Tuyển tập tài liệu tiếng Nhật

Nhật Bản học là một chuyên ngành của Khoa Đông Phương trường Đại học Lạc Hồng, cung cấp cho sinh viên các kiến thức về văn hoá, xã hội, kinh tế, chính trị, văn học, nghệ thuật … Đặc biệt không thể thiếu khi học ngành Nhật Bản học đó là sinh viên cần phải học ngôn ngữ Nhật. Bộ sưu tập Tuyển tập tài liệu tiếng Nhật sau đây nhằm tổng hợp các tài liệu hay nhằm giúp sinh viên chuyên ngành Nhật Bản học học tập thật tốt, đặc biệt là học về ngôn ngữ Nhật Bản.