Ebook Thủy công (Tập 1): Phần 2 - NXB Xây dựng

Phần 2 của ebook "Thủy công (Tập 1)" gồm 6 chương (từ chương 6 tới chương 11). Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 trình bày chi tiết về các loại đập thủy lợi như đập đất, đập đá và đập đá hỗn hợp, đập bê tông trọng lực, đập vòm,... Mời các bạn tham khảo để nắm bắt nội dung.