• Bộ đề Toeic Format mới tháng 6-2019

  Bộ đề Toeic Format mới tháng 6-2019

  Bộ đề Toeic theo định dạng mới với trọn bộ các câu hỏi trong đề thi Toeic có kèm theo đáp án và giải thích chi tiết. Giúp các bạn ôn luyện, tự kiểm tra, củng cố trình độ tiếng Anh Toeic của bản thân. Mời các bạn cùng tham khảo bộ đề thi để nắm chắc nội dung.

   47 p lhu 25/11/2019 64 1

 • Nội dung ôn tập và kiểm tra môn Địa chất công trình

  Nội dung ôn tập và kiểm tra môn Địa chất công trình

  Mời các bạn cùng tham khảo nội dung ôn tập và kiểm tra môn Địa chất công trình: khoáng vật và thạch học, các hiện tượng địa chất tự nhiên, địa chất thủy văn ứng dụng trong xây dựng, tính chất cơ lí của đất đá, khảo sát địa chất công trình.

   23 p lhu 24/07/2019 68 0

 • Bài giảng Lập trình java 5: Bài 5 - FPT universiry

  Bài giảng Lập trình java 5: Bài 5 - FPT universiry

  Bài 5 bean & DI thuộc bài giảng "Lập trình java 5" cung cấp các kiến thức về: Xét tình huống về dependance, dependance injection, khai báo bean, injection (tiêm), hiển thị thông tin doanh nghiệp... Mời các bạn tham khảo.

   38 p lhu 29/10/2018 111 0

 • Bài giảng Lập trình java 5: Bài 4 - FPT universiry

  Bài giảng Lập trình java 5: Bài 4 - FPT universiry

  Bài 4 EL & JSTL thuộc bài giảng "Lập trình java 5" cung cấp các kiến thức về: Expression, scope API, truy xuất attribute, truy xuất thuộc tính của bean, truy xuất mảng và tập hợp, truy xuất map... Mời các bạn tham khảo.

   36 p lhu 29/10/2018 98 0

 • Bài giảng Lập trình java 5: Bài 8 - FPT universiry

  Bài giảng Lập trình java 5: Bài 8 - FPT universiry

  Bài 8 validation & interceptor thuộc bài giảng "Lập trình java 5" trình bày về: Giới thiệu kiểm lỗi, minh họa kiểm lỗi, case study, kiểm lỗi bằng tay, hiển thị lỗi, định dạng lỗi, kiểm lỗi bằng annotation, studentcontroller... Mời các bạn tham khảo.

   34 p lhu 29/10/2018 119 0

 • Bài giảng Lập trình java 5: Bài 2 - FPT universiry

  Bài giảng Lập trình java 5: Bài 2 - FPT universiry

  Bài 2 controller trong bộ bài giảng "Lập trình java 5" trình bày các nội dung sau: Requestmapping, phân biệt postget, phân biệt tham số, xử lý tham số người dùng... Mời các bạn tham khảo bài giảng.

   32 p lhu 29/10/2018 125 0

 • Bài giảng Lập trình java 5: Bài 6 - FPT universiry

  Bài giảng Lập trình java 5: Bài 6 - FPT universiry

  Bài 6 tích hợp Hibernate thuộc bài giảng "Lập trình java 5" cung cấp các kiến thức về: Giới thiệu Hibernate, hỗ trợ CSDL, các thành phần Hibernate, thư viện, cấu hình tích hợp Hibernate, cấu hình sessionfactory, cấu hình transasction, ánh xạ thực thể... Mời các bạn tham khảo.

   50 p lhu 29/10/2018 113 0

 • Bài giảng Lập trình java 5: Bài 7 - FPT universiry

  Bài giảng Lập trình java 5: Bài 7 - FPT universiry

  Bài 7 tổ chức giao diện thuộc bài giảng "Lập trình java 5" trình bày về: Layout là gì, template là gì, tổ chức giao diện, viewresolver, tổ chức trang layuot.jsp, xem xét tình huống, template, mã nguồn của layout.jsp, mã nguồn của index.jspvà about.jsp, mã homecontroller... Mời các bạn tham khảo.

   41 p lhu 29/10/2018 127 0

 • Bài giảng Lập trình java 5: Bài 3 - FPT universiry

  Bài giảng Lập trình java 5: Bài 3 - FPT universiry

  Bài 3 làm việc với Form trong bộ bài giảng "Lập trình java 5" trình bày các nội dung sau: Giới thiệu databinding, buộc dữ liệu với các thẻ HTML, spring form, ưu điểm của form spring, tình huống buộc dữ liệu, lớp bean, lớp studentcontroller... Mời các bạn tham khảo.

   30 p lhu 29/10/2018 103 0

 • Bài giảng Lập trình java 5: Bài 1 - FPT universiry

  Bài giảng Lập trình java 5: Bài 1 - FPT universiry

  Bài 1 giới thiệu spring MVC trong bộ bài giảng "Lập trình java 5" trình bày các nội dung sau: Giới thiệu spring framework, kiến trúc spring framework, thành phần spring framework, xử lý request trong spring MVC, diễn giải quy trình xử lý request... Mời các bạn tham khảo.

   49 p lhu 29/10/2018 101 0

 • Bài giảng Công nghệ thông tin: Quản trị cơ sở dữ liệu

  Bài giảng Công nghệ thông tin: Quản trị cơ sở dữ liệu

  Nội dung bài giảng Công nghệ thông tin: Quản trị cơ sở dữ liệu gồm có 4 chương. Qua nội dung bài giảng này, người học sẽ nắm đước những kiến thức cơ bản về quản trị cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu, trang bị những hiểu biết cơ bản về quản trị, lập trình cơ sở dữ liệu thông qua hệ quản trị SQL Server. Ngoài ra, người...

   24 p lhu 29/10/2018 99 0

 • Đề thi kết thúc học phần môn Xác suất thống kê: Đề số 1, 2 - Học viện Ngân hàng

  Đề thi kết thúc học phần môn Xác suất thống kê: Đề số 1, 2 - Học viện Ngân hàng

  Đề thi kết thúc học phần môn Xác suất thống kê: Đề số 1, 2 của Học viện Ngân hàng dành cho hệ đại học chính quy. Đề thi gồm có 4 câu hỏi tự luận có kèm đáp án. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

   6 p lhu 29/08/2017 130 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số