• Bài giảng Kinh tế học đại cương: Chương 6 - ThS.Trương Thị Hòa

  Bài giảng Kinh tế học đại cương: Chương 6 - ThS.Trương Thị Hòa

  Bài giảng Kinh tế học đại cương: Chương 6 với mục tiêu của bài học giúp các bạn hiểu biết về đo lường sản lượng quốc gia. Qua nội dung bài giảng, người học nắm được các kiến thức tổng quát mục tiêu và các công cụ điều tiết vĩ mô, một số khái niệm cơ bản và chỉ tiêu đo lường tổng sản lượng quốc gia. Mời các bạn cùng tham khảo.

   20 p lhu 22/10/2018 28 0

 • Bài giảng Kinh tế học đại cương: Chương 5 - ThS.Trương Thị Hòa

  Bài giảng Kinh tế học đại cương: Chương 5 - ThS.Trương Thị Hòa

  Chương 5: Thị trường cạnh tranh hoàn hảo và thị trường độc quyền hoàn hảo trong bài giảng Kinh tế học đại cương trình bày đặc điểm của thị trường, đặc điểm doanh nghiệp trong thị trường và hành vi của doanh nghiệp trong ngắn hạn của 2 loại thị trường: Thị trường độc quyền hoàn hảo và thị trường cạnh tranh hoàn hảo. Mời các bạn...

   24 p lhu 22/10/2018 27 0

 • Bài giảng Kinh tế học đại cương: Chương 3 - ThS.Trương Thị Hòa

  Bài giảng Kinh tế học đại cương: Chương 3 - ThS.Trương Thị Hòa

  Bài giảng Kinh tế học đại cương: Chương 3 giúp các bạn sinh viên nắm được các phần lý thuyết chung về sự lựa chọn của người tiêu dùng. Nội dung bài giảng trình bày: Hữu dụng (Lợi ích), cân bằng tiêu dùng: Đường bàng quan (Đường đẳng ích), đường ngân sách và cân bằng tiêu dùng (I nhất định, TU max). Để nắm rõ các kiến thức chương này...

   18 p lhu 22/10/2018 27 0

 • Bài giảng Kinh tế học đại cương: Chương 4 - ThS.Trương Thị Hòa

  Bài giảng Kinh tế học đại cương: Chương 4 - ThS.Trương Thị Hòa

  Bài giảng Kinh tế học đại cương: Chương 4 giới thiệu người học lý thuyết về sản xuất và chi phí sản xuất. Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về lý thuyết sản xuất: khái niệm, phối hợp đầu vào tối ưu; phân tích chi phí sản xuất: Các dạng chi phí tổng, các dạng chi phí đơn vị và mức sản lượng tối ưu. Mời các bạn cùng...

   28 p lhu 22/10/2018 25 0

 • Bài giảng Kinh tế học đại cương: Chương 1 - ThS.Trương Thị Hòa

  Bài giảng Kinh tế học đại cương: Chương 1 - ThS.Trương Thị Hòa

  Bài giảng Kinh tế học đại cương: Chương 1 được biên soạn nhằm mục đích giúp người học nắm được khái quát chung về kinh tế học đại cương. Nội dung bài giảng trình bày: Lợi ích của kinh tế học, khái niệm kinh tế học và ba câu hỏi cơ bản, đường giới hạn khả năng sản xuất vài chi phí cơ hội, phân loại kinh tế học và các mô hình kinh...

   16 p lhu 22/10/2018 29 0

 • Bài giảng Kinh tế học đại cương: Chương 2 - ThS.Trương Thị Hòa

  Bài giảng Kinh tế học đại cương: Chương 2 - ThS.Trương Thị Hòa

  Chương 2: Cung, cầu, và giá cả thị trường trong Bài giảng Kinh tế học đại cương trình bày khái niệm cung, cầu và giá trị thị trường; các yếu tố làm thay đổi đường cầu, đường cung; độ co dãn của cầu, cung,... Để nắm rõ nội dung chi tiết bài giảng, mời các bạn cùng tham khảo.

