• Ebook Ngăn chặn sự nóng lên của trái đất: Phần 1

  Ebook Ngăn chặn sự nóng lên của trái đất: Phần 1

  Tài liệu "Ngăn chặn sự nóng lên của trái đất" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Trong công cuộc bảo vệ môi trường, hãy làm một chủ nhân nhỏ của trái đất; Xin hãy đừng dùng giấy thiêu đốt trái đất; Hiệu ứng nhà kính do ăn uống sinh ra; Trồng cây gây rừng, bảo vệ những núi băng đang tan; Đề phòng bão cát, khống chế sa mạc hóa mở...

   112 p lhu 25/11/2022 0 0

 • Ebook Ngăn chặn sự nóng lên của trái đất: Phần 2

  Ebook Ngăn chặn sự nóng lên của trái đất: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Ngăn chặn sự nóng lên của trái đất" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Dùng nước để làm giảm nhiệt độ trái đất; Cuộc sống ít carbon; Trái đất - một giờ; Lợi dụng năng lượng không khí; Tiết kiệm năng lượng trong tu sửa nhà cửa;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   130 p lhu 25/11/2022 0 0

 • Ebook Theoretical ecology: Principles and applications (Third edition) - Part 2

  Ebook Theoretical ecology: Principles and applications (Third edition) - Part 2

  Continued part 1, part 2 of ebook "Theoretical ecology: Principles and applications (Third edition)" provide readers with content about: communities - patterns; dynamics of infectious disease; fisheries; a doubly Green Revolution: ecology and food production; conservation biology - unsolved problems and their policy implications; climate change and conservation biology; unanswered questions and why they matter;...

   147 p lhu 25/11/2022 0 0

 • Ebook Theoretical ecology: Principles and applications (Third edition) - Part 1

  Ebook Theoretical ecology: Principles and applications (Third edition) - Part 1

  Part 1 of ebook "Theoretical ecology: Principles and applications (Third edition)" provide readers with content about: how populations cohere - five rules for cooperation; single-species dynamics; metapopulations and their spatial dynamics; predator–prey interactions; plant population dynamics; interspecific competition and multispecies coexistence; diversity and stability in ecological communities;...

   121 p lhu 25/11/2022 0 0

 • Bài giảng Khí hậu và biến đổi khí hậu (Dành cho Cao học Thủy văn) - Phan Văn Tân

  Bài giảng Khí hậu và biến đổi khí hậu (Dành cho Cao học Thủy văn) - Phan Văn Tân

  Bài giảng Khí hậu và biến đổi khí hậu cung cấp những nội dung sau: Khí hậu là gì? Khí hậu khác với thời tiết như thế nào? Khí hậu và thời tiết có liên hệ gì với nhau không? Cái gì chi phối khí hậu? Khí hậu có biến đổi không? Có thể dự báo được khí hậu không? Tại sao hạn hán thường xảy ra ở miền Trung? Tại sao mùa đông miền Bắc...

   263 p lhu 24/10/2022 5 0

 • Bài giảng Khí hậu và biến đổi khí hậu (2015) - Phan Văn Tân

  Bài giảng Khí hậu và biến đổi khí hậu (2015) - Phan Văn Tân

  Bài giảng Khí hậu và biến đổi khí hậu trình bày những nội dung chính sau: Một số khái niệm cơ bản, các thành phần của hệ thống khí hậu, phân bố nước trong hệ thống khí hậu và chu trình nước, các dòng chảy đại dương, tương tác giữa các thành phần của hệ thống khí, hiệu ứng nhà kính,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung...

   290 p lhu 24/10/2022 5 0

 • Nghiên cứu ảnh hưởng của thời gian sục khí đến hiệu quả xử lý nước thải sinh hoạt bằng công nghệ SBR

  Nghiên cứu ảnh hưởng của thời gian sục khí đến hiệu quả xử lý nước thải sinh hoạt bằng công nghệ SBR

  Bài viết Nghiên cứu ảnh hưởng của thời gian sục khí đến hiệu quả xử lý nước thải sinh hoạt bằng công nghệ SBR đánh giá ảnh hưởng của thời gian sục khí đến hiệu quả xử lý nước thải sinh hoạt bằng công nghệ SBR.

