Ebook Công nghệ chế biến thực phẩm: Phần 1

Ebook Công nghệ chế biến thực phẩm: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Khái quát về thực phẩm và công nghệ thực phẩm, các quá trình công nghệ trong công nghiệp thực phẩm, các chỉ tiêu chất lượng của thực phẩm,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.