Bài giảng Luật lao động: Bài 6 - PGS.TS. Lê Thị Châu

"Bài giảng Luật lao động - Bài 6: Pháp luật về đình công và giải quyết các cuộc đình công" thông tin đến người học khái niệm và phân tích được các dấu hiệu của đình công; các quy định của pháp luật liên quan đến đình công; liệt kê được các hành vi bị cấm trước, trong và sau quá trình đình công; trình tự, thủ tục giải quyết đình công, tư vấn được cách thức khiếu nại quyết định về tính hợp pháp của cuộc đình công...