Ebook 394 Bài tính dược - Lương Y Kim Ngọc Tuấn

Ebook được biên soạn bởi lương Y Kim Ngọc Tuấn với 394 bài tính dược của các vị thuốc Đông dược thường dùng được ghi chép một cách ngắn gọn dễ hiểu. Nhằm cung cấp các thông tin đúng đắn về các vị thuốc sẽ giúp cho người thầy thuốc chữa được bệnh, tránh được những sai sót trong quá trình khám chữa bệnh và mua bán thuốc. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo ebook.