri thức và suy diễn

  Bài giảng Trí tuệ nhân tạo - Chương 4: Tri thức và suy diễn

  Bài giảng "Trí tuệ nhân tạo - Chương 4: Tri thức và suy diễn" cung cấp cho người học các kiến thức: Tri thức là gì, phân loại tri thức, suy diễn đối với logic mệnh đề, suy diễn lùi,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   10 p lhu 23/11/2018 10 0

 • Bài giảng Trí tuệ nhân tạo - Chương 3: Kỹ thuật giải quyết vấn đề (tt)

  Bài giảng Trí tuệ nhân tạo - Chương 3: Kỹ thuật giải quyết vấn đề (tt)

  Bài giảng "Trí tuệ nhân tạo - Chương 3: Kỹ thuật giải quyết vấn đề" cung cấp cho người học các kiến thức: Biểu diễn bằng logic hình thức và các phương pháp chứng minh, một số phương pháp giải quyết vấn đề khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

   19 p lhu 23/11/2018 7 0

 • Bài giảng Trí tuệ nhân tạo - Chương 6: Học máy

  Bài giảng Trí tuệ nhân tạo - Chương 6: Học máy

  Bài giảng "Trí tuệ nhân tạo - Chương 6: Học máy" cung cấp cho người học các kiến thức: Các phương pháp học, học, học có giám sát - quy nạp, học cây quyết định, học dựa trên mẫu, mạng nơron nhân tạo,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   14 p lhu 23/11/2018 6 0

 • Bài giảng Lập trình cơ bản - Bài 9: Giới thiệu về hàm

  Bài giảng Lập trình cơ bản - Bài 9: Giới thiệu về hàm

  Mục tiêu của bài giảng "Lập trình cơ bản - Bài 9: Giới thiệu về hàm" giúp cho bạn sinh viên hiểu thêm về cách sử dụng hàm, cấu trúc của hàm, cách khai báo và các nguyên mẫu hàm, các hiểu khác nhau của biến, các qui tắc về phạm vi của hàm, các hàm trong các chương trình có nhiều tập tin, các lớp lưu trừ và con trỏ hàm.

   39 p lhu 23/11/2018 9 1

 • Bài giảng Lập trình cơ bản - Bài 7: Các cấu trúc điều khiển

  Bài giảng Lập trình cơ bản - Bài 7: Các cấu trúc điều khiển

  Bài giảng "Lập trình cơ bản - Bài 7: Các cấu trúc điều khiển" giúp cho học sinh có thể hiểu một cách sâu rộng hơn về cách viết lệnh trong ngôn ngữ lập trình C như lệnh if, lệnh if - else, lệnh nhiều if, lệnh if lồng nhau, lệnh switch, các vòng lặp lồng nhau, lệnh break và continue...

   44 p lhu 23/11/2018 8 0

 • Bài giảng Lập trình cơ bản - Bài 6: Các khái niệm cơ bản trong ngôn ngữ lập trình C

  Bài giảng Lập trình cơ bản - Bài 6: Các khái niệm cơ bản trong ngôn ngữ lập trình C

  Bài giảng "Lập trình cơ bản - Bài 6: Các khái niệm cơ bản trong ngôn ngữ lập trình C" giúp cho học sinh nắm được những kiến thức về ngôn ngữ lập trình C bao gồm: Kiểu dữ liệu cơ bản, biến, hằng và biểu thức, các phép toán, cấu trúc chương trình, hàm Main và đối số dòng lệnh...

   98 p lhu 23/11/2018 8 0

 • Bài giảng Lập trình cơ bản - Bài 1: Giới thiệu chung về CNTT

  Bài giảng Lập trình cơ bản - Bài 1: Giới thiệu chung về CNTT

  Bài giảng "Lập trình cơ bản - Bài 1: Giới thiệu chung về CNTT" giúp cho bạn đọc có cái nhìn tổng quan hơn về lịch sử, sự ra đời và phát triển của ngành CNTT(sự ra đời của máy tính, máy tính xách tay, cuộc cách mạng điện tử), các lĩnh vực ứng dụng CNTT, các lãnh vực nghiên cứu của ngành CNTT...

   49 p lhu 23/11/2018 8 0

 • Bài giảng Lập trình cơ bản - Bài 4: Phần mềm máy tính và mạng máy tính

  Bài giảng Lập trình cơ bản - Bài 4: Phần mềm máy tính và mạng máy tính

  Bài giảng "Lập trình cơ bản - Bài 4: Phần mềm máy tính và mạng máy tính" bao gồm 2 nội dung chính là phần mềm và mạng máy tính, giúp cho các bạn sinh viên nắm được những kiến thức về phần mềm hệ thống, phầm mềm công cụ, phần mềm tiện tích, các mô hình xử lý công tác, khái niệm về Internet, mạng máy tính, các tài nguyên và dịch vụ trên Internet.

   41 p lhu 23/11/2018 8 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số