• Ebook 12 đại tham quan Trung Hoa: Phần 1

  Ebook 12 đại tham quan Trung Hoa: Phần 1

  Sống trong thời kỳ phong kiến ở Trung Hoa, nổi lên rất nhiều anh hùng hiền sĩ nhưng đồng thời cũng không ít gian thần tham quan xuất hiện. Có thể nói, gian thần tức là tham quan bởi người giữ địa vị cao mà không có đạo đức, làm nịnh thần tham sống sợ chết thì chắc chắn sẽ là tham quan. Tài liệu "12 đại tham quan Trung Hoa" phần 1 trình bày các nội...

   164 p lhu 22/08/2022 44 0

 • Ebook 12 đại tham quan Trung Hoa: Phần 2

  Ebook 12 đại tham quan Trung Hoa: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "12 đại tham quan Trung Hoa" tiếp tục trình bày các đại tham quan sau: Trương Bang Xương - Bán nước cầu vinh; Tần cối - Tội nhân muôn đời; Giả Tợ Đạo - Tiểu nhân gian trá; Nghiêm Tung - Tham quan mặt trắng; Hòa Thân - Giàu hơn hoàng đế; Ngao Bái - Lộng quyền tàn nhẫn. Mời các bạn cùng tham khảo!

   154 p lhu 22/08/2022 37 0

 • Ebook Nghi lễ của người Trung Hoa: Phần 1

  Ebook Nghi lễ của người Trung Hoa: Phần 1

  Tài liệu "Nghi lễ của người Trung Hoa" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tập trung hôn khánh và văn thư; Nghi lễ hôn khánh hiện đại; Văn thư và tập tụng mai táng; Cách viết văn thư mai táng;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   194 p lhu 22/08/2022 38 0

 • Ebook Nghi lễ của người Trung Hoa: Phần 2

  Ebook Nghi lễ của người Trung Hoa: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Nghi lễ của người Trung Hoa" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Văn thư và tập tục thọ đán; Văn thư và tập tục kháng điện; Văn thư và tập tục tiết Nhật; Nghi lễ xã giao dân gian. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   199 p lhu 22/08/2022 35 0

 • Ebook Trinh Quán chính yếu: Phép trị nước của Đường Thái Tông - Phần 2

  Ebook Trinh Quán chính yếu: Phép trị nước của Đường Thái Tông - Phần 2

  “Trinh Quán chính yếu” là một bộ sử được viết theo chuyên đề, chủ yếu ghi lại lời bàn luận chính trị của vua tôi Đường Thái Tông. Bộ sách này được các nhà nghiên cứu Nhật Bản đánh giá cao hơn bộ “Tam quốc diễn nghĩa” về tư tưởng chính trị. Ebook phần 2 bao gồm các nội dung như: Nhân nghĩa, trung nghĩa, nhân ái và trắc ẩn, tôn sùng Nho...

   160 p lhu 24/05/2022 78 0

 • Ebook Trinh Quán chính yếu: Phép trị nước của Đường Thái Tông - Phần 1

  Ebook Trinh Quán chính yếu: Phép trị nước của Đường Thái Tông - Phần 1

  Trinh Quán Chính Yếu là bộ sử nổi tiếng, ghi lại kinh nghiệm trị nước của Đường Thái Tông, cách thức Đường Thái Tông huy động sức mạnh của dân, kích thích nhân tài phát huy hết năng lực, tạo nên thời đại thái bình và phát triển bậc nhất trong lịch sử Trung Hoa, để lại cho hậu thế những bài học kinh nghiệm quý báu. Nội dung sách được biên...

   158 p lhu 24/05/2022 79 1

 • Ebook Cấm cung diễm sử: Phần 2

  Ebook Cấm cung diễm sử: Phần 2

  Sách được tác giả chọn cách viết chương hồi theo truyền thống tiểu thuyết Trung Quốc, chi tiết chọn lọc, lời văn giản dị, chỉ mấy dòng là lột tả được tính cách nhân vật, cách dựng cảnh sinh động, không bình luận theo chủ quan mà vẫn bộc lộ được tư tưởng của tác giả. Mời các bạn cùng tham khảo phần 2 cuốn sách.

   156 p lhu 24/05/2022 54 0

 • Ebook Cấm cung diễm sử: Phần 1

  Ebook Cấm cung diễm sử: Phần 1

  Cuốn sách này mang tên Cấm Cung Diễm Sử là có ý riêng, bởi nội dung cuốn sách viết về Từ Hy và bí mật trong cung cấm vào thời Thanh mạt. Tác giả cuốn sách này hiện còn sống, là một cụ già tám mươi thông thái, mắt thấy tai nghe những chuyện người thực việc thực mà ghi lại. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.

   150 p lhu 24/05/2022 56 0

 • Ebook Tào Tháo (Quyển 2): Phần 2

  Ebook Tào Tháo (Quyển 2): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giới thiệu các nội dung từ hồi 25 bao gồm: Chiếc chân thứ tư ngoài ba chân vạc, đánh Mã Siêu chỉ vì thích đánh Mã Siêu, dám lôi hoàng đế xuống ngựa, tây chinh Trương Lỗ, đông cánh Tôn Quyền, tranh giành Hán Trung, nước tràn ngập bảy đạo quân. Mời các bạn tham khảo.

   350 p lhu 27/04/2022 61 0

 • Ebook Tào Tháo (Quyển 2): Phần 1

  Ebook Tào Tháo (Quyển 2): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Tào Tháo (Quyển 2)" giới thiệu tới người đọc các chương Ô Sào đại hỏa chuyên đánh bạn cũ, Viên Thiệu ngậm máu phun trời cao, anh hùng cầm ngang giáo làm thơ, hảo hán tụ tập Bắc Quốc vây săn, anh hùng vốn hiếu sắc, cha con đều như nhau,... Mời các bạn tham khảo.

   222 p lhu 27/04/2022 71 0

 • Ebook Gian thần trong các triều đại Trung Hoa: Phần 1 - NXB Văn hóa thông tin

  Ebook Gian thần trong các triều đại Trung Hoa: Phần 1 - NXB Văn hóa thông tin

  Phần 1 ebook "Gian thần trong các triều đại Trung Hoa" do NXB Văn hóa thông tin ấn hành gồm các nội dung: Lã Bất Vi, Đái Pháp Hưng, Nguyễn Điền Phu, Đái Minh Bảo, Lý Hồng Chi, Dương Huyền Cảm, Vương Thế Sung, Hứa Kính Tông,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   127 p lhu 27/04/2022 53 0

 • Ebook Gian thần trong các triều đại Trung Hoa: Phần 2 - NXB Văn hóa thông tin

  Ebook Gian thần trong các triều đại Trung Hoa: Phần 2 - NXB Văn hóa thông tin

  Nối tiếp phần 1, phần 2 ebook "Gian thần trong các triều đại Trung Hoa" do NXB Văn hóa thông tin ấn hành gồm các nội dung: Vương Mao Trọng, Lý Lâm Phủ, Dương Thận Quan, Dương Quốc Trung, An Lục Sơn, Trương Trọng Kha,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   119 p lhu 27/04/2022 50 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số