Ebook Phương pháp cố kết hút chân không xử lý đất nền yếu trong xây dựng công trình: Phần 1

Phần 1 cuốn sách "Phương pháp cố kết hút chân không xử lý đất nền yếu trong xây dựng công trình" trình bày các nội dung: giới thiệu các phương pháp xử lý nền đất yếu; nguyên lý tính toán xử lý nền đất yếu bằng hút chân không; hướng dẫn thiết kế xử lý nền đất yếu bằng bơm hút chân không. Mời các bạn cùng tham khảo.