• Bài giảng Hệ thống viễn thông: Chương 3 - Trương Thu Hương

  Bài giảng Hệ thống viễn thông: Chương 3 - Trương Thu Hương

  Bài giảng "Hệ thống viễn thông - Chương 3: Thông tin di động" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về hệ thống thông tin di động, hệ thống GSM, sử dụng lại tần số - Hoạch định mạng, trải phổ và chống nhiễm trong 3G. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   190 p lhu 28/10/2021 1 0

 • Bài giảng Mạng viễn thông - GV. Nguyễn Thị Thu Hằng

  Bài giảng Mạng viễn thông - GV. Nguyễn Thị Thu Hằng

  Bài giảng "Mạng viễn thông" giới thiệu đến các bạn những kiến thức về mạng viễn thông, các mạng chuyển mạch kênh, các mạng chuyển gói, mạng IP, xu hướng phát triển mạng và dịch vụ viễn thông. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin, mời các bạn cùng tham khảo.

   59 p lhu 28/10/2021 2 0

 • Bài giảng Hệ thống viễn thông: Chương 1 - Trương Thu Hương

  Bài giảng Hệ thống viễn thông: Chương 1 - Trương Thu Hương

  Bài giảng "Hệ thống viễn thông - Chương 1: Tổng quan về hệ thống viễn thông" giới thiệu tới người đọc lịch sử viễn thông, giới thiệu về hệ thống viễn thông, nguồn hệ thống tương tự và số. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   47 p lhu 28/10/2021 2 0

 • Bài giảng Hệ thống viễn thông: Chương 4 - Trương Thu Hương

  Bài giảng Hệ thống viễn thông: Chương 4 - Trương Thu Hương

  Bài giảng "Hệ thống viễn thông - Chương 4: Hệ thống AM-FM" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Truyền sóng, điều biên - AM, điều tần - FM. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Điện tử viễn thông và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   22 p lhu 28/10/2021 2 0

 • Bài giảng Kỹ thuật truyền số liệu – Chương 3: Tổng quan về điều khiển lỗi

  Bài giảng Kỹ thuật truyền số liệu – Chương 3: Tổng quan về điều khiển lỗi

  Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Kỹ thuật truyền số liệu – Chương 3: Tổng quan về điều khiển lỗi" để nắm chi tiết các kiến thức về các phương pháp điều khiển lỗi; phân loại mã điều khiển lỗi.

   59 p lhu 28/10/2021 2 0

 • Bài giảng Kỹ thuật truyền số liệu – Chương 1: Khái quát về hệ thống thông tin

  Bài giảng Kỹ thuật truyền số liệu – Chương 1: Khái quát về hệ thống thông tin

  "Bài giảng Kỹ thuật truyền số liệu – Chương 1: Khái quát về hệ thống thông tin" giúp các bạn sinh viên nắm được hệ thống thông tin; các tác vụ truyền thông; phân loại theo cấu hình mạng; các thành phần của nghi thức; kiến trúc nghi thức; ứng dụng truyền số liệu; dữ liệu, tín hiệu và truyền dẫn; sự sai khác tín hiệu...

   43 p lhu 28/10/2021 2 0

 • Bài giảng Kỹ thuật truyền số liệu – Chương 2: Truyền dẫn số

  Bài giảng Kỹ thuật truyền số liệu – Chương 2: Truyền dẫn số

  "Bài giảng Kỹ thuật truyền số liệu – Chương 2: Truyền dẫn số" trình bày sơ đồ khối chức năng của hệ thống thông tin số đầy đủ; chức năng của các khối; các tham số cơ bản của mã hóa; các phương pháp biểu diễn mã; mục đích của mã hóa; định dạng tín hiệu số; một số loại mã đường phổ biến.

   52 p lhu 28/10/2021 2 0

 • Bài giảng Kỹ thuật truyền số liệu – Chương 4: Kỹ thuật đa truy nhập

  Bài giảng Kỹ thuật truyền số liệu – Chương 4: Kỹ thuật đa truy nhập

  "Bài giảng Kỹ thuật truyền số liệu – Chương 4: Kỹ thuật đa truy nhập" cung cấp các kiến thức tổng quan về thông tin di động; tái sử dụng tần số; một số phương pháp đa truy nhập.

   27 p lhu 28/10/2021 2 0

 • Bộ định tuyến cho hai mode ánh sáng phân cực TM dùng vật liệu soi

  Bộ định tuyến cho hai mode ánh sáng phân cực TM dùng vật liệu soi

  Bài viết mô tả nguyên lý hoạt động của thiết bị đề xuất đồng thời dùng mô phỏng số để thiết kế và tối ưu thiết bị. Sau đó chúng tôi đi đánh giá hiệu năng hoạt động và sai số chế tạo của thiết bị. Cuối cùng là kết luận về thiết bị của chúng tôi.

   7 p lhu 28/10/2021 2 0

 • Điều khiển ổn định con lắc ngược áp dụng phương pháp LQR qua mạng thuyền thông

  Điều khiển ổn định con lắc ngược áp dụng phương pháp LQR qua mạng thuyền thông

  Mục đích của bài báo này là đề xuất phương pháp ổn định hệ thống điều khiển qua mạng có tên là phương pháp điều chỉnh toàn phương tuyến tính nhằm nâng cao chất lượng điều khiển cho các hệ thống điều khiển qua mạng truyền thông.

   5 p lhu 28/10/2021 2 0

 • Kỹ thuật kiểm thử hồi qui hiệu quả cho phát triển ứng dụng di động

  Kỹ thuật kiểm thử hồi qui hiệu quả cho phát triển ứng dụng di động

  Bài viết đề xuất một kỹ thuật kết hợp lựa chọn ca kiểm thử, xác định mức độ ưu tiên và tối thiểu hóa số lượng ca kiểm thử bao phủ được mã nguồn sửa đổi của chương trình. Kỹ thuật xác lập ưu tiên và giảm thiểu ca kiểm thử được đề xuất trong nghiên cứu này cùng với qui trình thực hiện kiểm thử hồi qui cho ứng dụng di động...

   11 p lhu 28/10/2021 2 0

 • Thiết kế khối tăng tốc đồng bộ dữ liệu từ máy thu số trên nền tảng FPGA

  Thiết kế khối tăng tốc đồng bộ dữ liệu từ máy thu số trên nền tảng FPGA

  Bài viết tiến hành thiết kế trên mạch FPGA Kintex 7-XC7K325T áp dụng cho bài toán tìm kiếm song song dữ liệu có độ dài mẫu 128 bit, sử dụng tối đa 512 khối so sánh ở tần số xung nhịp 100 MHz và các kiểu điều chế PSK và QAM.

   10 p lhu 28/10/2021 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số