• Ebook Incoterm 2020

    Ebook Incoterm 2020

    Ebook Incoterm 2020 là bộ quy tắc thương mại quốc tế phiên bản mới nhất dành cho sinh viên khối kinh tế. Incoterm 2020 quy định những quy tắc có liên quan đến giá cả và trách nhiệm của các bên (bên mua và bên bán) trong một hoạt động thương mại quốc tế. Mời các bạn tham khảo!

     205 p lhu 20/01/2022 41 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số