Ebook Cây thuốc Việt Nam: Phần 1 - NXB Y học và Thể dục Thể thao

Sách Cây thuốc Việt Nam chia sẻ tới bạn đọc 54 cây thuốc được sắp xếp theo các loại bệnh, phần 1 ebook gồm 4 chương đầu tương ứng với 4 loại bệnh và 20 loại cây thuốc: Thuốc bổ (gồm có đinh lăng, hoàng tinh, kim anh); thuốc cảm cúm nhức đầu (có bạc hà, cầu đăng, hương nhu, mạn kinh tử, sả); thuốc giải nhiệt tiêu độc (cam thảo đất, cỏ mần chầu, diếp cá, sả sàng, sài đất); thuốc cầm máu, chữa vết thương; gồm có cây dành dành, long nha thảo, mỏ quạ, nhọ nồi, trắc bách diệp);... Mời các bạn