• Bài giảng Thanh toán quốc tế - Chương 1: Khái quát về thanh toán quốc tế

  Bài giảng Thanh toán quốc tế - Chương 1: Khái quát về thanh toán quốc tế

  Bài giảng "Thanh toán quốc tế - Chương 1: Khái quát về thanh toán quốc tế" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, cơ sở hình thành thanh toán quốc tế, vai trò của thanh toán quốc tế, mạng lưới ngân hàng đại lý và hệ thống tài khoản trong thanh toán quốc tế,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   33 p lhu 24/06/2020 6 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 1: Tổng quan về kế toán

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 1: Tổng quan về kế toán

  Bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 1: Tổng quan về kế toán" do TS. Vũ Quốc Thông biên soạn cung cấp cho người họ các kiến thức: bản chất của kế toán, các lĩnh vực kế toán, môi trường kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   16 p lhu 24/06/2020 7 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 2: Báo cáo tài chính

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 2: Báo cáo tài chính

  Bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 2: Báo cáo tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về báo cáo tài chính, các giả định và nguyên tắc kế toán, hạn chế của báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   41 p lhu 24/06/2020 5 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 3: Tài khoản và ghi sổ

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 3: Tài khoản và ghi sổ

  Bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 3: Tài khoản và ghi sổ" cung cấp cho người học các kiến thức: tài khoản kế toán, sự cần thiết của tài khoản, ghi sổ kép, vận dụng tài khoản kế toán và ghi sổ kép. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   26 p lhu 24/06/2020 5 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 4: Khóa sổ và lập báo cáo tài chính

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 4: Khóa sổ và lập báo cáo tài chính

  Bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 4: Khóa sổ và lập báo cáo tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: các nguyên tắc kế toán để xác định lợi nhuận, các bút toán điều chỉnh, các bút toán khóa sổ và kết chuyển, hoàn thành chu trình kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

   28 p lhu 24/06/2020 3 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 5+6: Quy trình kế toán, hệ thống thông tin kế toán

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 5+6: Quy trình kế toán, hệ thống thông tin kế toán

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 5+6: Quy trình kế toán, hệ thống thông tin kế toán nêu các bước công việc trong một quy trình kế toán; giải thích vai trò và những yêu cầu của chứng từ kế toán, trình bày nội dung và kết cấu các loại sổ sách kế toán chủ yếu; trình bày mục đích, yêu cầu và nội dung tổ chức công tác kế toán trong một doanh...

   18 p lhu 24/06/2020 4 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 8: Kế toán doanh nghiệp sản xuất

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 8: Kế toán doanh nghiệp sản xuất

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 8: Kế toán doanh nghiệp sản xuất trình bày những đặc điểm của hoạt động sản xuất trong các doanh nghiệp; giải thích các bộ phận cấu thành giá thành sản phẩm; tính được giá thành sản phẩm hoàn thành. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

   13 p lhu 24/06/2020 5 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 9: Hệ thống kế toán Việt Nam

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 9: Hệ thống kế toán Việt Nam

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 9: Hệ thống kế toán Việt Nam giải thích vai trò của các tổ chức lập quy và tổ chức nghề nghiệp về kế toán tại Việt Nam; giải thích các nội dung cơ bản của Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết để nắm chắc kiến thức.

   6 p lhu 24/06/2020 3 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Giới thiệu môn học Kế toán tài chính 1

  Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Giới thiệu môn học Kế toán tài chính 1

  Bài giảng Kế toán tài chính 1 có cấu trúc gồm 7 chương cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về kế toán tài chính, kế toán tiền và nợ phải thu, kế toán hàng tồn kho, kế toán tài sản cố định, kế toán nợ phải trả, kế toán vốn chủ sở hữu, kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung...

   152 p lhu 24/06/2020 5 0

 • Bài giảng Kế toán thuế và lập báo cáo thuế - Giới thiệu chung

  Bài giảng Kế toán thuế và lập báo cáo thuế - Giới thiệu chung

  Bài giảng Kế toán thuế và lập báo cáo thuế có cấu trúc gồm 6 chương cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về kế toán và thuế, kế toán thuế giá trị gia tăng, kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp, kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   112 p lhu 24/06/2020 4 0

 • Chuyên đề đào tạo liên tục: Ứng dụng STENT phủ thuốc trong thực hành lâm sàng

  Chuyên đề đào tạo liên tục: Ứng dụng STENT phủ thuốc trong thực hành lâm sàng

  Việc ra đời của stent phủ thuốc (Drugeluting stents (DES) đã như cuộc cách mạng, làm giảm đáng kể tỷ lệ tái hẹp trong stent cũng như việc phải tái can thiệp lại động mạch vành. Nguyên lý của DES là vẫn dựa trên cấu trúc stent kim loại thông thường, người ta phủ lớp polimer có trộn thuốc chống tái hẹp (vd. sirolimus hoặc paclitaxel) và do đó thuốc sẽ...

   12 p lhu 24/06/2020 7 0

 • Chảy máu sau phúc mạc ở người van tim cơ học đang được dùng thuốc chống đông kháng Vitamin K

  Chảy máu sau phúc mạc ở người van tim cơ học đang được dùng thuốc chống đông kháng Vitamin K

  Chảy máu sau phúc mạc ở bệnh nhân đang dùng thuốc chống đông kháng Vitamin K là biến chứng ít gặp, do giảm tỷ lệ Prothrombin, không liên quan tới chấn thương hoặc can thiệp xâm lấn [1]. Chảy máu do giảm đông và xảy ra khi có yếu tố vỡ các vi phình mạch của động mạch chủ - chậu [2]. Đây là một biến chứng nặng do tình trạng mất máu cấp, nguy cơ...

   4 p lhu 24/06/2020 4 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số