• Bài giảng Mạng máy tính: Chương 5a - ĐH Giao thông Vận tải

  Bài giảng Mạng máy tính: Chương 5a - ĐH Giao thông Vận tải

  Nội dung chương 5a trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Giao thức tầng liên kiết dữ liệu", cụ thể như: Introduction and services, Error detection and correction, Multiple access protocols và LAN, Link-layer addressing và ARP, Specific link layer technologies,...

   45 p lhu 25/03/2019 0 0

 • Bài giảng Mạng máy tính: Chương 4 - ĐH Giao thông Vận tải

  Bài giảng Mạng máy tính: Chương 4 - ĐH Giao thông Vận tải

  Chương 4 trình bày về "Giao thức tầng mạng". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Network service model (VC and Datagram), thiết bị tầng mạng - Bộ định tuyến (router), giao thức IP (Internet Protocol), giải thuật chọn đường (Routing Algorithms), chọn đường trong mạng Internet.

   105 p lhu 25/03/2019 0 0

 • Bài giảng Mạng máy tính: Chương 3 - ĐH Giao thông Vận tải

  Bài giảng Mạng máy tính: Chương 3 - ĐH Giao thông Vận tải

  Bài giảng Mạng máy tính: Chương 3 do TS. Trần Quang Diệu biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm Transport Layer Services & PrinciplesTransport Layer Services & Principles, multiplexing/Demultiplexing, connectionless Transport (UDP), principles of Reliable Data Transfer (RDT), connection-oriented Transport (TCP), congestion Control, sử dụng TCP hay UDP.

   98 p lhu 25/03/2019 0 0

 • Bài giảng Mạng máy tính: Chương 5b - ĐH Giao thông Vận tải

  Bài giảng Mạng máy tính: Chương 5b - ĐH Giao thông Vận tải

  Chương 5b giúp người học hiểu về "Giao thức tầng liên kiết dữ liệu". Nội dung trình bày cụ thể gồm có specific link layer technologies: Ethernet, PPP, Wireless Networks, ATM, Frame Relay. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng.

   43 p lhu 25/03/2019 0 0

 • Bài giảng Mạng máy tính: Chương 0 - ĐH Giao thông Vận tải

  Bài giảng Mạng máy tính: Chương 0 - ĐH Giao thông Vận tải

  Bài giảng Mạng máy tính: Chương 0 Giới thiệu chung do TS. Trần Quang Diệu biên soạn nhằm giúp các bạn nắm được nội dung của môn học gồm có: Tổng quan về mạng máy tính, tầm quan trọng của mạng máy tính, giới thiệu mô hình OSI, TCP/IP, nguyên lý hoạt động của các ứng dụng mạng theo mô hình client/server như Web, FTP, DNS...

   7 p lhu 25/03/2019 0 0

 • Bài giảng Mạng máy tính: Chương 1 - ĐH Giao thông Vận tải

  Bài giảng Mạng máy tính: Chương 1 - ĐH Giao thông Vận tải

  Bài giảng Mạng máy tính: Chương 1, trình bày các nội dung sau: Các khái niệm cơ bản, các thành phần cơ bản của mạng, phân loại mạng máy tính, các mô hình kết nối mạng, kiến trúc hạ tầng vật lý mạng Internet, lịch sử ra đời và phát triển mạng Internet.

   81 p lhu 25/03/2019 0 0

 • Bài giảng Mạng máy tính: Chương 2a - ĐH Giao thông Vận tải

  Bài giảng Mạng máy tính: Chương 2a - ĐH Giao thông Vận tải

  Bài giảng Mạng máy tính: Chương 2a do TS. Trần Quang Diệu biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Một số khái niệm và nguyên tắc, web & Hyper Text Transfer Protocol, web design and HTTP, Web programming,...

   49 p lhu 25/03/2019 0 0

 • Bài giảng Mạng máy tính: Chương 2b - ĐH Giao thông Vận tải

  Bài giảng Mạng máy tính: Chương 2b - ĐH Giao thông Vận tải

  Bài giảng Mạng máy tính: Chương 2b Giao thức tầng ứng dụng sẽ giúp các bạn nắm các nội dung như file Transfer Protocol, electronic Mail Protocols, domain Name System,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   46 p lhu 25/03/2019 0 0

 • Bài giảng Mạng máy tính: Chương 5 - Nguyễn Duy (ĐH Công nghệ Thông tin)

  Bài giảng Mạng máy tính: Chương 5 - Nguyễn Duy (ĐH Công nghệ Thông tin)

  Bài giảng "Mạng máy tính - Chương 5: Tầng Link" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu và các dịch vụ, phát hiện lỗi và sửa lỗi, các giao thức đa truy cập, mạng LAN, link virtualization - MPLS, mạng trung tâm dữ liệu, một ngày trong cuộc sống của một yêu cầu web. Mời các bạn cùng tham khảo.

   101 p lhu 25/03/2019 0 0

 • Bài giảng Mạng máy tính: Chương 5 - Nguyễn Duy

  Bài giảng Mạng máy tính: Chương 5 - Nguyễn Duy

  Bài giảng "Mạng máy tính - Chương 5: Tầng liên kết dữ liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Các dịch vụ tầng liên kết dữ liệu, tầng Liên kết dữ liệu và mạng LAN, các giao thức đa truy cập,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   83 p lhu 25/03/2019 0 0

 • Bài giảng Mạng máy tính: Tổng quan môn học - Nguyễn Duy (ĐH Công nghệ Thông tin)

  Bài giảng Mạng máy tính: Tổng quan môn học - Nguyễn Duy (ĐH Công nghệ Thông tin)

  Bài giảng Mạng máy tính: Tổng quan môn học giúp người học nắm bắt được những thông tin cơ bản về môn học, nội dung môn học, hình thức đánh giá môn học, các tài liệu tham khảo. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   19 p lhu 25/03/2019 0 0

 • Bài giảng Mạng máy tính: Chương 1 - Nguyễn Duy (ĐH Công nghệ Thông tin)

  Bài giảng Mạng máy tính: Chương 1 - Nguyễn Duy (ĐH Công nghệ Thông tin)

  Bài giảng "Mạng máy tính - Chương 1: Giới thiệu giúp người học làm quen với các thuật ngữ internet là gì, giao thức là gì, mạng biên; hosts, mạng truy nhập, phương tiện truyền dẫn vật lý,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   76 p lhu 25/03/2019 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số