• Bài giảng Pháp luật đại cương: Bài 7 - ThS. Nguyễn Hữu Mạnh

  Bài giảng Pháp luật đại cương: Bài 7 - ThS. Nguyễn Hữu Mạnh

  "Bài giảng Pháp luật đại cương - Bài 7: Luật Hình sự Việt Nam"với các nội dung khái niệm chung về luật hình sự; tội phạm; hình phạt; tố tụng hình sự. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết hơn nội dung kiến thức.

   26 p lhu 26/12/2020 14 0

 • Bài giảng Pháp luật đại cương: Bài 6 - ThS. Nguyễn Hữu Mạnh

  Bài giảng Pháp luật đại cương: Bài 6 - ThS. Nguyễn Hữu Mạnh

  "Bài giảng Pháp luật đại cương - Bài 6: Luật Dân sự Việt Nam" trình bày khái niệm chung về ngành luật dân sự; tài sản và quyền sở hữu; nghĩa vụ dân sự và hợp đồng dân sự; trách nhiệm dân sự; thừa kế; tố tụng dân sự.

   37 p lhu 26/12/2020 14 0

 • Bài giảng Pháp luật đại cương: Bài 5 - ThS. Nguyễn Hữu Mạnh

  Bài giảng Pháp luật đại cương: Bài 5 - ThS. Nguyễn Hữu Mạnh

  "Bài giảng Pháp luật đại cương - Bài 5: Luật hành chính Việt Nam" cung cấp đến các bạn sinh viên những kiến thức khái niệm về Luật Hành chính; vi phạm hành chính và trách nhiệm hành chính; khiếu nại, tố cáo; tố tụng hành chính.

   31 p lhu 26/12/2020 14 0

 • Bài giảng Pháp luật đại cương: Bài 4 - ThS. Nguyễn Hoàng Vân

  Bài giảng Pháp luật đại cương: Bài 4 - ThS. Nguyễn Hoàng Vân

  "Bài giảng Pháp luật đại cương - Bài 4: Hệ thống pháp luật" với các nội dung khái quát chung về hệ thống pháp luật; các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam; hệ thống pháp luật quốc tế.

   30 p lhu 26/12/2020 13 0

 • Bài giảng Pháp luật đại cương: Bài 3 - ThS. Nguyễn Hoàng Vân

  Bài giảng Pháp luật đại cương: Bài 3 - ThS. Nguyễn Hoàng Vân

  "Bài giảng Pháp luật đại cương - Bài 3: Hình thức pháp luật" với các nội dung khái quát chung về hình thức pháp luật; văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước CHXHCN Việt Nam; hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật; nguyên tắc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật.

   27 p lhu 26/12/2020 13 0

 • Bài giảng Pháp luật đại cương: Bài 2 - ThS. Nguyễn Hoàng Vân

  Bài giảng Pháp luật đại cương: Bài 2 - ThS. Nguyễn Hoàng Vân

  "Bài giảng Pháp luật đại cương - Bài 2: Pháp luật – công cụ điều chỉnh các quan hệ xã hội" với các nội dung bản chất và những đặc điểm chung của pháp luật; quy phạm pháp luật; quan hệ pháp luật; ý thức pháp luật; vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý.

   31 p lhu 26/12/2020 11 0

 • Giáo trình môn Giáo dục thể chất

  Giáo trình môn Giáo dục thể chất

  "Giáo trình Giáo dục thể chất" cung cấp với những kiến thức về thể dục cơ bản; điền kinh; lý thuyết bóng chuyền; phần thực hành kỹ thuật bóng chuyền. Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình để phục vụ cho hoạt động học tập.

   101 p lhu 27/10/2020 55 0

 • Giáo trình Triết học Mác - Lênin

  Giáo trình Triết học Mác - Lênin

  Giáo trình Triết học Mác - Lênin được chủ biên bởi GS.TS. Phạm Văn Đức cung cấp những kiến thức Triết học và vai trò của nó trong đời sống xã hội; triết học và vai trò của nó trong đời sống xã hội; chủ nghĩa duy vật lịch sử; triết học Mác - Lênin và thời đại ngày nay.

   452 p lhu 27/10/2020 56 0

 • Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh

  Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh

  Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh (Dành cho sinh viên đại học không chuyên ngành Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh) gồm 6 chương với các nội dung đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh; cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa...

   155 p lhu 27/10/2020 59 0

 • Giáo trình Soạn thảo văn bản

  Giáo trình Soạn thảo văn bản

  Giáo trình Soạn thảo văn bản cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về nguyên tắc soạn thảo các văn bản trong doanh nghiệp, từ đó người học có thể vận dụng những kiến thức này để soạn thảo các văn bản trong kinh doanh theo đúng quy định, chuẩn mực.

   235 p lhu 21/08/2020 64 2

 • Giáo trình Tin học IC3

  Giáo trình Tin học IC3

  Mục đích của giáo trình là trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng: Giới thiệu về hệ điều hành windows, phần cứng, phần mềm và các ứng dụng trên windows. Soạn thảo, lập biểu mẫu, chèn hình ảnh, in ấn và các thao tác khác trong phần mềm Microsoft Word. Tạo lập các bảng tính và thực hiện các phép tính từ đơn giản đến phức tạp, trang...

   202 p lhu 21/08/2020 73 2

 • Giáo trình Tin học văn phòng

  Giáo trình Tin học văn phòng

  Giáo trình Tin học văn phòng gồm các nội dung chính sau: Giới thiệu phần cứng, phần mềm của máy tính; Giới thiệu hệ điều hành, Control Panel; Làm việc trên thư mục và tập tin; Sử dụng hàm dữ liệu Hàm thống kê và thống kê có điều kiện; Khởi đầu với Access;...

   142 p lhu 21/08/2020 64 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số