Giáo trình môn học Thống kê doanh nghiệp (Nghề: Kế toán doanh nghiệp): Phần 1

Giáo trình Thống kê doanh nghiệp được biên soạn trên cơ sở tiếp thu những nội dung và kinh nghiệm giảng dạy môn thống kê trong nhiều năm qua, đồng thời cập nhật những kiến thức mới của thống kê hiện đại, nội dung giáo trình hướng đến tính khoa học, cơ bản và hội nhập. Giáo trình có cấu trúc gồm 7 chương, phần 1 sau đây sẽ trình bày kiến thức 2 chương đầu tiên, mời các bạn cùng tham khảo.