Ebook Luật doanh nghiệp: Phần 2 - NXB Lao động xã hội

Ebook "Luật doanh nghiệp" Phần 2 gồm 8 chương (từ chương 2 tới chương 10) là các quy định về việc thành lập các công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, doanh nghiệp, quản lý nhà nước, các điều khoản thi hành luật... Mời các bạn tham khảo để nắm bắt nội dung.