Bộ sưu tập ngành Dược

Bộ sưu tập ngành Dược gồm các tài liệu hay đã được tuyển chọn sao cho phù hợp với chương trình đào tạo ngành Dược của trường. Mời các bạn sinh viên cùng tham khảo các tài liệu trong bộ sưu tập sau đây phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu.