Ebook Bí mật marketing trong thị trường High-Tech: Phần 1

Phần 1 ebook gồm các nội dung: Ảo tưởng về marketing trong thế giới công
nghệ, khai sáng marketing công nghệ cao, sự tương đồng của D-Day - Ngày định
mệnh. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.