• Bài giảng Lập trình java 5: Bài 5 - FPT universiry

  Bài giảng Lập trình java 5: Bài 5 - FPT universiry

  Bài 5 bean & DI thuộc bài giảng "Lập trình java 5" cung cấp các kiến thức về: Xét tình huống về dependance, dependance injection, khai báo bean, injection (tiêm), hiển thị thông tin doanh nghiệp... Mời các bạn tham khảo.

   38 p lhu 29/10/2018 41 0

 • Bài giảng Lập trình java 5: Bài 4 - FPT universiry

  Bài giảng Lập trình java 5: Bài 4 - FPT universiry

  Bài 4 EL & JSTL thuộc bài giảng "Lập trình java 5" cung cấp các kiến thức về: Expression, scope API, truy xuất attribute, truy xuất thuộc tính của bean, truy xuất mảng và tập hợp, truy xuất map... Mời các bạn tham khảo.

   36 p lhu 29/10/2018 37 0

 • Bài giảng Lập trình java 5: Bài 8 - FPT universiry

  Bài giảng Lập trình java 5: Bài 8 - FPT universiry

  Bài 8 validation & interceptor thuộc bài giảng "Lập trình java 5" trình bày về: Giới thiệu kiểm lỗi, minh họa kiểm lỗi, case study, kiểm lỗi bằng tay, hiển thị lỗi, định dạng lỗi, kiểm lỗi bằng annotation, studentcontroller... Mời các bạn tham khảo.

   34 p lhu 29/10/2018 40 0

 • Bài giảng Lập trình java 5: Bài 2 - FPT universiry

  Bài giảng Lập trình java 5: Bài 2 - FPT universiry

  Bài 2 controller trong bộ bài giảng "Lập trình java 5" trình bày các nội dung sau: Requestmapping, phân biệt postget, phân biệt tham số, xử lý tham số người dùng... Mời các bạn tham khảo bài giảng.

   32 p lhu 29/10/2018 45 0

 • Bài giảng Lập trình java 5: Bài 6 - FPT universiry

  Bài giảng Lập trình java 5: Bài 6 - FPT universiry

  Bài 6 tích hợp Hibernate thuộc bài giảng "Lập trình java 5" cung cấp các kiến thức về: Giới thiệu Hibernate, hỗ trợ CSDL, các thành phần Hibernate, thư viện, cấu hình tích hợp Hibernate, cấu hình sessionfactory, cấu hình transasction, ánh xạ thực thể... Mời các bạn tham khảo.

   50 p lhu 29/10/2018 46 0

 • Bài giảng Lập trình java 5: Bài 7 - FPT universiry

  Bài giảng Lập trình java 5: Bài 7 - FPT universiry

  Bài 7 tổ chức giao diện thuộc bài giảng "Lập trình java 5" trình bày về: Layout là gì, template là gì, tổ chức giao diện, viewresolver, tổ chức trang layuot.jsp, xem xét tình huống, template, mã nguồn của layout.jsp, mã nguồn của index.jspvà about.jsp, mã homecontroller... Mời các bạn tham khảo.

   41 p lhu 29/10/2018 52 0

 • Bài giảng Lập trình java 5: Bài 3 - FPT universiry

  Bài giảng Lập trình java 5: Bài 3 - FPT universiry

  Bài 3 làm việc với Form trong bộ bài giảng "Lập trình java 5" trình bày các nội dung sau: Giới thiệu databinding, buộc dữ liệu với các thẻ HTML, spring form, ưu điểm của form spring, tình huống buộc dữ liệu, lớp bean, lớp studentcontroller... Mời các bạn tham khảo.

   30 p lhu 29/10/2018 44 0

 • Bài giảng Lập trình java 5: Bài 1 - FPT universiry

  Bài giảng Lập trình java 5: Bài 1 - FPT universiry

  Bài 1 giới thiệu spring MVC trong bộ bài giảng "Lập trình java 5" trình bày các nội dung sau: Giới thiệu spring framework, kiến trúc spring framework, thành phần spring framework, xử lý request trong spring MVC, diễn giải quy trình xử lý request... Mời các bạn tham khảo.

   49 p lhu 29/10/2018 41 0

 • Bài giảng Công nghệ thông tin: Quản trị cơ sở dữ liệu

  Bài giảng Công nghệ thông tin: Quản trị cơ sở dữ liệu

  Nội dung bài giảng Công nghệ thông tin: Quản trị cơ sở dữ liệu gồm có 4 chương. Qua nội dung bài giảng này, người học sẽ nắm đước những kiến thức cơ bản về quản trị cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu, trang bị những hiểu biết cơ bản về quản trị, lập trình cơ sở dữ liệu thông qua hệ quản trị SQL Server. Ngoài ra, người...

   24 p lhu 29/10/2018 35 0

 • Đề thi kết thúc học phần môn Xác suất thống kê: Đề số 1, 2 - Học viện Ngân hàng

  Đề thi kết thúc học phần môn Xác suất thống kê: Đề số 1, 2 - Học viện Ngân hàng

  Đề thi kết thúc học phần môn Xác suất thống kê: Đề số 1, 2 của Học viện Ngân hàng dành cho hệ đại học chính quy. Đề thi gồm có 4 câu hỏi tự luận có kèm đáp án. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

   6 p lhu 29/08/2017 98 1

 • Bộ đề thi Pháp luật đại cương

  Bộ đề thi Pháp luật đại cương

  Sau đây là Bộ đề thi Pháp luật đại cương. Mời các bạn tham khảo để để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và ôn thi môn Pháp luật đại cương. Chúc các bạn đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới.

   24 p lhu 20/07/2017 93 3

 • Đề thi Nguyên lý thống kê - ĐH dân lập Hùng Vương

  Đề thi Nguyên lý thống kê - ĐH dân lập Hùng Vương

  Cùng tham khảo "Đề thi Nguyên lý thống kê" của trường ĐH dân lập Hùng Vương, đề thi gồm có 2 phần: trắc nghiệm và bài tập. Nhằm giúp các bạn ôn tập và tự củng cố kiến thức vững hơn cho kỳ thi kết thúc môn. Hy vọng các bạn sẽ hài lòng với tài liệu này.

   6 p lhu 20/07/2017 76 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số