Ebook Tra cứu văn hóa Hàn Quốc: Phần 1

Cuốn sách "Tra cứu văn hóa Hàn Quốc" Phần 1 trình bày khái quát về địa lý, lịch sử của Hàn Quốc; Thống nhất Shilla và Parhae; Thành lập hậu Tam quốc và thống nhất Koryo; Lối sống và phúc lợi xã hội Hàn Quốc; Những ngày đặc biệt và lễ hội tại Hàn Quốc;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.