• Bộ định tuyến cho hai mode ánh sáng phân cực TM dùng vật liệu soi

  Bộ định tuyến cho hai mode ánh sáng phân cực TM dùng vật liệu soi

  Bài viết mô tả nguyên lý hoạt động của thiết bị đề xuất đồng thời dùng mô phỏng số để thiết kế và tối ưu thiết bị. Sau đó chúng tôi đi đánh giá hiệu năng hoạt động và sai số chế tạo của thiết bị. Cuối cùng là kết luận về thiết bị của chúng tôi.

   7 p lhu 28/10/2021 2 0

 • Điều khiển ổn định con lắc ngược áp dụng phương pháp LQR qua mạng thuyền thông

  Điều khiển ổn định con lắc ngược áp dụng phương pháp LQR qua mạng thuyền thông

  Mục đích của bài báo này là đề xuất phương pháp ổn định hệ thống điều khiển qua mạng có tên là phương pháp điều chỉnh toàn phương tuyến tính nhằm nâng cao chất lượng điều khiển cho các hệ thống điều khiển qua mạng truyền thông.

   5 p lhu 28/10/2021 2 0

 • Kỹ thuật kiểm thử hồi qui hiệu quả cho phát triển ứng dụng di động

  Kỹ thuật kiểm thử hồi qui hiệu quả cho phát triển ứng dụng di động

  Bài viết đề xuất một kỹ thuật kết hợp lựa chọn ca kiểm thử, xác định mức độ ưu tiên và tối thiểu hóa số lượng ca kiểm thử bao phủ được mã nguồn sửa đổi của chương trình. Kỹ thuật xác lập ưu tiên và giảm thiểu ca kiểm thử được đề xuất trong nghiên cứu này cùng với qui trình thực hiện kiểm thử hồi qui cho ứng dụng di động...

   11 p lhu 28/10/2021 2 0

 • Thiết kế khối tăng tốc đồng bộ dữ liệu từ máy thu số trên nền tảng FPGA

  Thiết kế khối tăng tốc đồng bộ dữ liệu từ máy thu số trên nền tảng FPGA

  Bài viết tiến hành thiết kế trên mạch FPGA Kintex 7-XC7K325T áp dụng cho bài toán tìm kiếm song song dữ liệu có độ dài mẫu 128 bit, sử dụng tối đa 512 khối so sánh ở tần số xung nhịp 100 MHz và các kiểu điều chế PSK và QAM.

   10 p lhu 28/10/2021 2 0

 • Giải pháp phân phối khóa lượng tử không dây lai ghép FSO và MMW

  Giải pháp phân phối khóa lượng tử không dây lai ghép FSO và MMW

  Bài viết nghiên cứu nhằm đề xuất một giải pháp phân phối khóa lượng tử không dây lai ghép FSO và MMW. Các kết quả tính toán số đã khẳng định tính khả thi trong việc triển khai hệ thống QKD đã đề xuất.

   8 p lhu 28/10/2021 2 0

 • Nghiên cứu thuật toán ứng dụng cho la bàn vệ tinh

  Nghiên cứu thuật toán ứng dụng cho la bàn vệ tinh

  Bài viết tiến hành khảo sát các thuật toán được ứng dụng trong la bàn hệ thống định vị sử dụng vệ tinh toàn cầu như thuật toán LAMBDA và LAMBDA cải tiến. Trước tiên, cấu trúc giải thuật và triển khai giải thuật của thuật toán được giới thiệu. Trên cơ sở của mô phỏng số, hiệu quả hoạt động của các thuật toán sẽ được đánh giá và...

   7 p lhu 28/10/2021 2 0

 • Một thuật toán định tuyến xuyên lớp đảm bảo QOT trong mạng manet

  Một thuật toán định tuyến xuyên lớp đảm bảo QOT trong mạng manet

  Bài báo tập trung nghiên cứu các thuật toán định tuyến dưới điều kiện ràng buộc ảnh hưởng của các hiệu ứng vật lý xảy ra trên đường truyền. Từ đó, chúng tôi cải tiến thuật toán DSR sử dụng kỹ thuật định tuyến xuyên lớp kết hợp với agent tĩnh nhằm giảm xác suất nghẽn mạng, giảm thiểu số gói tin điều khiển. Các hiệu ứng vật lý...

   8 p lhu 28/10/2021 2 0

 • Một phương pháp cải thiện chất lượng trải nghiệm trong truyền video trên mạng IP

  Một phương pháp cải thiện chất lượng trải nghiệm trong truyền video trên mạng IP

  Bài viết đề xuất một phương pháp cải tiến quản lý hàng đợi tích cực Blue để cải thiện chất lượng truyền video trên môi trường mạng IP. Thông qua sử dụng phương pháp điều chỉnh xác xuất đánh dấu (loại bỏ) gói tin trong giải thuật quản lý hàng đợi tích cực Blue để làm giảm xác suất mất gói tin đang video trong các ứng dụng truyền video...

   10 p lhu 28/10/2021 2 0

 • Kỹ thuật phân đoạn chùm trong mạng chuyển mạch chùm quang

  Kỹ thuật phân đoạn chùm trong mạng chuyển mạch chùm quang

  Bài viết này nhằm phân tích một số kỹ thuật phân đoạn chùm kết hợp với lập lịch và đường trễ quang FDL; đánh giá thông qua gói mô phỏng OBS0.9a trên phần mềm mô phỏng NS2-OBS.

   8 p lhu 28/10/2021 2 0

 • Mô hình hàng đợi retrial trong mạng WLAN với cơ chế kênh bảo vệ phân đoạn FGC

  Mô hình hàng đợi retrial trong mạng WLAN với cơ chế kênh bảo vệ phân đoạn FGC

  Trong mạng di động không dây nói chung, mạng 3G-WLAN nói riêng, việc bảo vệ các cuộc gọi chuyển vùng đối với các yêu cầu phục vụ là luôn được xem xét đến. Theo đó, bài báo của chúng tôi đã đề xuất một mô hình hàng đợi retrial có xét đến tính kiên nhẫn của khách hàng để giải quyết bài toán chuyển vùng trong mạng 3G-WLAN sử dụng kênh bảo...

   15 p lhu 28/10/2021 2 0

 • Điều khiển và giám sát hệ thống tưới nước tự động sử dụng mạng không dây trong thời đại công nghệ IoT

  Điều khiển và giám sát hệ thống tưới nước tự động sử dụng mạng không dây trong thời đại công nghệ IoT

  Cung cấp đủ nước theo nhu cầu sinh trưởng của cây trồng là yếu tố quyết định đến năng suất. Do đó, bài viết đề xuất cấu trúc điều khiển hệ thống tưới nước tự động theo kiểu IoT đáp ứng được yêu cầu về độ ẩm theo đặc tính sinh trưởng của cây trồng.

   11 p lhu 28/10/2021 2 0

 • Nghiên cứu, phân tích đánh giá chất lượng dịch vụ của một số nhà cung cấp dịch vụ mạng di động tại Việt Nam

  Nghiên cứu, phân tích đánh giá chất lượng dịch vụ của một số nhà cung cấp dịch vụ mạng di động tại Việt Nam

  Mục tiêu của bài viết nhằm phân tích đánh giá làm rõ các thông số có ảnh hưởng tới QoS ở ba trường hợp khi người dùng sử dụng mạng di động: đi bộ, cố định và di chuyển bằng xe máy.

   11 p lhu 28/10/2021 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số