• Bài giảng Mạng nơron và ứng dụng trong xử lý tín hiệu: Các mạng nơron đơn giản dùng cho phân loại mẫu - Nguyễn Công Phương

  Bài giảng Mạng nơron và ứng dụng trong xử lý tín hiệu: Các mạng nơron đơn giản dùng cho phân loại mẫu - Nguyễn Công Phương

  Bài giảng này giới thiệu về các mạng nơron đơn giản dùng cho phân loại mẫu. Chương này trình bày các nội dung chính như: Mạng Hebb, Perceptron, Adaline, Madaline. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   40 p lhu 28/10/2021 3 0

 • Bài giảng Truyền số liệu: Chương 1 (Phần 2) - Lê Đắc Nhường

  Bài giảng Truyền số liệu: Chương 1 (Phần 2) - Lê Đắc Nhường

  Bài giảng Truyền số liệu - Chương 1 (Phần 2) tập trung trình bày những nội dung như: Kiến trúc hệ thống truyền dữ liệu (Topology), phương thức truyền dữ liệu (Protocol), hệ thống truyền dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   33 p lhu 28/10/2021 3 0

 • Bài giảng Truyền số liệu: Chương 2 (Phần 1) - Lê Đắc Nhường

  Bài giảng Truyền số liệu: Chương 2 (Phần 1) - Lê Đắc Nhường

  Chương 2 trang bị cho người học những kiến thức về hệ thống truyền thông. Thông qua chương này người học sẽ tìm hiểu một số nội dung cơ bản như: Sơ đồ chức năng của hệ thống truyền thông, các thành phần của hệ thống truyền thông, một số khái niệm cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo.

   28 p lhu 28/10/2021 3 0

 • Bài giảng Truyền số liệu: Chương 2 (Phần 3) - Lê Đắc Nhường

  Bài giảng Truyền số liệu: Chương 2 (Phần 3) - Lê Đắc Nhường

  Chương 2 (Phần 3) trang bị cho người học những hiểu biết về các chuẩn truyền thông. Trong chương này các bạn sẽ tìm hiểu một số chuẩn truyền thông như: Chuẩn RS-232, chuẩn RS-422A, chuẩn RS-423A, chuẩn 449, chuẩn RS-530 và chuẩn chuẩn X.21. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   44 p lhu 28/10/2021 3 0

 • Bài giảng Truyền số liệu: Chương 1 (Phần 1) - Lê Đắc Nhường

  Bài giảng Truyền số liệu: Chương 1 (Phần 1) - Lê Đắc Nhường

  Nội dung của chương 1 (Phần 1) trình bày một số khái niệm cơ bản như: Lịch sử truyền số liệu, một số khái niệm (Thông tin, dữ liệu, tín hiệu, tần số, phổ và băng thông). Mời các bạn cùng tham khảo.

   43 p lhu 28/10/2021 3 0

 • Bài giảng Truyền số liệu: Chương 2 (Phần 2) - Lê Đắc Nhường

  Bài giảng Truyền số liệu: Chương 2 (Phần 2) - Lê Đắc Nhường

  Chương 2 (Phần 2) tập trung phân tích về phương tiện truyền tin trong hệ thống truyền thông. Các nội dung chính trong chương này gồm có: Đường truyền vô tuyến (Wireless Media), truyền thông vô tuyến,...và một số nội dung khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

   79 p lhu 28/10/2021 3 0

 • Bài giảng Kỹ thuật anten truyền sóng - Chương 1: Giới thiệu về anten

  Bài giảng Kỹ thuật anten truyền sóng - Chương 1: Giới thiệu về anten

  Chương 1 của bài giảng Kỹ thuật anten truyền sóng giới thiệu về anten. Sau khi học xong chương này người học sẽ biết được: Lịch sử phát triển của anten, các loại anten, một số hệ thức giải tích vetor, bức xạ điện từ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   35 p lhu 28/10/2021 3 0

 • Bài giảng Kỹ thuật anten truyền sóng - Chương 2: Các đặc tính của anten

  Bài giảng Kỹ thuật anten truyền sóng - Chương 2: Các đặc tính của anten

  Chương 2 trình bày các đặc tính của anten. Chương này gồm có các nội dung như: Trở kháng vào của anten, hiệu suất của anten, trường điện từ bức xạ từ anten, công suất trường điện từ bức xạ từ anten, sự phân cực, đồ thị bức xạ, độ rộng nửa công suất, độ rộng giữa các giá trị không đầu tiên,...và một số nội dung khác. Mời các bạn...

   32 p lhu 28/10/2021 4 0

 • Bài giảng Kỹ thuật anten truyền sóng - Chương 3: Lý thuyết anten

  Bài giảng Kỹ thuật anten truyền sóng - Chương 3: Lý thuyết anten

  Chương 3 giúp người học nắm bắt được các lý thuyết anten thông qua những nội dung cụ thể như: Các phương trình Maxwell và quan hệ nguồn – trường, Dipole hertz (nguyên tố anten thẳng), anten Dipole ngắn, anten Dipole ngắn có tải kháng, anten Dipole có chiều dài hữu hạn,… Mời các bạn cùng tham khảo.

   29 p lhu 28/10/2021 4 0

 • Bài giảng Kỹ thuật anten truyền sóng - Chương 4: Hệ thống bức xạ (Array Antennas)

  Bài giảng Kỹ thuật anten truyền sóng - Chương 4: Hệ thống bức xạ (Array Antennas)

  Kết hợp nhiều anten đơn lẻ thành một hệ thống bức xạ. Mục đích của việc này nhằm cải thiện đồ thị bức xạ, tăng độ định hướng. Trong chương này sẽ trình bày những nội dung và hình ảnh chi tiết về hệ thống bức xạ (Array Antennas), mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt chi tiết.

   50 p lhu 28/10/2021 3 0

 • Bài giảng Kỹ thuật anten truyền sóng - Chương 5: Một số loại anten

  Bài giảng Kỹ thuật anten truyền sóng - Chương 5: Một số loại anten

  Trong chương 5 này chúng ta sẽ tìm hiểu một số loại anten cơ bản như: Anten Dipole dải rộng, anten Yagi, anten Helic, anten parabol, anten vi dải. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   50 p lhu 28/10/2021 3 0

 • Bài giảng Hệ thống viễn thông: Chương 2 - Trương Thu Hương

  Bài giảng Hệ thống viễn thông: Chương 2 - Trương Thu Hương

  Bài giảng Hệ thống viễn thông - Chương 2: Kỹ thuật trả phổ trong mạng di động 3G UMTS giới thiệu tới người đọc các kiến thức lịch sử phát triển và các thế hệ, tổng quan cơ bản hệ thống UMTS. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   40 p lhu 28/10/2021 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số