Ebook Phương pháp cố kết hút chân không xử lý đất nền yếu trong xây dựng công trình: Phần 2

Tiếp nối phần 1, phần 2 ebook trình bày các nội dung: quy trình công nghệ xử lý nền đất yếu bằng bơm hút chân không; các loại máy móc thiết bị thi công; trình tự thao tác xử lý; công tác và thiết bị quan trắc trong và sau khi xử lý; công tác thí nghiệm đánh giá chất lượng đất nền sau khi xử lý... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.