Giáo trình môn học Dự toán ngân sách doanh nghiệp (Nghề: Kế toán doanh nghiệp): Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của giáo trình môn học Dự toán ngân sách doanh nghiệp cung cấp cho người học những kiến thức về ngân sách tiền mặt của doanh nghiệp và bảng cân đối ngân sách tài chính của doanh nghiệp: Mời các bạn cùng tham khảo.