• Ebook Cơ sở khoa học trong công nghệ bảo vệ môi trường - Tập 3: Các quá trình hóa học trong công nghệ môi trường (Phần 1)

  Ebook Cơ sở khoa học trong công nghệ bảo vệ môi trường - Tập 3: Các quá trình hóa học trong công nghệ môi trường (Phần 1)

  Cuốn sách "Cơ sở khoa học trong công nghệ bảo vệ môi trường - Tập 3: Các quá trình hóa học trong công nghệ môi trường" kết cầu gồm 15 chương và chia thành 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: quan điểm chung đánh giá ô nhiễm môi trường; thuốc trừ sâu; các độc chất hữu cơ đáng quan tâm trong môi trường không thuộc loại thuốc trừ sâu; hấp...

   265 p lhu 23/07/2022 13 0

 • Ebook Cơ sở khoa học trong công nghệ bảo vệ môi trường - Tập 3: Các quá trình hóa học trong công nghệ môi trường (Phần 2)

  Ebook Cơ sở khoa học trong công nghệ bảo vệ môi trường - Tập 3: Các quá trình hóa học trong công nghệ môi trường (Phần 2)

  Cuốn sách "Cơ sở khoa học trong công nghệ bảo vệ môi trường - Tập 3: Các quá trình hóa học trong công nghệ môi trường" kết cầu gồm 15 chương và chia thành 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: oxy hóa khử; quá trình đốt và ứng dụng trong công nghệ môi trường; quá trình keo tụ; quá trình màng; trung hòa và hiệu chỉnh pH; xúc tác dị thể;... Mời...

   249 p lhu 23/07/2022 13 0

 • Giáo trình Quản trị tác nghiệp ngân hàng thương mại: Phần 1

  Giáo trình Quản trị tác nghiệp ngân hàng thương mại: Phần 1

  Giáo trình "Quản trị tác nghiệp ngân hàng thương mại" được biên soạn nhằm cung cấp tài liệu phục vụ cho giảng dạy và học tập của sinh viên ngành Tài chính - Ngân hàng của nhà trường, đồng thời là tài liệu tham khảo hữu ích cho các độc giả quan tâm đến lĩnh vực này. Giáo trình kết cấu thành 9 chương và chia là 2 phần, phần 1 trình bày những...

   215 p lhu 23/07/2022 16 0

 • Giáo trình Quản trị tác nghiệp ngân hàng thương mại: Phần 2

  Giáo trình Quản trị tác nghiệp ngân hàng thương mại: Phần 2

  Giáo trình "Quản trị tác nghiệp ngân hàng thương mại" được biên soạn nhằm cung cấp tài liệu phục vụ cho giảng dạy và học tập của sinh viên ngành Tài chính - Ngân hàng của nhà trường, đồng thời là tài liệu tham khảo hữu ích cho các độc giả quan tâm đến lĩnh vực này. Giáo trình kết cấu thành 9 chương và chia là 2 phần, phần 2 trình bày những...

   232 p lhu 23/07/2022 17 0

 • Giáo trình Đa dạng sinh học: Phần 1

  Giáo trình Đa dạng sinh học: Phần 1

  Giáo trình Đa dạng sinh học trang bị cho sinh viên những kiến thức chính xác, khoa học, thông tin cập nhật về các khái niệm, định nghĩa của đa dạng sinh học. Giáo trình gồm có 5 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 sau đây gồm có 3 chương với những nội dung chính như sau: Chương 1 khái quát chung về đa dạng sinh học, chương 2 giá trị của đa dạng...

   59 p lhu 23/07/2022 16 0

 • Giáo trình Đa dạng sinh học: Phần 2

  Giáo trình Đa dạng sinh học: Phần 2

  Giáo trình Đa dạng sinh học: Phần 2 gồm có 2 chương, chương 4 cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về bảo tồn đa dạng sinh học, chương 5 trình bày về các vấn đề đa dạng sinh học và bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

   71 p lhu 23/07/2022 14 0

 • Giáo trình Toán cao cấp: Phần 1 (Dùng cho sinh viên học các hệ Kinh tế)

  Giáo trình Toán cao cấp: Phần 1 (Dùng cho sinh viên học các hệ Kinh tế)

  Giáo trình "Toán cao cấp" được biên soạn dành cho sinh viên học các hệ Kinh tế. Giáo trình được chia thành 10 chương, phần 1 này gồm 6 chương, cung cấp cho học viên những kiến thức về: ma trận và định thức; véctơ và không gian véctơ; hệ phương trình tuyến tính; dạng toàn phương; hàm số, giới hạn và sự liên tục; đạo hàm và vi phân hàm một...

   171 p lhu 23/07/2022 14 0

 • Giáo trình Toán cao cấp: Phần 2 (Dùng cho sinh viên học các hệ Kinh tế)

  Giáo trình Toán cao cấp: Phần 2 (Dùng cho sinh viên học các hệ Kinh tế)

  Giáo trình "Toán cao cấp" được biên soạn dành cho sinh viên học các hệ Kinh tế. Giáo trình được chia thành 10 chương, phần 2 này gồm 4 chương, cung cấp cho học viên những kiến thức về: hàm hai biến; phép tính tích phân; phương trình vi phân; phương trình sai phân; phương trình tuyến tính thuần nhất cập k hệ số hằng; một vài ứng dụng của phương trình...

   149 p lhu 23/07/2022 14 0

 • Giáo trình Lý thuyết mạch: Phần 1 - Nguyễn Trung Tập

  Giáo trình Lý thuyết mạch: Phần 1 - Nguyễn Trung Tập

  Giáo trình Lý thuyết mạch: Phần 1 trình bày những khái niệm cơ bản về lý thuyết mạch; Định luật và định lý mạch điện; Phương trình mạch điện; Mạch điện đơn giản: RL và RC;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   70 p lhu 23/07/2022 11 0

 • Giáo trình Lý thuyết mạch: Phần 2 - Nguyễn Trung Tập

  Giáo trình Lý thuyết mạch: Phần 2 - Nguyễn Trung Tập

  Giáo trình Lý thuyết mạch: Phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Mạch điện bậc hai; Trạng thái thường trực AC; Tần số phức; Đáp ứng tần số; Tứ cực; Phép biến đổi Laplace. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   107 p lhu 23/07/2022 12 0

 • Ebook Curriculum Cabin crew management: Part 1

  Ebook Curriculum Cabin crew management: Part 1

  Ebook Curriculum Cabin crew management: Part 1 present content introduction for cabin crew management; qualification and personal quality; aircraft and aviation familiarization; crew member coordination and communication.

   45 p lhu 23/07/2022 16 0

 • Ebook Curriculum Cabin crew management: Part 2

  Ebook Curriculum Cabin crew management: Part 2

  Ebook Curriculum Cabin crew management: Part 2 present safety and emergency procedure; medical emergencies and medical training; in-flight service, service sequences, in-flight service simulation scoring criteria.

   37 p lhu 23/07/2022 13 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số