   5 p lhu 24/10/2022 5 0

 • Nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình phân hủy nhiệt đến khả năng giải phóng chất hữu cơ, nitơ và phôtpho từ bùn hoạt tính thải bỏ

  Nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình phân hủy nhiệt đến khả năng giải phóng chất hữu cơ, nitơ và phôtpho từ bùn hoạt tính thải bỏ

  Bài viết Nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình phân hủy nhiệt đến khả năng giải phóng chất hữu cơ, nitơ và phôtpho từ bùn hoạt tính thải bỏ trình bày đánh giá ảnh hưởng của quá trình phân hủy nhiệt đến khả năng giải phóng chất hữu cơ, nitơ, và phôtpho từ bùn hoạt tính thải bỏ. Ảnh hưởng của các yếu tố nhiệt độ, thời gian phản ứng,...

   8 p lhu 24/10/2022 6 0

 • Hiệu quả kinh tế của hoạt động chi trả dịch vụ môi trường rừng tại tỉnh Nghệ An

  Hiệu quả kinh tế của hoạt động chi trả dịch vụ môi trường rừng tại tỉnh Nghệ An

  Bài viết Hiệu quả kinh tế của hoạt động chi trả dịch vụ môi trường rừng tại tỉnh Nghệ An đánh giá hiệu quả kinh tế của hoạt động chi trả dịch vụ môi trường rừng tại Nghệ An để từ đó có những điều chỉnh phù hợp trong công tác quản lý tại địa phương, góp phần nâng cao lợi ích cho các bên tham gia chi trả dịch vụ môi trường rừng.

   9 p lhu 24/10/2022 4 0

 • Hệ số khuếch tán trong mô hình Gauss của bài toán lan truyền chất ô nhiễm trong khí quyển

  Hệ số khuếch tán trong mô hình Gauss của bài toán lan truyền chất ô nhiễm trong khí quyển

  Bài viết Hệ số khuếch tán trong mô hình Gauss của bài toán lan truyền chất ô nhiễm trong khí quyển đưa ra đề nghị công thức các hệ số khuếch tán rối ở dạng bậc 3, nhằm đơn giản và thuận tiện hơn khi sử dụng chúng trong tính toán. Việc thiết lập các công thức hệ số khuếch tán rối ở dạng bậc 3 được dựa trên số liệu thực nghiệm của...

   9 p lhu 24/10/2022 5 0

 • Phát triển phầm mềm lập kế hoạch thu chi dịch vụ môi trường rừng tỉnh Bình Phước

  Phát triển phầm mềm lập kế hoạch thu chi dịch vụ môi trường rừng tỉnh Bình Phước

  Bài viết Phát triển phầm mềm lập kế hoạch thu chi dịch vụ môi trường rừng tỉnh Bình Phước trình bày xây dựng được những hệ thống cơ sở dữ liệu giả định về rừng, lưu vực, chủ rừng đơn vị sử dụng, đơn vị cung ứng, tình hình thực hiện và chính sách chi trả DVMTR; Xây dựng được quy trình phát triển phần mềm lập kế hoạch thu chi DVMTR...

   7 p lhu 24/10/2022 4 0

 • Nghiên cứu ảnh hưởng của thích ứng sinh kế lên nguồn lực sinh kế của ngư dân ven biển đối với các hiện tượng thời tiết cực đoan: Trường hợp nghiên cứu tại tỉnh Quảng Ngãi

  Nghiên cứu ảnh hưởng của thích ứng sinh kế lên nguồn lực sinh kế của ngư dân ven biển đối với các hiện tượng thời tiết cực đoan: Trường hợp nghiên cứu tại tỉnh Quảng Ngãi

  Bài viết Nghiên cứu ảnh hưởng của thích ứng sinh kế lên nguồn lực sinh kế của ngư dân ven biển đối với các hiện tượng thời tiết cực đoan: Trường hợp nghiên cứu tại tỉnh Quảng Ngãi tập trung phân tích kết quả của LAs đối với EWEs lên nguồn lực sinh kế LCRs dựa trên đánh giá của chính ngư dân. Từ đó đánh giá những LAs nào sẽ ảnh...

   12 p lhu 24/10/2022 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số