• Bài giảng Cơ sở khoa học vật liệu: Kiểu cấu trúc - Cao Xuân Việt

  Bài giảng Cơ sở khoa học vật liệu: Kiểu cấu trúc - Cao Xuân Việt

  Bài giảng Cơ sở khoa học vật liệu: Kiểu cấu trúc - Cao Xuân Việt cung cấp cho học viên những kiến thức về lỗ trống trong cấu trúc lập phương, cấu trúc lục giác sít chặt, lỗ trống trong cấu trúc lục giác sít chặt, lập phương nguyên thủy,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   69 p lhu 23/07/2022 15 0

 • Bài giảng Cơ sở khoa học vật liệu: Sai sót trong cấu trúc chất rắn - Cao Xuân Việt

  Bài giảng Cơ sở khoa học vật liệu: Sai sót trong cấu trúc chất rắn - Cao Xuân Việt

  Bài giảng Cơ sở khoa học vật liệu: Sai sót trong cấu trúc chất rắn - Cao Xuân Việt cung cấp cho học viên những kiến thức về tinh thể thực, sai sót điểm trong kim loại, sai sót điểm trong ceramic, cân bằng nồng độ sai sót điểm,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   50 p lhu 23/07/2022 16 0

 • Bài giảng Cơ sở khoa học vật liệu: Chất rắn ở trạng thái vô định hình và thủy tinh - Cao Xuân Việt

  Bài giảng Cơ sở khoa học vật liệu: Chất rắn ở trạng thái vô định hình và thủy tinh - Cao Xuân Việt

  Bài giảng Cơ sở khoa học vật liệu: Chất rắn ở trạng thái vô định hình và thủy tinh - Cao Xuân Việt cung cấp cho học viên những kiến thức về khái niệm tinh thể lỏng, khái niệm độ nhớt, cấu trúc chất lỏng, biến đổi tính chất theo nhiệt độ của các chất tinh thể và thủy tinh,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   40 p lhu 23/07/2022 12 0

 • Bài giảng Cơ sở khoa học vật liệu: Biến dạng và cơ tính - Cao Xuân Việt

  Bài giảng Cơ sở khoa học vật liệu: Biến dạng và cơ tính - Cao Xuân Việt

  Bài giảng Cơ sở khoa học vật liệu: Biến dạng và cơ tính - Cao Xuân Việt cung cấp cho học viên những kiến thức về biến dạng và phá hủy vật liệu, đường cong ứng suất kéo – biến dạng, các tính chất cơ học quan trọng từ thử kéo, các hình thức biến dạng cơ học, biến dạng đàn hồi, biến dạng tuyến tính và phi tuyến,... Mời các bạn cùng tham...

   92 p lhu 23/07/2022 13 0

 • Bài giảng Cơ sở khoa học vật liệu: Tính chất nhiệt - Cao Xuân Việt

  Bài giảng Cơ sở khoa học vật liệu: Tính chất nhiệt - Cao Xuân Việt

  Bài giảng Cơ sở khoa học vật liệu: Tính chất nhiệt - Cao Xuân Việt cung cấp cho học viên những kiến thức về nhiệt độ, nhiệt dung, giãn nở nhiệt, các tính chất theo liên kết, sự dẫn nhiệt, sự dẫn nhiệt,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   41 p lhu 23/07/2022 13 0

 • Bài giảng Cơ sở khoa học vật liệu: Biểu đồ pha - Cao Xuân Việt

  Bài giảng Cơ sở khoa học vật liệu: Biểu đồ pha - Cao Xuân Việt

  Bài giảng Cơ sở khoa học vật liệu: Biểu đồ pha - Cao Xuân Việt cung cấp cho học viên những kiến thức về một số khái niệm, quy tắc pha Gibbs, biến đổi pha xét theo vi phân thế hóa, phương trình Claudius – Clapeyron,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   91 p lhu 23/07/2022 11 0

 • Ebook Engineering ethics: peace, justice, and the earth

  Ebook Engineering ethics: peace, justice, and the earth

  A response of the engineering profession to the challenges of security, poverty and under-development, and environmental sustainability is described. Ethical codes, which govern the behavior of engineers, are examined from a historical perspective linking the prevailing codes to models of the natural world. A new ethical code based on a recently introduced model of Nature as an integral community is provided and discussed. Applications of the...

   81 p lhu 26/04/2022 34 0

 • Kết cấu và trang thiết bị kỹ thuật công trình tiên tiến - PGS.TS.KTS Trần Văn Khải

  Kết cấu và trang thiết bị kỹ thuật công trình tiên tiến - PGS.TS.KTS Trần Văn Khải

  Chuyên đề: Kết cấu và trang thiết bị kỹ thuật công trình tiên tiến cung cấp cho người học những kiến thức như: Những giải pháp công nghệ thi công và vật liệu xây dựng tiên tiến; Các hệ thống kết cấu nhà cao tầng tiền tiến; Giải pháp ngôi nhà thông minh.

   62 p lhu 25/03/2022 46 0

 • Bài giảng Nhập môn kỹ thuật vật liệu Silicat

  Bài giảng Nhập môn kỹ thuật vật liệu Silicat

  Bài giảng Nhập môn kỹ thuật vật liệu Silicat cung cấp cho người học những kiến thức như: Vật liệu ceramic – gốm sứ; Ximang Portland; Thủy tinh silicate; Vật liệu chịu lửa; Vật liệu kết khối – vật liệu kỹ thuật.

   49 p lhu 25/03/2022 39 0

 • Bài giảng Bê tông cốt thép 2 - Nguyễn Thị Thùy Linh

  Bài giảng Bê tông cốt thép 2 - Nguyễn Thị Thùy Linh

  Bài giảng Bê tông cốt thép 2 - Nguyễn Thị Thùy Linh cung cấp cho học viên những kiến thức về nguyên lý thiết kế kết cấu bê tông cốt thép; kết cấu sàn bê tông cốt thép; kết cấu mái bê tông cốt thép; kết cấu khung bê tông cốt thép; kết cấu nhà công nghiệp bê tông cốt thép;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   55 p lhu 25/03/2022 41 0

 • Ảnh hưởng của miền bê tông bị hạn chế và cốt đai đến ứng xử của kết cấu nhà bê tông cốt thép chịu động đất

  Ảnh hưởng của miền bê tông bị hạn chế và cốt đai đến ứng xử của kết cấu nhà bê tông cốt thép chịu động đất

  Bài viết nghiên cứu ảnh hưởng của cốt đai đến cường độ của bê tông bị hạn chế cũng như trạng thái nội lực chuyển vị của kết cấu nhà bê tông cốt thép chịu động đất. Tác động của động đất lên công trình được phân tích theo phương pháp lịch sử thời gian. Mô hình tính toán kết cấu được phân tích bằng phương pháp phần tử hữu...

   11 p lhu 25/03/2022 46 0

 • Nghiên cứu xây dựng chỉ dẫn lựa chọn thành phần bê tông hài hòa với tiêu chuẩn Châu Âu

  Nghiên cứu xây dựng chỉ dẫn lựa chọn thành phần bê tông hài hòa với tiêu chuẩn Châu Âu

  Lựa chọn thành phần bê tông là công tác quan trọng, góp phần quyết định chất lượng và hiệu quả kinh tế trong sản xuất bê tông. Bài viết này trình bày các nghiên cứu cơ sở lý thuyết và các đề xuất điều chỉnh một số giá trị tra bảng trong phương pháp lựa chọn thành phần của Anh Quốc - DOEmethod để áp dụng trong điều kiện Việt Nam.

   8 p lhu 25/03/2022 43 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số