   40 p lhu 22/10/2018 26 0

 • Bài giảng Hóa đại cương: Chương 5 - Học viện Nông nghiệp việt Nam

  Bài giảng Hóa đại cương: Chương 5 - Học viện Nông nghiệp việt Nam

  Bài giảng Hóa đại cương: Chương 5 sau khi học xong chương này người học có thể trang bị những hiểu biết về dung dịch: Một số khái niệm về dung dịch, dung dịch phân tử và dung dịch điện li. Để nắm rõ những kiến thức trong chương 5 của bài giảng này, mời các bạn cùng tham khảo.

   13 p lhu 22/10/2018 25 0

 • Bài giảng Hóa đại cương: Chương 6 - Học viện Nông nghiệp việt Nam

  Bài giảng Hóa đại cương: Chương 6 - Học viện Nông nghiệp việt Nam

  Nhằm giúp các bạn đang học chuyên ngành Hóa học có thêm tài liệu tham khảo hữu ích trong quá trình học tập và nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng Hóa đại cương dưới đây. Nội dung chương 6 bài giảng giới thiệu đến các bạn những nội dung về điện cực, pin điện, ứng dụng việc đo thế điện cự, khái niệm về điện phân...

   5 p lhu 22/10/2018 19 0

 • Bài giảng Hóa đại cương: Chương 7 - Học viện Nông nghiệp việt Nam

  Bài giảng Hóa đại cương: Chương 7 - Học viện Nông nghiệp việt Nam

  Chương 2: Hiện tượng bề mặt và hệ phân tán keo trong bài giảng Hóa đại cương sẽ giúp cho người học nắm được những kiến thức cơ bản nhằm phục vụ trong quá trình học tập và giảng dạy. Nội dung trong bài giảng trình bày: Năng lượng bề mặt – sức căng bề mặt; hiện tượng hấp phụ, hấp phụ vật lý và hấp phụ hóa học, Hấp phụ trên bề...

   12 p lhu 22/10/2018 24 0

 • Bài giảng Hóa đại cương: Chương 4 - Học viện Nông nghiệp việt Nam

  Bài giảng Hóa đại cương: Chương 4 - Học viện Nông nghiệp việt Nam

  Chương 4: Động hóa học trong Bài giảng Hóa đại cương với mục tiêu nhằm giúp người học có thể nắm được các phần lý thuyết chung về tốc độ phản ứng, cân bằng hóa học và phản ứng quang hóa. Hy vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn. Mời các bạn cùng tham khảo.

   18 p lhu 22/10/2018 22 0

 • Bài giảng Hóa đại cương: Chương 3 - Học viện Nông nghiệp việt Nam

  Bài giảng Hóa đại cương: Chương 3 - Học viện Nông nghiệp việt Nam

  Bài giảng Hóa đại cương: Chương 3 giúp người học nắm được tổng quan về nhiệt động hóa học. Nội dung chi tiết bài giảng trình bày một số khái niệm cơ bản về hệ và môi trường, các thông số nhiệt động, hàm trạng thái, hàm quá trình, quá trình nhiệt động; nguyên lý I nhiệt động học và nguyên lý II nhiệt động học. Để nắm rõ hơn về...

   22 p lhu 22/10/2018 22 0

 • Bài giảng Hóa đại cương: Chương 1 - Học viện Nông nghiệp việt Nam

  Bài giảng Hóa đại cương: Chương 1 - Học viện Nông nghiệp việt Nam

  Bài giảng Hóa đại cương: Chương 1 được biên soạn nhằm mục đích cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về hóa học thông qua việc tìm hiểu một số khái niệm và định luật cơ bản. Mời các em tham khảo nội dung chi tiết bài giảng.

   8 p lhu 22/10/2018 26 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số