Giáo trình môn học Thống kê doanh nghiệp (Nghề: Kế toán doanh nghiệp): Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của giáo trình môn học Thống kê doanh nghiệp cung cấp cho người học những nội dung chính sau: Thống kê nguyên liệu vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất; thống kê tài sản cố định trong doanh nghiệp; thống kê lao động, năng suất lao động và tiền lương trong doanh nghiệp; thống kê giá thành sản phẩm của doanh nghiệp; thống kê các hoạt động tài chính trong doanh nghiệp sản xuất. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.