• Cơ học đất và Địa kỹ thuật công trình

  Cơ học đất và Địa kỹ thuật công trình

  Yêu cầu chung Khi đào hố với lượng đất lấy đi khá lớn nên đã làm biến đổi trường ứng suất và trường biến dạng của đất quanh hố đào, làm thay đổi trạng thái nước dưới đất và có thể dẫn đến mất ổn định nền đất nói chung và mất ổn định cả nền và kết cấu chắn giữ hố đào.

   13 p lhu 27/11/2020 21 0

 • Tài liệu thi kỹ thuật công trình

  Tài liệu thi kỹ thuật công trình

  Các nội dung trong tài liệu gồm: kiểm tra giám sát chất lượng cốt thép trong thi công xây dựng bao gồm những công tác gì, cần lưu ý điều gì; cốt thép trong kết cấu bê tông cốt thép được đặt như thế nào...

   21 p lhu 27/11/2020 26 0

 • Ebook Hướng dẫn thiết kế thi công chống thấm

  Ebook Hướng dẫn thiết kế thi công chống thấm

  Cuốn "Hướng dẫn thiết kế và thi công chống thấm" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Một số tính năng chủ yếu của vật liệu chống thấm, thành phần cấp phối một số loại vật liệu chống thấm, các dạng chống thấm chủ yếu,… Mời các bạn cùng tham khảo.

   66 p lhu 27/10/2020 37 1

 • Bài giảng Cơ sở khoa học vật liệu – Chương 12: Tính chất quang

  Bài giảng Cơ sở khoa học vật liệu – Chương 12: Tính chất quang

  Bài giảng “Cơ sở khoa học vật liệu – Chương 12: Tính chất quang” cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm, tương tác nguyên tử và điện tử, các tính chất quang học của kim loại, các tính chất quang học của kim loại,… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   24 p lhu 27/10/2020 26 0

 • Bài giảng Cơ sở khoa học vật liệu – Chương 11: Tính chất điện và từ

  Bài giảng Cơ sở khoa học vật liệu – Chương 11: Tính chất điện và từ

  Bài giảng “Cơ sở khoa học vật liệu – Chương 11: Tính chất điện và từ” cung cấp cho người học các kiến thức: Tính chất điện, phân loại vật liệu theo tính chất điện, tính chất từ,… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   45 p lhu 27/10/2020 24 0

 • Bài giảng Cơ sở khoa học vật liệu – Chương 10: Tính chất cơ

  Bài giảng Cơ sở khoa học vật liệu – Chương 10: Tính chất cơ

  Bài giảng “Cơ sở khoa học vật liệu – Chương 10: Tính chất cơ” cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu, biến dạng và đứt của vật liệu kỹ thuật, mỏi (Fatigue), đặc tính phụ thuộc thời gian (Time – dependent behavior). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   43 p lhu 27/10/2020 28 0

 • Bài giảng Cơ sở khoa học vật liệu – Chương 9: Giản đồ pha

  Bài giảng Cơ sở khoa học vật liệu – Chương 9: Giản đồ pha

  Bài giảng “Cơ sở khoa học vật liệu – Chương 9: Giản đồ pha” cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm cơ bản, quy tắc pha, các loại giản đồ pha. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   74 p lhu 27/10/2020 26 0

 • Bài giảng Cơ sở khoa học vật liệu – Chương 8: Quá trình khuếch tán

  Bài giảng Cơ sở khoa học vật liệu – Chương 8: Quá trình khuếch tán

  Bài giảng “Cơ sở khoa học vật liệu – Chương 8: Quá trình khuếch tán” cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu, cơ chế khuếch tán, khuếch tán ở trạng thái ổn định, các yếu tố ảnh hưởng đến sự khuếch tán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   18 p lhu 27/10/2020 27 0

 • Bài giảng Cơ sở khoa học vật liệu – Chương 7: Khuyết tật trong cấu trúc

  Bài giảng Cơ sở khoa học vật liệu – Chương 7: Khuyết tật trong cấu trúc

  Bài giảng “Cơ sở khoa học vật liệu – Chương 7: Khuyết tật trong cấu trúc” cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, khuyết tật điểm, khuyết tật đường, khuyết tật mặt, khuyết tật thể tích. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   36 p lhu 27/10/2020 25 0

 • Bài giảng Cơ sở khoa học vật liệu - Chương 5 + 6: Cấu trúc vật liệu polyme, vật liệu composit

  Bài giảng Cơ sở khoa học vật liệu - Chương 5 + 6: Cấu trúc vật liệu polyme, vật liệu composit

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức về cấu trúc vật liệu polymer và vật liệu composit bao gồm: Nguồn gốc của polyme, khái niệm, định nghĩa, nhiệt độ nóng chảy Tm và nhiệt độ chuyển thủy tinh Tg, tổng hợp polymer, cấu hình và cấu trạng,… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   85 p lhu 27/10/2020 25 0

 • Bài giảng Cơ sở khoa học vật liệu – Chương 4: Cấu trúc của vật liệu gốm

  Bài giảng Cơ sở khoa học vật liệu – Chương 4: Cấu trúc của vật liệu gốm

  Bài giảng “Cơ sở khoa học vật liệu – Chương 4: Cấu trúc của vật liệu gốm” cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu, vi cấu trúc của gốm, gốm truyền thống và gốm tiên tiến, quan hệ giữa số sắp xếp K và tỉ lệ r/R, cấu trúc các tinh thể vô cơ,… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   35 p lhu 27/10/2020 21 0

 • Bài giảng Cơ sở khoa học vật liệu – Chương 3: Cấu trúc của kim loại và hợp kim

  Bài giảng Cơ sở khoa học vật liệu – Chương 3: Cấu trúc của kim loại và hợp kim

  Bài giảng “Cơ sở khoa học vật liệu – Chương 3: Cấu trúc của kim loại và hợp kim” cung cấp cho người học các kiến thức về cấu trúc kim loại bao gồm: Lập phương tâm khối, lập phương tâm mặt, lục giác xếp chặt. Mời các bạn cùng tham khảo.

   28 p lhu 27/10/2020 26 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số