• Bài giảng Hợp đồng và đấu thầu xây dựng: Chương 2

  Bài giảng Hợp đồng và đấu thầu xây dựng: Chương 2

  Bài giảng Hợp đồng và đấu thầu xây dựng: Chương 2 trình bày các nội dung chính sau: Cạnh tranh và năng lực cạnh tranh trong đấu thầu, các công cụ cạnh tranh trong đấu thầu, các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh cạnh tranh trong đấu thầu, các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh trong đấu thầu, một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh...

   67 p lhu 26/08/2021 18 1

 • Bài giảng Hợp đồng và đấu thầu xây dựng: Chương 5

  Bài giảng Hợp đồng và đấu thầu xây dựng: Chương 5

  Bài giảng Hợp đồng và đấu thầu xây dựng: Chương 5 trình bày các nội dung chính sau: Hợp đồng giao nhận thầu xây dựng, những quy định chung, các loại hợp đồng xây dựng, nội dung của hợp đồng xây dựng.

   47 p lhu 26/08/2021 14 1

 • Bài giảng Hợp đồng và đấu thầu xây dựng: Chương 3

  Bài giảng Hợp đồng và đấu thầu xây dựng: Chương 3

  Bài giảng Hợp đồng và đấu thầu xây dựng: Chương 3 trình bày các nội dung chính sau: Nội dung của hồ sơ mời thầu và nội dung hồ sơ dự thầu xây lắp.

   69 p lhu 26/08/2021 16 1

 • Bài giảng Hợp đồng và đấu thầu xây dựng: Chương 4

  Bài giảng Hợp đồng và đấu thầu xây dựng: Chương 4

  Bài giảng Hợp đồng và đấu thầu xây dựng: Chương 4 trình bày các nội dung chính sau: Lập giá dự thầu xây dựng, quy trình lập giá dự thầu xây dựng, xác định giá dự thầu xây dựng.

   47 p lhu 26/08/2021 24 1

 • Bài giảng Hợp đồng và đấu thầu xây dựng: Chương 1

  Bài giảng Hợp đồng và đấu thầu xây dựng: Chương 1

  Bài giảng Hợp đồng và đấu thầu xây dựng: Chương 1 trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về đấu thầu, các văn bản về đấu thầu, phạm vi, đối tượng áp dụng, khái niệm về đấu thầu, đặc điểm của đấu thầu, vai trò của đấu thầu, các nguyên tắc cơ bản trong đấu thầu, phân loại đấu thầu, các hình thức và phương thức lựa chọn...

   57 p lhu 26/08/2021 23 3

 • Bài giảng Địa chất công trình - Chương 1 Giới thiệu

  Bài giảng Địa chất công trình - Chương 1 Giới thiệu

  Giúp cho sinh viên các ngành Xây Dựng Dân Dụng và Công Nghiệp, Công Trình Thủy, Công Thôn, Cầu Đường nắm vững và hiểu biết về kiến thức Địa Chất cơ sở cơ bản.

   8 p lhu 26/08/2021 17 3

 • Bài giảng Địa chất công trình - Chương 5 Phong hóa - Xói mòn và đất

  Bài giảng Địa chất công trình - Chương 5 Phong hóa - Xói mòn và đất

  Quá trình phong hoá: là quá trình biến đổi tính chất vật lý và thành phần hoá học các đá, đất trên bề mặt Trái Đất.Quá trình phân rã, vận chuyển đất đá trên sườn dốc dưới tác nhân của trọng lực.

   50 p lhu 26/08/2021 17 2

 • Bài giảng Địa chất công trình - Chương 4 Đá

  Bài giảng Địa chất công trình - Chương 4 Đá

  Đá là một tập hợp nhiều khoáng vật hay một khoáng vật là một bộ phận chủ yếu cấu tạo nên lớp vỏ trái đất. đá đơn khoáng.Khoáng vật tạo đá chiếm 5%, gọi là khoáng vật chính.

   91 p lhu 26/08/2021 16 1

 • Bài giảng Địa chất công trình - Chương 2 Cấu tạo Trái Đất

  Bài giảng Địa chất công trình - Chương 2 Cấu tạo Trái Đất

  Hệ mặt trời là một hệ thống trong vũ trụ mà trung tâm là một ngôi sao, ngôi sao đó là mặt trời. Hệ mặt trời gồm có 09 hành tinh chuyển động quanh mặt trời theo những quỹ đạo xác định.

   30 p lhu 26/08/2021 16 2

 • Bài giảng Địa chất công trình - Chương 3 Khoáng vật

  Bài giảng Địa chất công trình - Chương 3 Khoáng vật

  Khoáng vật là những chất rắn vô cơ tự nhiên. Tuy nhiên để định nghĩa một cách đầy đủ thuật ngữ khoáng vật chúng ta cần nói rõ hơn rằng khoáng vật là những chất kết tinh, có các cấu trúc bên trong và thành phần hóa học đặc trưng cố định hoặc biến đổi trong giới hạn cố định.

   44 p lhu 26/08/2021 20 2

 • Bài giảng Sự cố khi thi công cọc khoan nhồi

  Bài giảng Sự cố khi thi công cọc khoan nhồi

  Nội dung của bài giảng trình bày về các sự cố thường gặp khi thi công cọc khoan nhồi như không rút được đầu khoan lên, không rút được ống vách lên trong phương pháp thi công có ống vách , sập vách hố khoan, trồi cốt thép khi đổ bê tông, tụt cốt thép chủ trong công nghệ khoan xoay vách, các hư hỏng về bê tông cọc khoan nhồi, gặp hang Caster khi khoan...

   23 p lhu 26/08/2021 16 1

 • Bài giảng Địa chất công trình - Chương 6 Nước dưới đất

  Bài giảng Địa chất công trình - Chương 6 Nước dưới đất

  Tính toán lượng nước khai thác phục vụ công, nông nghiệp, sinh hoạt. Tính toán chọn lựa biện pháp để tháo khô hố móng. Tính toán lượng nước thấm mất của các công trình dẫn giữ nước và tìm giải pháp khắc phục.

   70 p lhu 26/08/2021 20 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số