• Ebook Di sản văn hóa Việt Nam: Bản sắc và những vấn đề về quản lý, bảo tồn - Phần 1

  Ebook Di sản văn hóa Việt Nam: Bản sắc và những vấn đề về quản lý, bảo tồn - Phần 1

  Di sản văn hóa Việt Nam là tài sản quý giá của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, gắn kết cộng đồng dân tộc, là cốt lõi của bản sắc dân tộc, cơ sở để sáng tạo những giá trị mới và giao lưu văn hóa, đồng thời là một bộ phận của di sản văn hóa nhân loại, có vai trò to lớn trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước của nhân dân ta. Phần 1...

   111 p lhu 23/07/2022 26 0

 • Ebook Di sản văn hóa Việt Nam: Bản sắc và những vấn đề về quản lý, bảo tồn - Phần 2

  Ebook Di sản văn hóa Việt Nam: Bản sắc và những vấn đề về quản lý, bảo tồn - Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Di sản văn hóa Việt Nam: Bản sắc và những vấn đề về quản lý, bảo tồn" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Phân loại di sản văn hóa; Quản lý di sản văn hóa; Tư liệu hóa di sản văn hóa. Hi vọng cuốn sách có thể đồng hành cùng bạn đọc tiếp cận các vấn đề về bảo tồn và phát huy di sản văn hóa...

   178 p lhu 23/07/2022 20 0

 • Ebook Nhật Bản sử lược (Quyển I): Phần 1

  Ebook Nhật Bản sử lược (Quyển I): Phần 1

  Cuốn sách "Nhật Bản sử lược (Quyển I)" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Lược kiểm về địa trí và nhân văn hiện tại; Tính tình người Nhật Bản; Nhật Bản thời thượng cổ; Nguồn gốc người Nhật Bản; Thạch khí và thở khí; Thời kì kiến tạo quốc gia;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   104 p lhu 23/07/2022 19 0

 • Ebook Nhật Bản sử lược (Quyển I): Phần 2

  Ebook Nhật Bản sử lược (Quyển I): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Nhật Bản sử lược (Quyển I)" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Thời đại quyền chính trị và hành chính tối cao thuộc về Thiên Hoàng; Phật giáo truyền vào nước Nhật; Nhật Bản thời đại Nại Lương; Bình An thời đại hay là quý tộc chuyên quyền thời đại; Tiểu sử các vị Thiên Hoàng từ thời lập...

   195 p lhu 23/07/2022 20 0

 • Ebook Nhật Bản sử lược (Quyển II): Phần 1

  Ebook Nhật Bản sử lược (Quyển II): Phần 1

  Cuốn sách "Nhật Bản sử lược (Quyển II)" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Giai đoạn chuyển tiếp từ Bình An thời đại sang Vũ Sỹ thời đại; Tổ chức xã hội và phân chi đất đai dưới thời các Vũ gia; Những cuộc nổi loạn trong giai đoạn chuyển tiếp; Thời kỳ hưng khởi của dòng Vũ gia Bình thị;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội...

   116 p lhu 23/07/2022 21 0

 • Ebook Nhật Bản sử lược (Quyển II): Phần 2

  Ebook Nhật Bản sử lược (Quyển II): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Nhật Bản sử lược (Quyển II)" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Liêm Xương Mạc Phủ thời đại (1192-1333); Kiến Vũ Trung Hưng (1334-1336); Thất Đinh Mạc Phủ thời đại (1336-1573); Chiến quốc thời đại (1477-1615). Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   213 p lhu 23/07/2022 18 0

 • Ebook Tra cứu văn hóa Hàn Quốc: Phần 1

  Ebook Tra cứu văn hóa Hàn Quốc: Phần 1

  Cuốn sách "Tra cứu văn hóa Hàn Quốc" Phần 1 trình bày khái quát về địa lý, lịch sử của Hàn Quốc; Thống nhất Shilla và Parhae; Thành lập hậu Tam quốc và thống nhất Koryo; Lối sống và phúc lợi xã hội Hàn Quốc; Những ngày đặc biệt và lễ hội tại Hàn Quốc;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   248 p lhu 23/07/2022 20 0

 • Ebook Tra cứu văn hóa Hàn Quốc: Phần 2

  Ebook Tra cứu văn hóa Hàn Quốc: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Tra cứu văn hóa Hàn Quốc" tiếp tục trình bày các nội dung: Ngôn ngữ và văn tự Hàn Quốc; Nghệ thuật và nghề thủ công; Những nhân vật lịch sử của Hàn Quốc; Những di tích và danh thắng nổi tiếng ở Hàn Quốc; Các tập đoàn kinh tế lớn của Hàn Quốc có quan hệ với Việt Nam;... Mời các bạn cùng tham khảo...

   231 p lhu 23/07/2022 19 0

 • Ebook Giao điểm giữa hai nền văn hóa Việt Nam và Nhật Bản: Phần 1

  Ebook Giao điểm giữa hai nền văn hóa Việt Nam và Nhật Bản: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Giao điểm giữa hai nền văn hóa Việt Nam và Nhật Bản" để cập đến các tiểu luận về văn hóa, nghệ thuật, xã hội Nhật Bản như những mô hình ẩn giấu hay những nguyên hình của văn hóa Nhật Bản, ngày Tết ở Nhật, giao điểm văn hóa Việt Nam và Nhật Bản... Mời các bạn tham khảo.

   69 p lhu 26/06/2022 33 0

 • Ebook Giao điểm giữa hai nền văn hóa Việt Nam và Nhật Bản: Phần 2

  Ebook Giao điểm giữa hai nền văn hóa Việt Nam và Nhật Bản: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 cuốn sách "Giao điểm giữa hai nền văn hóa Việt Nam và Nhật Bản" trình bày các tiểu luận giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Nhật Bản quá các giai đoạn: Thế kỷ VII-VIII, thế kỷ XVI-XVIII, sau Minh Trị duy tân tương ứng với ba thời kỳ trong lịch sử bang giao của Nhật Bản với thế giới. Mời các bạn tham khảo.

   157 p lhu 26/06/2022 28 0

 • Ebook Cuộc kháng chiến chống xâm lược nguyên Mông thế kỷ XIII: Phần 1

  Ebook Cuộc kháng chiến chống xâm lược nguyên Mông thế kỷ XIII: Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Cuộc kháng chiến chống xâm lược Nguyên Mông thế kỷ XIII" sẽ giới thiệu đến bạn đọc những nội dung về: các nguồn sử liệu; Đại Việt trước cuộc kháng chiến; sự hình thành và phát triển của Đế quốc Mông Cổ; cuộc kháng chiến lần thứ nhất; thời kỳ đấu tranh ngoại giao 1258-1284; cuộc kháng chiến của nhân dân Chàm;......

   74 p lhu 26/06/2022 29 0

 • Ebook Cuộc kháng chiến chống xâm lược nguyên Mông thế kỷ XIII: Phần 2

  Ebook Cuộc kháng chiến chống xâm lược nguyên Mông thế kỷ XIII: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Cuộc kháng chiến chống xâm lược nguyên Mông thế kỷ XIII" sẽ tiếp tục giới thiệu đến bạn đọc những nội dung về: cuộc kháng chiến lần thứ hai; cuộc kháng chiến lần thứ ba; những âm mưu cuối cùng của Hốt Tất Liệt thất bại; nguyên nhân thắng lợi và bài học lịch sử;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   82 p lhu 26/06/2022 31 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số