• Giáo trình Ngữ pháp cơ bản tiếng Trung bài 1,2,3 - Đỗ Xuân Hòa

    Giáo trình Ngữ pháp cơ bản tiếng Trung bài 1,2,3 - Đỗ Xuân Hòa

    Giáo trình Ngữ pháp cơ bản tiếng Trung của tác giả Đỗ Xuân Hòa có tất cả 40 bài ngữ pháp cơ bản và nâng cao, chủ yếu giải thích những mẫu câu rất hay dùng và những mẫu câu đặc biệt. Giáo trình được viết đơn giản, dễ học, dễ hiểu, có thể sử dụng làm tài liệu giảng dạy ở các trung tâm, hoặc có thể làm tài liệu tự học. Tài liệu...

     12 p lhu 21/04/2018 216 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số