Ebook Kinh tế phát triển: Phần 1

Phần 1 cuốn sách "Kinh tế phát triển" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tăng trưởng và phát triển kinh tế, chính sách nông nghiệp, chống độc quyền, môi trường, chăm sóc sức khỏe, kinh tế học về thuốc điều trị bệnh, bạn muốn là một luật sư - Kinh tế học và luật,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.