Tổng hợp tài liệu kế toán hay

Bộ sưu tập Tổng hợp tài liệu kế toán hay gồm sách, giáo trình, tài liệu hay dành cho sinh viên ngành kế toán tham khảo. Hi vọng bộ sưu tập góp phần phục vụ hiệu quả cho công việc học tập, nghiên cứu của sinh viên ngành kế toán trường Đại học Lạc Hồng.