Ebook Hóa keo: Hóa lý các hệ vi dị thể và hiện tượng bề mặt - Phần 2 (Mai Hữu Khiêm)

Phần 2 của tài liệu "Hóa keo: Hóa lý các hệ vi dị thể và hiện tượng bề mặt" cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: tính chất điện học của các hệ phân tán; điều chế và làm sạch dung dịch keo; sự bền vững của các hệ phân tán; các tính chất cơ học cấu thể của các hệ phân tán; dung dịch hợp chất cao phân tử;... Mời các bạn cùng tham khảo!