• Curriculum English business writing (writing 4)

  Curriculum English business writing (writing 4)

  There is some deviation from regular syntax since students’ writing needs to use special structure forms in order to create its special effects, for example the one- sentence paragraph and the one-word sentence. The aims of this course are to make writing in English easier and convenient, to introduce and practice some useful kinds of writing, to help students improve their writing skills.

   84 p lhu 23/07/2022 18 0

 • Basic legal English: Part 1

  Basic legal English: Part 1

  The book "Basic legal English" has been written to assist law students in learning and becoming more familiar with the English language in a legal context. The book consists of nine units that cover different topics related to various legal disciplines. Part 1 on this book include 4 units: Unit 1 - Constitutional Law, unit 2 - Administrative Law, unit 3 - Civil Law - Marriage and Family Law, unit 4 - Criminal Law.

   58 p lhu 23/07/2022 21 0

 • Basic legal English: Part 2

  Basic legal English: Part 2

  The book Basic legal English - Part 2 include 4 units: Unit 5 Law on Criminal Procedure, unit 6 Commercial Law - Competition Law, unit 7 Land Law - Environmental Law, unit 8 Intellectual Property, unit 9 International Law.

   56 p lhu 23/07/2022 13 0

 • Bài giảng Cơ sở khoa học vật liệu: Kiểu cấu trúc - Cao Xuân Việt

  Bài giảng Cơ sở khoa học vật liệu: Kiểu cấu trúc - Cao Xuân Việt

  Bài giảng Cơ sở khoa học vật liệu: Kiểu cấu trúc - Cao Xuân Việt cung cấp cho học viên những kiến thức về lỗ trống trong cấu trúc lập phương, cấu trúc lục giác sít chặt, lỗ trống trong cấu trúc lục giác sít chặt, lập phương nguyên thủy,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   69 p lhu 23/07/2022 15 0

 • Bài giảng Cơ sở khoa học vật liệu: Sai sót trong cấu trúc chất rắn - Cao Xuân Việt

  Bài giảng Cơ sở khoa học vật liệu: Sai sót trong cấu trúc chất rắn - Cao Xuân Việt

  Bài giảng Cơ sở khoa học vật liệu: Sai sót trong cấu trúc chất rắn - Cao Xuân Việt cung cấp cho học viên những kiến thức về tinh thể thực, sai sót điểm trong kim loại, sai sót điểm trong ceramic, cân bằng nồng độ sai sót điểm,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   50 p lhu 23/07/2022 16 0

 • Bài giảng Cơ sở khoa học vật liệu: Chất rắn ở trạng thái vô định hình và thủy tinh - Cao Xuân Việt

  Bài giảng Cơ sở khoa học vật liệu: Chất rắn ở trạng thái vô định hình và thủy tinh - Cao Xuân Việt

  Bài giảng Cơ sở khoa học vật liệu: Chất rắn ở trạng thái vô định hình và thủy tinh - Cao Xuân Việt cung cấp cho học viên những kiến thức về khái niệm tinh thể lỏng, khái niệm độ nhớt, cấu trúc chất lỏng, biến đổi tính chất theo nhiệt độ của các chất tinh thể và thủy tinh,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   40 p lhu 23/07/2022 12 0

 • Bài giảng Cơ sở khoa học vật liệu: Biến dạng và cơ tính - Cao Xuân Việt

  Bài giảng Cơ sở khoa học vật liệu: Biến dạng và cơ tính - Cao Xuân Việt

  Bài giảng Cơ sở khoa học vật liệu: Biến dạng và cơ tính - Cao Xuân Việt cung cấp cho học viên những kiến thức về biến dạng và phá hủy vật liệu, đường cong ứng suất kéo – biến dạng, các tính chất cơ học quan trọng từ thử kéo, các hình thức biến dạng cơ học, biến dạng đàn hồi, biến dạng tuyến tính và phi tuyến,... Mời các bạn cùng tham...

   92 p lhu 23/07/2022 13 0

 • Bài giảng Cơ sở khoa học vật liệu: Tính chất nhiệt - Cao Xuân Việt

  Bài giảng Cơ sở khoa học vật liệu: Tính chất nhiệt - Cao Xuân Việt

  Bài giảng Cơ sở khoa học vật liệu: Tính chất nhiệt - Cao Xuân Việt cung cấp cho học viên những kiến thức về nhiệt độ, nhiệt dung, giãn nở nhiệt, các tính chất theo liên kết, sự dẫn nhiệt, sự dẫn nhiệt,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   41 p lhu 23/07/2022 13 0

 • Bài giảng Cơ sở khoa học vật liệu: Biểu đồ pha - Cao Xuân Việt

  Bài giảng Cơ sở khoa học vật liệu: Biểu đồ pha - Cao Xuân Việt

  Bài giảng Cơ sở khoa học vật liệu: Biểu đồ pha - Cao Xuân Việt cung cấp cho học viên những kiến thức về một số khái niệm, quy tắc pha Gibbs, biến đổi pha xét theo vi phân thế hóa, phương trình Claudius – Clapeyron,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   91 p lhu 23/07/2022 11 0

 • Bài giảng Tổ chức công tác kế toán - Chương 1: Tổng quan về tổ chức công tác kế toán

  Bài giảng Tổ chức công tác kế toán - Chương 1: Tổng quan về tổ chức công tác kế toán

  Bài giảng Tổ chức công tác kế toán - Chương 1: Tổng quan về tổ chức công tác kế toán. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm và ý nghĩa của tổ chức công tác kế toán; căn cứ và nhiệm vụ của tổ chức công tác kế toán; nguyên tắc và nội dung tổ chức công tác kế toán;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   62 p lhu 23/07/2022 14 0

 • Bài giảng Tổ chức công tác kế toán - Chương 2: Tổ chức bộ máy kế toán, chính sách kế toán và kiểm tra kế toán

  Bài giảng Tổ chức công tác kế toán - Chương 2: Tổ chức bộ máy kế toán, chính sách kế toán và kiểm tra kế toán

  Bài giảng Tổ chức công tác kế toán - Chương 2: Tổ chức bộ máy kế toán, chính sách kế toán và kiểm tra kế toán. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: tổ chức bộ máy kế toán; người làm kế toán; tổ chức lựa chọn chính sách kế toán; tổ chức kiểm tra kế toán;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   36 p lhu 23/07/2022 14 0

 • Bài giảng Tổ chức công tác kế toán - Chương 3: Tổ chức thu nhận thông tin kế toán trong đơn vị kế toán

  Bài giảng Tổ chức công tác kế toán - Chương 3: Tổ chức thu nhận thông tin kế toán trong đơn vị kế toán

  Bài giảng Tổ chức công tác kế toán - Chương 3: Tổ chức thu nhận thông tin kế toán trong đơn vị kế toán. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: thông tin kế toán và yêu cầu của tổ chức thông tin kế toán; tổ chức thu nhận thông tin phục vụ kế toán tài chính; tổ chức thu nhận thông tin phục vụ kế toán quản trị;... Mời các...

   21 p lhu 23/07/2022 14 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số