• Bài giảng AutoCAD - ThS. Nguyễn Văn Vĩnh

  Bài giảng AutoCAD - ThS. Nguyễn Văn Vĩnh

  Phần mềm AutoCAD của hãng AutoDesk là một trong những phần mềm phổ biến nhất và được nhiều người sử dụng nhất trong c ác phần mềm trợ giúp thiết kế (CAD), đặc biệt là thiết kế hai chiều. Bài giảng Autocad sau đây sẽ hướng dẫn những thao tác cơ bản để người học có thể dễ dàng làm việc với chương trình, mời các bạ cùng tham khảo để...

   44 p lhu 28/09/2021 13 0

 • Bài giảng Phát triển hệ thống thông tin mô hình hóa hệ thống

  Bài giảng Phát triển hệ thống thông tin mô hình hóa hệ thống

  "Bài giảng Phát triển hệ thống thông tin mô hình hóa hệ thống" với các nội dung phát triển hệ thống thông tin trong doanh nghiệp; mô hình hóa hệ thống; các thành phần của 1 phương pháp MHH; phương pháp mô hình hóa hướng cấu trúc.

   36 p lhu 28/09/2021 12 0

 • Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: Chương 2 - Lê Nhị Lãm Thúy

  Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: Chương 2 - Lê Nhị Lãm Thúy

  Bài giảng "Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Chương 2: Mô hình và các phương pháp mô hình hóa" cung cấp cho người học các kiến thức: Mô hình, phương pháp mô hình hoá, một số mô hình tiêu biểu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   26 p lhu 28/09/2021 11 0

 • Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: Chương 0 - Lê Nhị Lãm Thúy

  Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: Chương 0 - Lê Nhị Lãm Thúy

  Bài giảng "Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Chương 0: Giới thiệu môn học" giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, cách đánh giá môn học cùng một số thông tin khác.

   7 p lhu 28/09/2021 12 0

 • Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: Chương 1 - Lê Nhị Lãm Thúy

  Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: Chương 1 - Lê Nhị Lãm Thúy

  Bài giảng "Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Chương 1: Tổng quan về hệ thống thông tin" cung cấp cho người học các kiến thức: Hệ thống, hệ thống tổ chức, hệ thống quản lý, thông tin, hệ thống thông tin,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   77 p lhu 28/09/2021 11 0

 • Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: Chương 3 - Lê Nhị Lãm Thúy

  Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: Chương 3 - Lê Nhị Lãm Thúy

  Bài giảng "Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Chương 3: Khởi tạo và xây dựng hệ thống" cung cấp cho người học các kiến thức: Tiến trình khởi tạo và lập kế hoạch hệ thống, đánh giá khả thi, xây dựng tài liệu mô tả hệ thống,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   18 p lhu 28/09/2021 11 0

 • Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: Chương 5 - Lê Nhị Lãm Thúy

  Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: Chương 5 - Lê Nhị Lãm Thúy

  Bài giảng "Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Chương 5: Mô hình hóa dữ liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu mô hình dữ liệu, mô hình thực thể - kết hợp (ER), các phương pháp phân tích dữ liệu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   11 p lhu 28/09/2021 12 0

 • Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: Chương 6 - Lê Nhị Lãm Thúy

  Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: Chương 6 - Lê Nhị Lãm Thúy

  Bài giảng "Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Chương 6: Mô hình hóa xử lý" cung cấp cho người học các kiến thức: Mô hình phân rã chức năng - BFD, mô hình dòng dữ liệu - DFD, các phương pháp phân tích xử lý, các mức mô hình hoá xử lý,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   24 p lhu 28/09/2021 10 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin: Chương 3 - Đỗ Thị Mai Hường

  Bài giảng Hệ thống thông tin: Chương 3 - Đỗ Thị Mai Hường

  "Bài giảng Hệ thống thông tin - Chương 3: Thiết kế cơ sở dữ liệu vật lý" cung cấp kiến thức lưu trữ dữ liệu và file; chỉ mục; thiết kế cơ sở dữ liệu vật lý; bài tập vận dụng và thực hành.

   58 p lhu 28/09/2021 13 0

 • Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: Chương 7 - Lê Nhị Lãm Thúy

  Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: Chương 7 - Lê Nhị Lãm Thúy

  Bài giảng "Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Chương 7: Lý thuyết chuẩn hóa dữ liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Phụ thuộc hàm, bao đóng, khóa của lược đồ quan hệ, phủ tối thiểu, dạng chuẩn, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   20 p lhu 28/09/2021 9 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin: Chương 1 - Đỗ Thị Mai Hường

  Bài giảng Hệ thống thông tin: Chương 1 - Đỗ Thị Mai Hường

  "Bài giảng Hệ thống thông tin - Chương 1: Thiết kế cơ sở dữ liệu quan niệm" trình bày quy trình thiết kế cơ sở dữ liệu; thiết kế cơ sở dữ liệu quan niệm.

   37 p lhu 28/09/2021 15 0

 • Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: Chương 4 - Lê Nhị Lãm Thúy

  Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: Chương 4 - Lê Nhị Lãm Thúy

  Bài giảng "Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Chương 4: Xác định yêu cầu hệ thống" cung cấp cho người học các kiến thức: Mục đích khảo sát yêu cầu, nội dung khảo sát, đối tượng khảo sát, các phương pháp điều tra,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   50 p lhu 28/09/2021 13 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số