• Bài giảng Quản trị xuất nhập khẩu: Chương 2 - Ths. Vũ Thịnh Trường

  Bài giảng Quản trị xuất nhập khẩu: Chương 2 - Ths. Vũ Thịnh Trường

  Bài giảng "Quản trị xuất nhập khẩu - Chương 2: Các phương thức thanh toán quốc tế" cung cấp cho người học các kiến thức: Phương thức chuyển tiền, phương thức ghi sổ hoặc mở tài khoản, phương thức nhờ thu, phương thức giao chứng từ trả tiền,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   40 p lhu 25/02/2021 1 0

 • Bài giảng Quản trị xuất nhập khẩu: Chương 1 - Ths. Vũ Thịnh Trường

  Bài giảng Quản trị xuất nhập khẩu: Chương 1 - Ths. Vũ Thịnh Trường

  Bài giảng "Quản trị xuất nhập khẩu - Chương 1: Các điều kiện thương mại quốc tế" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về Incoterms, lịch sử hình thành và phát triển Incoterms, nội dung Incoterms 2010. Mời các bạn cùng tham khảo.

   21 p lhu 25/02/2021 2 0

 • Bài giảng Quản trị xuất nhập khẩu: Giới thiệu môn học - Ths. Vũ Thịnh Trường

  Bài giảng Quản trị xuất nhập khẩu: Giới thiệu môn học - Ths. Vũ Thịnh Trường

  Bài giảng Quản trị xuất nhập khẩu: Giới thiệu môn học sẽ giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, cách đánh giá môn học cùng một số thông tin khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

   6 p lhu 25/02/2021 1 0

 • Bài giảng Vận chuyển hàng hóa quốc tế bằng đường biển

  Bài giảng Vận chuyển hàng hóa quốc tế bằng đường biển

  Bài giảng Vận chuyển hàng hóa quốc tế bằng đường biển nhằm trình bày các nội dung chính: giới thiệu về vận tải đường biển, đặc điểm kinh tế kỹ thuật của vận tải đường biển, ưu và nhược điểm của vận chuyển hàng hóa quốc tế bằng đường biển. Cơ sở vật chất kỹ thuật của vận tải đường biển.

   100 p lhu 25/02/2021 1 0

 • Bài giảng Vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển

  Bài giảng Vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển

  Bài giảng Vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển nhằm khái quát về vận tải biển và các phương thức thuê tàu chuyên chở HH bằng đường biển. Chứng từ điều chỉnh các mối quan hệ trong thuê tàu chợ là vận đơn đường biển.

   67 p lhu 25/02/2021 1 0

 • Bài giảng Nghiệp vụ Khai báo vận chuyển hàng hóa

  Bài giảng Nghiệp vụ Khai báo vận chuyển hàng hóa

  Bài giảng Nghiệp vụ Khai báo vận chuyển hàng hóa được biên soạn nhằm giúp cho các bạn biết được khái quát các quy trình; quy trình thủ tục; các nghiệp vụ khai báo; các nghiệp vụ giám sát, quản lý khai báo vận chuyển hàng hóa. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

   51 p lhu 25/02/2021 2 0

 • Bài giảng Bảo hiểm thương mại: Bài 2 - ThS. Nguyễn Thành Vinh

  Bài giảng Bảo hiểm thương mại: Bài 2 - ThS. Nguyễn Thành Vinh

  "Bài giảng Bảo hiểm thương mại - Bài 2: Bảo hiểm hàng hải" giúp người học nắm được kiến thức bảo hiểm hàng hóa xuất khẩu vận chuyển bằng đường biển; bảo hiểm tàu biển.

   22 p lhu 25/02/2021 2 0

 • Bài giảng Bảo hiểm thương mại: Bài 1 - ThS. Nguyễn Thị Lệ Huyền

  Bài giảng Bảo hiểm thương mại: Bài 1 - ThS. Nguyễn Thị Lệ Huyền

  "Bài giảng Bảo hiểm thương mại - Bài 1: Tổng quan về bảo hiểm thương mại (Phần 1)" tìm hiểu nguồn gốc của bảo hiểm thương mại; các nguyên tắc chung của bảo hiểm thương mại; phân loại bảo hiểm thương mại; ngành kinh doanh bảo hiểm.

   30 p lhu 25/02/2021 2 0

 • Bài giảng Bảo hiểm thương mại: Bài 4 - ThS. Nguyễn Thị Lệ Huyền

  Bài giảng Bảo hiểm thương mại: Bài 4 - ThS. Nguyễn Thị Lệ Huyền

  "Bài giảng Bảo hiểm thương mại - Bài 4: Bảo hiểm hỏa hoạn" cung cấp đến người học với 3 nội dung đó là sự cần thiết phải bảo hiểm hỏa hoạn và đặc điểm của bảo hiểm hỏa hoạn; nội dung cơ bản của bảo hiểm hỏa hoạn; nội dung cơ bản của bảo hiểm gián đoạn kinh doanh sau cháy.

   34 p lhu 25/02/2021 2 0

 • Bài giảng Bảo hiểm thương mại: Bài 3 - ThS. Nguyễn Thành Vinh

  Bài giảng Bảo hiểm thương mại: Bài 3 - ThS. Nguyễn Thành Vinh

  "Bài giảng Bảo hiểm thương mại - Bài 3: Bảo hiểm xe cơ giới" trình bày khái niệm xe cơ giới và các loại hình bảo hiểm xe cơ giới; bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với người thứ ba; bảo hiểm vật chất thân xe cơ giới.

   26 p lhu 25/02/2021 2 0

 • Bài giảng Bảo hiểm thương mại: Bài 5 - ThS. Nguyễn Thị Lệ Huyền

  Bài giảng Bảo hiểm thương mại: Bài 5 - ThS. Nguyễn Thị Lệ Huyền

  Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Bảo hiểm thương mại - Bài 5: Bảo hiểm con người" để nắm khái quát chung về bảo hiểm con người; bảo hiểm nhân thọ; bảo hiểm con người phi nhân thọ.

   59 p lhu 25/02/2021 2 0

 • Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Bài 5 - TS. Nguyễn Anh Minh

  Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Bài 5 - TS. Nguyễn Anh Minh

  "Bài giảng Kinh doanh quốc tế - Bài 5: Chiến lược và cấu trúc tổ chức của doanh nghiệp kinh doanh quốc tế" trình bày chiến lược kinh doanh quốc tế; cấu trúc tổ chức của doanh nghiệp kinh doanh quốc tế.

   37 p lhu 25/02/2021 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số