Hiểu và dùng thuốc đúng - PGS.TS. NGuyễn Hữu Đức

Hiểu và dùng thuốc đúng trình bày về câu chuyện "lờn thuốc", vi khuẩn đề kháng sinh, sự dung nạp dẫn đến tăng liều dùng, những điều nên và không nên khi sử dụng thuốc kháng sinh, một số thắc mắc trong sử dụng thuốc kháng sinh, sử dụng thuốc quá liều, dị ứng thuốc...Mời bạn đọc cùng tham khảo ebook để nắm chi tiết các nội dung.