• Ebook Tài chính quốc tế: Phần 1

  Ebook Tài chính quốc tế: Phần 1

  Ebook "Tài chính quốc tế" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Những vấn đề chung về tài chính quốc tế; Xác định tỷ giá hối đoái và xác lập công cụ tài chính quốc tế; Các nghiệp vụ của thị trường tài chính quốc tế;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   101 p lhu 25/11/2022 1 0

 • Ebook Tài chính quốc tế: Phần 2

  Ebook Tài chính quốc tế: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Tài chính quốc tế" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Đầu tư quốc tế của các tổ chức kinh tế và tài chính công ty xuyên quốc gia; Tài trợ quốc tế của chính phủ; Thuê quan và liên minh thuế quan; Các nghiệp vụ chủ yếu của một số tổ chức tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   181 p lhu 25/11/2022 0 0

 • Ebook Nấm mốc và độc tố aflatoxin trong thức ăn chăn nuôi: Phần 2

  Ebook Nấm mốc và độc tố aflatoxin trong thức ăn chăn nuôi: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, ebook Nấm mốc và độc tố aflatoxin trong thức ăn chăn nuôi: Phần 2 tiếp tục trình bày những nội dung về nhiễm độc aflatoxin; phòng chống nấm mốc và độc tố nấm mốc; giới hạn hàm lượng aflatoxin cho phép sử dụng trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   126 p lhu 25/11/2022 1 0

 • Ebook Nấm mốc và độc tố aflatoxin trong thức ăn chăn nuôi: Phần 1

  Ebook Nấm mốc và độc tố aflatoxin trong thức ăn chăn nuôi: Phần 1

  Nấm mốc và độc tố aflatoxin trong thức ăn chăn nuôi: Phần 1 có nội dung trình bày về nấm mốc và độc tố nấm mốc trong thức ăn và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi; nguồn gốc, đặc tính lý, hóa, sinh học và phương pháp phân tích xác định aflatoxin;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   88 p lhu 25/11/2022 1 0

 • Ebook Ngăn chặn sự nóng lên của trái đất: Phần 1

  Ebook Ngăn chặn sự nóng lên của trái đất: Phần 1

  Tài liệu "Ngăn chặn sự nóng lên của trái đất" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Trong công cuộc bảo vệ môi trường, hãy làm một chủ nhân nhỏ của trái đất; Xin hãy đừng dùng giấy thiêu đốt trái đất; Hiệu ứng nhà kính do ăn uống sinh ra; Trồng cây gây rừng, bảo vệ những núi băng đang tan; Đề phòng bão cát, khống chế sa mạc hóa mở...

   112 p lhu 25/11/2022 0 0

 • Ebook Ngăn chặn sự nóng lên của trái đất: Phần 2

  Ebook Ngăn chặn sự nóng lên của trái đất: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Ngăn chặn sự nóng lên của trái đất" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Dùng nước để làm giảm nhiệt độ trái đất; Cuộc sống ít carbon; Trái đất - một giờ; Lợi dụng năng lượng không khí; Tiết kiệm năng lượng trong tu sửa nhà cửa;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   130 p lhu 25/11/2022 0 0

 • Ebook Hóa học thật diệu kỳ (Tập 1): Phần 1

  Ebook Hóa học thật diệu kỳ (Tập 1): Phần 1

  Cuốn sách "Hóa học thật diệu kỳ (Tập 1) phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Ngôn ngữ của hóa học; Phân tử - vật chất nhỏ nhất; Nguyên tử - hạt nhỏ nhất trong biến đổi hóa học; Hóa trị trong tổ hợp các nguyên tố; Làm quen với các nguyên tố hóa học;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   112 p lhu 25/11/2022 1 0

 • Ebook Hóa học thật diệu kỳ (Tập 1): Phần 2

  Ebook Hóa học thật diệu kỳ (Tập 1): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Hóa học thật diệu kỳ (Tập 1" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Những thành tựu diệu kỳ của hóa học; Thứ nước quý hơn vàng; Thép thủy tinh; Trứng hoa thông; Đá quý nhân tạo;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   157 p lhu 25/11/2022 1 0

 • Ebook Hóa học thật diệu kỳ (Tập 2): Phần 1

  Ebook Hóa học thật diệu kỳ (Tập 2): Phần 1

  Cuốn sách "Hóa học thật diệu kỳ (Tập 2)" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Những điều chưa biết trong hóa học; Công trình xây dựng "Tòa nhà nguyên tố" tới lúc nào hoàn thành; Xuất hiện đại phân tử "Quả cầu"; Những vấn đề mới nảy sinh từ lửa; Sự hấp dẫn kỳ lạ của hóa học vũ trụ;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi...

   114 p lhu 25/11/2022 0 0

 • Ebook Hóa học thật diệu kỳ (Tập 2): Phần 2

  Ebook Hóa học thật diệu kỳ (Tập 2): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Hóa học thật diệu kỳ (Tập 2)" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Một số nhà hóa học nổi tiếng; Khai sáng kỷ nguyên mới của hóa học; Phát hiện kim loại kiềm và kiềm thổ; Lập ký hiệu các nguyên tố hóa học; Tạo lập nền móng cho điện hóa học;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi...

   127 p lhu 25/11/2022 0 0

 • Ebook Theoretical ecology: Principles and applications (Third edition) - Part 2

  Ebook Theoretical ecology: Principles and applications (Third edition) - Part 2

  Continued part 1, part 2 of ebook "Theoretical ecology: Principles and applications (Third edition)" provide readers with content about: communities - patterns; dynamics of infectious disease; fisheries; a doubly Green Revolution: ecology and food production; conservation biology - unsolved problems and their policy implications; climate change and conservation biology; unanswered questions and why they matter;...

   147 p lhu 25/11/2022 0 0

 • Ebook Theoretical ecology: Principles and applications (Third edition) - Part 1

  Ebook Theoretical ecology: Principles and applications (Third edition) - Part 1

  Part 1 of ebook "Theoretical ecology: Principles and applications (Third edition)" provide readers with content about: how populations cohere - five rules for cooperation; single-species dynamics; metapopulations and their spatial dynamics; predator–prey interactions; plant population dynamics; interspecific competition and multispecies coexistence; diversity and stability in ecological communities;...

   121 p lhu 25/11/2022 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số