Ebook Hóa học vô cơ (Tập 2) - Hoàng Nhâm

Ebook Hóa học vô cơ (Tập 2: Các nguyên tố hóa học điển hình) dưới đây vớ 9 chương trình bày các kiến thức về khí hiếm, các nguyên tố nhóm VIA, các nguyên tố nhóm VA, kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ,... Mời các bạn cùng đón đọc để nắm bắt nội dung chi tiết.