Ebook Ký sinh trùng trong lâm sàng: Phần 1 - NXB Y Học

Cuốn sách này được xây dựng dựa trên cơ sở cuốn "Ký sinh trùng y học” của Trường ĐH Y Hà Nội năm 2012 và cuốn “Ký sinh trùng y học” của HV Y Dược học cổ truyền Việt Nam năm 2011. Đối tượng là cử nhân kỹ thuật y học, phù hợp với phương pháp dạy và học tích cực, có mục tiêu học tập và cố câu hỏi tự lượng giá để nhằm tự đánh giá bản thân sau khi học và trước khi thi. Phần 1 ebook gồm 3 chương: Đại cương ký sinh trùng y học, giun sán y học, đơn bào ký sinh.