• Bài giảng Pháp luật cạnh tranh

  Bài giảng Pháp luật cạnh tranh

  "Bài giảng Pháp luật cạnh tranh" gồm 4 chương với các nội dung lý luận chung về cạnh tranh và pháp luật cạnh tranh; pháp luật về kiểm soát hành vi hạn chế cạnh tranh; pháp luật về hành vi cạnh tranh không lành mạnh; cơ quan quản lý cạnh tranh và tố tụng cạnh tranh.

   46 p lhu 27/03/2021 11 0

 • Bài giảng Pháp luật Hải quan

  Bài giảng Pháp luật Hải quan

  "Bài giảng Pháp luật Hải quan" trang bị cho các bạn sinh viên những kiến thức về lý luận chung về pháp luật hải quan; pháp luật về thủ tục hải quan; pháp luật về kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan; pháp luật về tổ chức thu thuế và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.

   60 p lhu 27/03/2021 12 0

 • Bài giảng Pháp luật Kinh tế - Tài chính 3

  Bài giảng Pháp luật Kinh tế - Tài chính 3

  Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Pháp luật Kinh tế - Tài chính 3" để nắm chi tiết về pháp luật ngân hàng; pháp luật về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; pháp luật về quản trị tổ chức tín dụng; pháp luật về hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng.

   65 p lhu 27/03/2021 14 0

 • Bài giảng Pháp luật Kinh tế - Tài chính 2

  Bài giảng Pháp luật Kinh tế - Tài chính 2

  "Bài giảng Pháp luật Kinh tế - Tài chính 2" trình bày tổng quan về pháp luật ngân sách nhà nước; pháp luật về phân cấp quản lý ngân sách nhà nước; pháp luật thu ngân sách nhà nước; pháp luật chi ngân sách nhà nước.

   43 p lhu 27/03/2021 13 0

 • Bài giảng Luật cạnh tranh: Bài 6 - TS. Trần Thị Thu Phương

  Bài giảng Luật cạnh tranh: Bài 6 - TS. Trần Thị Thu Phương

  "Bài giảng Luật cạnh tranh - Bài 6: Xử lý vi phạm pháp luật về cạnh tranh" trình bày hình thức xử lý; thẩm quyền xử lý. Thông qua bài giảng này người học có thêm các tư liệu để phục vụ cho học tập và nghiên cứu.

   18 p lhu 27/03/2021 13 0

 • Bài giảng Luật cạnh tranh: Bài 5 - TS. Trần Thị Thu Phương

  Bài giảng Luật cạnh tranh: Bài 5 - TS. Trần Thị Thu Phương

  "Bài giảng Luật cạnh tranh - Bài 5: Tố tụng cạnh tranh" được biên soạn nhằm thông tin đến người học những vấn đề chung về tố tụng cạnh tranh; chủ thể của tố tụng cạnh tranh; quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh.

   29 p lhu 27/03/2021 12 0

 • Bài giảng Luật cạnh tranh: Bài 4 - TS. Trần Thị Thu Phương

  Bài giảng Luật cạnh tranh: Bài 4 - TS. Trần Thị Thu Phương

  "Bài giảng Luật cạnh tranh - Bài 4: Bộ máy thực thi luật cạnh tranh" tìm hiểu về hội đồng cạnh tranh; cơ quan quản lý cạnh tranh. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết kiến thức phục vụ cho học tập.

   18 p lhu 27/03/2021 3 0

 • Bài giảng Luật cạnh tranh: Bài 3 - TS. Trần Thị Thu Phương

  Bài giảng Luật cạnh tranh: Bài 3 - TS. Trần Thị Thu Phương

  "Bài giảng Luật cạnh tranh - Bài 3: Quy định về hành vi cạnh tranh không lành mạnh" trình bày khái niệm, đặc điểm, phân loại hành vi cạnh tranh không lành mạnh; các hành vi cạnh tranh không lành mạnh bị cấm bởi Luật Cạnh tranh.

   32 p lhu 27/03/2021 2 0

 • Bài giảng Luật cạnh tranh: Bài 2 - TS. Trần Thị Thu Phương

  Bài giảng Luật cạnh tranh: Bài 2 - TS. Trần Thị Thu Phương

  "Bài giảng Luật cạnh tranh - Bài 2: Quy định về hành vi hạn chế cạnh tranh" trang bị cho người học cách xác định, phân loại được các hành vi hạn chế cạnh tranh; nội dung quy định của pháp luật về các hành vi hạn chế cạnh tranh cụ thể.

   27 p lhu 27/03/2021 2 0

 • Bài giảng Luật cạnh tranh: Bài 1 - TS. Trần Thị Thu Phương

  Bài giảng Luật cạnh tranh: Bài 1 - TS. Trần Thị Thu Phương

  thông qua "Bài giảng Luật cạnh tranh - Bài 1: Tổng quan về cạnh tranh và luật cạnh tranh" này người học sẽ nắm được tổng quan về cạnh tranh; tổng quan về luật cạnh tranh.

   28 p lhu 27/03/2021 3 0

 • Ebook Doanh nghiệp và quyền con người – Một số vấn đề cơ bản: Phần 1

  Ebook Doanh nghiệp và quyền con người – Một số vấn đề cơ bản: Phần 1

  Ebook Doanh nghiệp và quyền con người – Một số vấn đề cơ bản: Phần 1 trình bày khái quát về trách nhiệm của doanh nghiệp về quyền con người; các chuẩn mực và sáng kiến quốc tế về doanh nghiệp và quyền con người; nghĩa vụ của nhà nước về quyền con người trong mối quan hệ với doanh nghiệp.

   81 p lhu 28/01/2021 25 0

 • Ebook Doanh nghiệp và quyền con người – Một số vấn đề cơ bản: Phần 2

  Ebook Doanh nghiệp và quyền con người – Một số vấn đề cơ bản: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Doanh nghiệp và quyền con người – Một số vấn đề cơ bản" trình bày trách nhiệm về quyền con người của doanh nghiệp; doanh nghiệp và quyền con người ở Việt Nam.

   176 p lhu 28/01/2021 26 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số