Ebook Nghi lễ của người Trung Hoa: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Nghi lễ của người Trung Hoa" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Văn thư và tập tục thọ đán; Văn thư và tập tục kháng điện; Văn thư và tập tục tiết Nhật; Nghi lễ xã giao dân gian. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.