• Bài giảng Công nghệ phần mềm - Chương 10: Phương pháp bảo trì

  Bài giảng Công nghệ phần mềm - Chương 10: Phương pháp bảo trì

  Bài giảng với các nội dung: khái niệm bảo trì, trình tự nghiệp vụ bảo trì phần mềm, những vấn đề về bảo trì phần mềm hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết nội dung kiến thức về phương pháp bảo trì công nghệ phần mềm.

   21 p lhu 20/08/2019 3 0

 • Bài giảng Công nghệ phần mềm - Chương 9: Kiểm thử và bảo trì phần mềm

  Bài giảng Công nghệ phần mềm - Chương 9: Kiểm thử và bảo trì phần mềm

  Bài giảng trình bày kiểm nghiệm là mấu chốt của đảm bảo chất lượng phần mềm, là tiến trình nhằm phát hiện lỗi bằng việc xem xét lại đặc tả, thiết kế và mã hóa. Với các nội dung chính sau: khái niệm kiểm thử, phương pháp thử, kỹ thuật thiết kế trường hợp thử, phương pháp thử các môđun. Để nắm chi tiết nội dung kiến thức mời các...

   0 p lhu 20/08/2019 2 0

 • Bài giảng Công nghệ phần mềm - Chương 8: Kỹ thuật lập trình

  Bài giảng Công nghệ phần mềm - Chương 8: Kỹ thuật lập trình

  Bài giảng gồm các nội dung sau: lịch sử phát triển của ngôn ngữ lập trình, cấu trúc chương trình, cấu trúc dữ liệu dễ hiểu, cấu trúc thuật toán dễ hiểu, các công cụ lập trình. Để nắm chi tiết nội dung kiến thức mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

   18 p lhu 20/08/2019 2 0

 • Bài giảng Công nghệ phần mềm - Chương 7: Kỹ thuật thiết kế chương trình

  Bài giảng Công nghệ phần mềm - Chương 7: Kỹ thuật thiết kế chương trình

  Bài giảng gồm các nội dung: thiết kế chương trình phần mềm là gì, phương pháp thiết kế chương trình phần mềm, công cụ thiết kế phần mềm. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết nội dung các kiến thức.

   12 p lhu 20/08/2019 2 0

 • Bài giảng Công nghệ phần mềm - Chương 6: Đóng gói phần mềm

  Bài giảng Công nghệ phần mềm - Chương 6: Đóng gói phần mềm

  Bài giảng trình bày công nghệ đóng gói phần mềm cung cấp cho người học các kiến thức: quy trình đóng gói phần mềm, sưu liệu mô tả đóng gói phần mềm, một số công cụ đóng gói thông dụng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   12 p lhu 20/08/2019 4 0

 • Bài giảng Công nghệ phần mềm - Chương 5: Thiết kế giao diện

  Bài giảng Công nghệ phần mềm - Chương 5: Thiết kế giao diện

  Bài giảng gồm các nội dung khái niệm thiết kế giao diện, mục tiêu và kết quả thiết kế giao diện, phân loại các màn hình giao diện, quá trình thiết kế giao diện, thiết kế màn hình chính, thiết kế màn hình tra cứu, thiết kế màn hình nhập liệu. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

   86 p lhu 20/08/2019 4 0

 • Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 4 - Nguyễn Thị Cẩm Hương

  Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 4 - Nguyễn Thị Cẩm Hương

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu, kỹ năng lập trình, phương pháp lập trình, kiến trúc mô hình 1 lớp, 2 lớp, 3 lớp, sử dụng công cụ visual source safe để tổ chức, quản lý, chia sẻ source code. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung các kiến thức

   30 p lhu 20/08/2019 2 0

 • Bài giảng Công nghệ phần mềm - Chương 3: Công nghệ học phần mềm

  Bài giảng Công nghệ phần mềm - Chương 3: Công nghệ học phần mềm

  Các nội dung của bài giảng gồm: lịch sử tiến triển của phần mềm, sự tiến triển của các phương pháp thiết kế phần mềm, định nghĩa công nghệ học phần mềm, vòng đời của phần mềm, quy trình phát triển phần mềm. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

   34 p lhu 20/08/2019 1 0

 • Bài giảng Công nghệ phần mềm - Chương 2: Khủng hoảng phần mềm

  Bài giảng Công nghệ phần mềm - Chương 2: Khủng hoảng phần mềm

  Khủng hoảng phần mềm là sự day dứt kinh niên kéo dài thời gian hoặc thường tái diễn , liên tục không kết thúc gặp phải trong phát triển phần mềm máy tính. Phần mềm càng lớn sẽ kéo theo phức tạp hóa và tăng chi phí phát triền. Bài giảng gồm các nội dung: khái niệm khủng hoảng phần mềm, những vấn đề khó khăn trong sản xuất phần mềm.

   12 p lhu 20/08/2019 1 0

 • Bài giảng Công nghệ phần mềm - Chương 1: Bản chất phần mềm

  Bài giảng Công nghệ phần mềm - Chương 1: Bản chất phần mềm

  Các nội dung của bài giảng gồm: định nghĩa chung về phần mềm, kiến trúc phần mềm, các khái niệm, đặc tính chung của phần mềm, khái niệm phần mềm tốt, các ứng dụng phần mềm. Để nắm chi tiết nội dung kiến thức mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

   24 p lhu 20/08/2019 3 0

 • Bài giảng Hệ điều hành nâng cao - Trần Hạnh Nhi

  Bài giảng Hệ điều hành nâng cao - Trần Hạnh Nhi

  Bài giảng với mục tiêu giúp người học hiểu được các thức hệ điều hành làm việc, nguyên lý thiết kế hệ điều hành, các cơ chế, và chiến lược cơ bản để giải quyết các nhiệm vụ của hệ điều hành. Để nắm chi tiết nội dung kiến thức mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

   70 p lhu 20/08/2019 2 0

 • Bài giảng hệ điều hành Linux - ĐH Sài Gòn

  Bài giảng hệ điều hành Linux - ĐH Sài Gòn

  Linux là tên gọi của một hệ điều hành máy tính và cũng là tên hạt nhân của hệ điều hành. Nó có lẽ là một ví dụ nổi tiếng nhất của phần mềm tự do và của việc phát triển mã nguồn mở.Ban đầu, Linux được phát triển và sử dụng bởi những người say mê. Tuy nhiên, hiện nay Linux đã có được sự hỗ trợ bởi các công ty lớn như IBM và...

   64 p lhu 20/08/2019 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số