Ebook Kế toán doanh nghiệp với Visual Basic - KS Đinh Xuân Lâm

Ebook Kế toán doanh nghiệp với Visual Basic giới thiệu nhiều công cụ và các kỹ thuật lập trình nâng cao trong Visual Basic, tìm hiểu kiến thức về kế toán, nguyên tắc lập trình và những điều bí ẩn bên trong một chương trình kế toán, phân tích thấu đáo cơ sở dữ liệu hệ thống và khả năng của chương trình cùng môi trường cài đặt.